28
april
2021
|
16:04
Europe/Amsterdam

Fontys verwerft certificaat RIVM detectie COVID met speekseltest

speekseltest

Op 23 april heeft het onderzoekslab van het lectoraat Applied Natural Sciences van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen een Certificaat van Prestatie van het RIVM verworven. Als eerste hogeschool in Nederland is het gelukt om een certificaat te verwerven waarin toestemming wordt gegeven om diagnostiek uit te voeren, in dit geval voor SARS-CoV-2, beter bekend als Corona. Een unicum.

Het ministerie van OCW wil in september, bij de aanvang van het nieuwe studiejaar, het mbo, hbo en wo zo ‘normaal’ mogelijk van start laten gaan. Dat betekent zoveel mogelijk weer fysiek onderwijs op locatie, mede met de inzet van testen, aanvullend op overige beschermende maatregelen als mondkapjes, spatschermen en looproutes. 

Er is landelijk een achttal pilots opgezet die een zo compleet mogelijk beeld moeten geven van de mogelijkheden hiervoor. Iedere pilot heeft een eigen opzet. De pilot ‘Coronavrije bubbels door intelligent testen’ is geïnitieerd is door twee lectoren van het lectoraat Applied Natural Sciences van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, Anne Loonen en Joost Schoeber, nadat zij in contact waren gekomen met de ondernemers Frank van der Zanden en Aldo Boon van respectievelijk Sure Laboratories en Scan Europe.

Speeksel in plaats van keel-/neusswab
Het behaalde certificaat is een erkenning van onder andere de vernieuwende onderzoeksmethode van de bovengenoemde lectoren die mede op initiatief van Aldo Boon en Frank van der Zanden is gestart. Daarnaast wordt de hoge betrouwbaarheid van deze testmethode onderschreven.

Samen met partners SummaCollege, TU/e, 2WaveDiagnostics, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en het Jeroen Bosch ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch is in februari 2021 gestart met een mensvriendelijke testmethodiek bestaande uit digitale triage (invullen van een vragenlijst), een PCR-speekseltest en traceren van eventuele coronabesmettingen. Is de uitslag van de digitale triage negatief dan kan de student naar de campus komen en naar binnen gaan. Daarnaast wordt twee maar per week speeksel afgenomen en met PCR getest. Met deze triage en test creëren Fontys en 2WaveDiagnostics Coronavrije bubbels waardoor onderwijs met beperkte maatregelen weer mogelijk kan worden. “Iedereen 2x/week doorlopend testen zal ervoor zorgen dat we iedereen in de bubbel goed kunnen monitoren om zo besmettingen snel op te sporen en te kunnen signaleren nog voordat de deelnemer zelf verschijnselen ervaart”, aldus Anne Loonen, lector van Fontys.

Met het certificaat geeft het RIVM goedkeuring voor deze diagnostiekmethode. Vanaf mei, als de testresultaten van de diverse pilots in den lande bekend zijn, kijkt het ministerie van OCW naar geschikte methode(s) die dan wellicht na de zomervakantie ingevoerd kunnen worden. De resultaten van deze pilot zijn tot op heden uitstekend en de testbereidheid onder medewerkers en studenten is groot.

Voordelen
PCR-speekseltesten kunnen een superieur alternatief zijn voor sneltesten met keel-/neusswabs. “Het unieke aan dit testconcept is het doorlopend testen van mensen in de bubbel met de PCR-methode in plaats van het incidentele gebruik van minder gevoelige (thuis)sneltesten”, zegt Joost Schoeber, lector van Fontys. Dit testconcept kent verder een aantal voordelen: speekselafname is een niet-invasieve methode, er is geen specialistisch personeel nodig voor afname, afname kan door de te testen persoon zelf worden gedaan (ook kinderen onder toezicht), de afname is sneller en goedkoper en PCR-testen zijn veel gevoeliger en betrouwbaarder dan huidige sneltesten.

Resultaat van goede samenwerking
De validatie is snel voor elkaar gekregen door een maximale inspanning die is verricht door de samenwerkingspartners Sure Laboratories, Scan Europe en Fontys Applied Natural Sciences.

Naast dat het voor het hbo een unicum is dat een onderzoekslab van een hogeschool dit certificaat ontvangt, is het een erkenning voor het vele werk dat door de samenwerkingspartners en ­­­­­onderzoekers in hele korte tijd is verricht. Eens te meer is gebleken dat met heel hard werken en grote inzet in korte tijd prachtige resultaten kunnen worden bereikt die ons weer een stap verder brengen naar een open maatschappij. “Als partner in project vind ik het belangrijk dat studenten weer samen onderwijs kunnen ervaren in de collegezalen en in de praktijkruimtes”, concludeert Adriaan van den Brule, klinisch moleculair nioloog van het Jeroen Bosch ziekenhuis.

‘Fontys toont een sterk staaltje van praktijkgericht onderzoek met impact: een superieure mensvriendelijke coronatestmethode met RIVM-certificering’, aldus Maarten van Andel, directeur Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen.

 

Auteur:  Angélique Jansen / Mascha Arts