Sprint naar content

College van beroep voor de examens

Kun jij je inleven in de student en kun jij belangen afwegen? Durf jij voor je mening uit te komen? Vind jij wetten en regels leuk? Dan ben jij de student die we zoeken!

Sfeerafbeelding Fontys

Wat is Cobex?

Iedere hogeschool heeft een onafhankelijk, door het College van Bestuur benoemd, College van beroep voor de examens (Cobex). Een student kan beroep indienen bij het College van beroep voor de examens tegen het bindend negatief studieadvies of tegen beslissingen van examinatoren of de examencommissie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen met betrek​king tot beoordelingen, vrijstellingsverzoeken, fraude e.d. Het College is niet bevoegd inhoudelijk op de zaak in te gaan. Dit houdt bijv. in dat het College nooit op de stoel van de examinator zal gaan zitten om een tentamen opnieuw te beoordelen.

Wat vragen wij van jou?

 • Belangstelling voor juridische aangelegenheden. Je hoeft zeker geen student van een juridische opleiding te zijn.
 • Inlevingsvermogen en het vermogen om belangen af te wegen.
 • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
 • Het durven verwoorden (tijdens voor- en nabespreking van de hoorzitting) van een eigen standpunt naar aanleiding van het bestudeerde beroepsdossier en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht.
 • De bereidheid om binnen de gevraagde termijn en adequaat te reageren op voorgestelde data en het concept oordeel.
 • De bereidheid en de mogelijkheid om voldoende tijd te investeren (gemiddeld 4 uren per hoorzitting, dit is inclusief eigen voorbereiding en voor- en nabespreking in het Cobex en excl. reistijd bij fysieke zittingen).
 • De verplichting om in het studiejaar 2024-2025 deel te nemen aan een training en om één hoorzitting als toehoorder bij te wonen.

Wat levert het jou op?

 • Relevante ervaring op je CV.
 • Inzicht in (juridische) besluitvormingsprocessen.
 • Een aantekening op je diplomasupplement.
 • Een vergoeding van € 112,70 per hoorzitting. Voor studentleden die als reserve lid zijn ingedeeld is dat €56,35 per zitting. Het aantal zittingen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze functie en je eigen beschikbaarheid.*
 • Voor het doorlopen van het trainingstraject wordt een vergoeding van € 100,- gegeven. Dit bedrag ontvang je nadat je tijdens het trainingstraject één hoorzitting als toehoorder hebt bijgewoond, ongeacht of je vervolgens geselecteerd wordt of niet.
* deze vergoeding kan wijzigen door wijziging van interne regelgeving inzake vergoeding studentparticipatie.

Ben je enthousiast geworden en wil je graag zitting nemen in het Cobex? Aarzel dan niet, schrijf een korte motivatiebrief en stuur je CV via de button ‘solliciteer nu!’

Deadline solliciteren: 27 mei.

De gesprekken vinden plaats op 11 en 12 juni 2024.

Wie zit er in het Cobex?

Het College van beroep voor de examens bestaat, naast de voorzitter (een jurist) en secretaris uit nog twee leden, een docent en een student. Per zitting wordt op basis van de opgegeven beschikbaarheid van de voorzitters en de leden bepaald wie er ingezet kan worden. Daarnaast worden er voor elke zitting twee leden gevraagd om als reservelid stand by te staan. Vanzelfsprekend worden docenten en studenten nooit ingezet als het gaat om het beroep van een student van de eigen opleiding. De samenstelling van het College van beroep voor examens wisselt zodoende per zitting.

Onderaan deze pagina vind je de meest gestelde vragen.

Contact

Wil je meer weten over deze vacature bij Cobex?

Mail Cobex

Het aantal zittingen varieert tussen 25 en 40 per kalenderjaar. Inzet voor een zitting wordt bepaald op basis van de opgegeven beschikbaarheid van de leden.
Ja! Er is een inwerktraject dat bestaat uit een introductietraining die is gepland op 10 september 2024. Daarnaast houdt het in dat je twee hoorzittingen als toehoorder bijwoont. Na het doorlopen van dit inwerktraject ontvang je een vergoeding van € 100,-. Mocht je daadwerkelijk benoemd worden, dan geldt dit voor de duur van twee jaar.
Voor het voorbereiden van een zitting, je aanwezigheid tijdens de zitting en het bestuderen van het concept oordeel ben je gemiddeld 4 uur kwijt per zitting. Als student kun je zelf je beschikbaarheid opgeven.

Ja! Als je lid bent van het Cobex ontvang je €112,70 voor een zitting. Ben je reservelid van het Cobex dan staat daar een vergoeding van €56,35 tegenover.*

* deze vergoeding kan wijzigen door wijziging van interne regelgeving inzake vergoeding studentparticipatie.
Belangstelling voor juridische aangelegenheden is zeker een pré, maar dat betekent niet dat je al ervaring hoeft te hebben. Er wordt gezocht naar studenten van alle opleidingen, dus uitdrukkelijk niet alleen studenten van juridische opleidingen.
Nee, voor deelname aan het Cobex van Fontys Hogescholen is het een vereiste dat je als student bij Fontys bent ingeschreven.
De zittingen van het Cobex en de bijbehorende stukken zijn in het Nederlands of in het Engels. Dit is ervan afhankelijk of de student die beroep heeft ingediend een Nederlandstalige of Engelstalige opleiding volgt.