Eindhoven,
06
juli
2021
|
12:44
Europe/Amsterdam

Fontys bundelt onderzoek naar leren en ontwikkelen in online magazine

afbeelding LS magazine

Snelle ontwikkelingen in de maatschappij maken de toekomst onvoorspelbaar. Dit vraagt van individuen, van scholen en opleidingen, maar ook van organisaties en bedrijven dat zij flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en behoeften. Er wordt voortdurend een beroep gedaan op het lerend vermogen, niet alleen van individuen, maar ook van scholen/opleidingen en organisaties. Fontys wil bijdragen aan het leven lang leren en het ontwikkelen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de inwoners in onze regio. Niet alleen door middel van onderwijs, maar ook door kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

De afgelopen vier jaar is er binnen het onderzoeksprogramma Learning Society multidisciplinair onderzoek gedaan naar leren en ontwikkelen in onderwijs en werk. Het onderzoek heeft zich gericht op vier thema’s: toetsen en erkennen van future skills, hybride leeromgevingen, ICT als enabler van leerprocessen en leven lang ontwikkelen in organisaties.

Learning Society Magazine
Er zijn meer dan 20 projecten gefaciliteerd, uitgevoerd door bijna 50 onderzoekers werkzaam bij 19 lectoraten en twee diensten, afkomstig uit vier verschillende domeinen. De kennis uit de projecten is met studenten en het werkveld gedeeld via publicaties, presentaties en tools. In het online magazine ‘Learning Society’ laten we de inhoud van de projecten binnen de vier thema’s de revue passeren.

Danae Bodewes doet onderzoek naar nieuwsgierigheid en leren, en schreef een prikkelende column over de puzzel van duurzaam leren en ontwikkelen.
In een aantal interviews maken onderzoekers ons deelgenoot van hun projecten en de relevantie daarvan voor het werkveld. Zo vertellen Anje Ros en Henderijn Heldens over de paradigmashift die het werken met innovatieteams in het onderwijs met zich meebrengt. Quinta Kools, Ellen Koop-Spoor en Martin Vos nemen je mee in de ervaringen die zij hebben met hybride docenten.
Andere onderzoekers delen de belangrijkste inzichten in een artikel. Marian Thunnissen, Miranda Snoeren en Ellen Koop-Spoor nemen ons mee in hun drie onderzoeken naar het stimuleren van een leven lang ontwikkelen, en doen op basis daarvan een oproep om bij leven lang ontwikkelen de mens centraal te zetten. Masha Boosten en collega’s hebben onderzocht hoe Artificial Intelligence het zelfregulerend leerproces van de student kan bevorderen.
Ook zetten we een aantal tools en interventies in de spotlights, zoals de toolbox met kennis-, handelings- en ervaringskaarten gericht op het laten floreren van hoogbegaafde studenten, ontwikkeld door Isabelle Diepstraten en collega’s. Een ander mooi voorbeeld is het gebruik van Virtual Reality in het onderwijs, ontwikkeld door Ellen Rohaan en haar teamgenoten.

Meer onderzoek naar de toekomst van leren en ontwikkelen
Het magazine markeert de afronding van het onderzoeksprogramma Learning Society. Ook de komende jaren blijven we ons binnen het kennisthema Future of Learning inzetten voor onderzoek naar leren en ontwikkelen in de toekomst, voor en met onze partners in de praktijk.

We hopen dat het magazine je prikkelt om ons te blijven volgen, of om met ons samen te werken in onderzoek en kennisontwikkeling. Via deze link is het magazine online te vinden, maar het is ook als pdf te downloaden bij dit nieuwsbericht. Neem gerust contact op met h.vanbeelen@fontys.nl.

Auteur: Hanna van Beelen