Sprint naar content
Foto van persoon

Docentonderzoeker

E. (Ellen) Koop - Spoor

De rode draad in het werk van Ellen Koop is de uitdaging om in kraptesectoren voldoende personeel te werven en behouden. Het boeit haar daarbij hoe je mensen stimuleert en faciliteert om zich te blijven ontwikkelen zodat ze duurzaam en flexibel inzetbaar zijn. Ellen heeft een voorliefde voor projecten die de wereld binnen en buiten het onderwijs sterker aan elkaar verbinden. ‘Ik hou van complexe vraagstukken en het slaan van bruggen tussen verschillende partijen om gezamenlijk aan oplossingen te werken’

‘Na mijn studie Arbeids- organisatie- en personeelspsychologie aan de Universiteit van Groningen ben ik als onderzoeker op de Technische Universiteit Eindhoven gaan werken. Dat deed ik in de groep Human Performance Management. Ik heb daar een interventieonderzoek gedaan naar de aanpak van werkdruk in de zorg. Daarna heb ik de overstap naar Fontys gemaakt. Ik werk er sinds 2011 als docent en sinds 2019 ben ik als onderzoeker verbonden aan het lectoraat.

Mijn onderzoek focust zich momenteel op hybride professionals, in dit geval mensen die zowel binnen als buiten het onderwijs werken. De afgelopen jaren heb ik geholpen met het in kaart brengen van de ervaringen van hybride professionals in de Brainportregio. Hier gaan we de komende jaren mee verder en we gaan het samenbrengen met inzichten uit andere regio’s. De lessen die we trekken gaan we vertalen naar tools om de professionele ontwikkeling van hybride professionals te bevorderen. Doel is om hun rol als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken.

Ook ben ik lid van de vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen. Samen met vijf andere hogescholen hebben wij online modules over het thema Leven Lang Ontwikkelen ontwikkeld. Deze modules worden onderdeel van de minor Leven Lang Ontwikkelen van medewerkers, teams en organisaties. Daarbij word ik de docent voor het thema loopbaanontwikkeling.

Naast mijn werk bij Fontys werk ik als zelfstandig trainer & coach. Hier kun je daar meer over lezen.’
Koop-Spoor, E. (2023). Pilot hybride tech docenten in Brainport Eindhoven verbindt onderwijs en bedrijfsleven. Regio in Bedrijf.

Thunnissen, M. A. G., Koop-Spoor, E., & Rosendaal, M. (2021). Interactieve digitale tool voor meer inzicht in LLO-speelveld. NSVP innovatief in werk.

Thunnissen, M., Snoeren, M., & Koop-Spoor, E. (2021). Het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen: De mens centraal. Learning society magazine. Fontys Hogescholen.

Schipper, T., Corporaal, S., Vos, M., Thunnissen, M., Koop-Spoor, E., & Vloet, K. (2021). Benadruk ook belang bedrijfsleven bij hybride professionals. Scienceguide.

Koop-Spoor E., e.a. (2021) De ontwikkeling van de hybride tech docent monitor binnen Brainport Eindhoven. Fontys Hogescholen.

Thunnissen, M., Koop-Spoor, E., Kools, Q., & Vos, M. (2020) Het potentieel van hybride docenten wordt onvoldoende benut. Scienceguide.

Koop-Spoor E., Thunnissen, M., Vos, M., & Kools, Q. (2020) Faciliteren van hybride docenten in het vo en mbo. Fontys Hogescholen.

Roman, B., Koop-Spoor, E., Pardoen, K., & Thunnissen, M. (2020). Organisaties geven inspirerende voorbeelden voor LLO in de praktijk. Innovatief in werk.


Contact

Foto van persoon

E. (Ellen) Koop - Spoor

Docentonderzoeker