Talentgericht onderwijs bij Fontys

Talentgericht onderwijs bij Fontys. Het werkveld van vandaag ziet er anders uit dan het werkveld van de toekomst. Daarom vraagt het werkveld om professionals die met vertrouwen kunnen navigeren en floreren in veranderende omstandigheden. Fontys leidt professionals op die beschikken over een solide kennisbasis en die zich een leven lang blijven ontwikkelen. Hoe ziet talentgericht onderwijs eruit en welke afspraken zijn erover gemaakt?
Wat verstaan we onder 'talentgericht'?

Talent is niet alleen iets unieks dat slechts bij een enkele ‘uitblinker’ voorkomt. Nee, iedereen heeft talenten en het doel van Fontys is om dat talent verder te ontwikkelen. Bij Fontys leren studenten hoe zij zich binnen hun beroepsopleiding kunnen profileren in hun vakgebied. Als specialist, generalist, of elke mogelijke combinatie daarvan.

In onze onderwijsomgeving kan iedereen een eigen weg vinden, passend bij behoeftes en mogelijkheden. Studenten nemen regie, krijgen meer vrijheid en leren van de keuzes die ze maken. Leren kan altijd en overal. Grensoverstijgend leren, denken en werken is voor onze studenten, en voor ons, vanzelfsprekend. Met een stevige basis in inhoudelijke expertise, interpersoonlijke vaardigheden en de kunde om aan complexe en multidisciplinaire vraagstukken te werken. Studenten weten dat ze bij Fontys worden gezien en gewaardeerd. Ze voelen zich thuis.

Hoe doen we dat?

Een talentgerichte benadering vraagt van ons om goed naar studenten en hun eigenschappen en persoonlijke kwaliteiten te kijken. Het vereist tegemoetkomen aan verschillen, of sterker nog: diversiteit en unieke eigenschappen als kracht zien en ook zo benaderen.

In onderstaande uitgangspunten en kaders is vastgelegd hoe we dit doen.

Leren gaat beter als je wordt uitgedaagd om je talenten en vaardigheden in te zetten en te laten groeien als voorbereiding op de beroepspraktijk. Vanuit dit perspectief richten we ons onderwijs in. Met een samenhangend onderwijsprogramma helpen we onze studenten hun talenten te ontdekken en stimuleren we de ontwikkeling ervan. Docenten spelen hierin een cruciale rol en ontwikkelen zich zo ook zelf.

Leren is meer dan memoriseren. Het is ook een proces van vorming tot een zelfdenkend en verantwoordelijk persoon. Bij ons ontwikkelen studenten hun onderzoekend vermogen. Dat betekent openstaan voor kennis, maar die kennis ook kritisch benaderen en waar mogelijk erop voortbouwen om tot nieuwe inzichten te komen. Leren is ook een proces van sociale interactie: studenten, docenten, onderzoekers en experts uit de beroepspraktijk zijn betrokken en verbonden met elkaar. We stimuleren en faciliteren deze samenwerking. Zo wordt verdiepte kennis ontwikkeld en leren alle betrokkenen optimaal. 

Meer over blended learning

We leren studenten regie te nemen over hun leerproces: we geven ze zoveel mogelijk invloed op waar, wanneer, hoe en wát ze leren en bieden structuur en onderwijsactiviteiten passend bij het niveau van de student. Op die manier zijn studenten ook verantwoordelijk voor en eigenaar van hun eigen portfolio: het geheel aan opgebouwde ervaringen, kennis en vaardigheden. Hiermee bieden we optimaal inzicht in de ontwikkeling van hun professionele identiteit.  

Meer over studentcoaching

Wanneer nieuwe kennis en vaardigheden worden toegepast én opgedaan in realistische situaties, krijgen ze wezenlijk betekenis en wordt er ‘dieper’ geleerd. Daarom richten we ons samen met studenten op vraagstukken die spelen in de wereld om ons heen, van regionaal tot mondiaal niveau. We leren studenten hoe ze op zoek kunnen gaan naar oplossingsrichtingen die passen bij de context. Docenten, onderzoekers en studenten werken intensief samen met het werkveld om de leeromgeving vorm te geven.

Meer over hybride leeromgevingen
We bieden studenten de juiste balans tussen uitdaging en ondersteuning. Daarom maken we bewuste, zorgvuldige keuzes bij het formuleren van leeruitkomsten, de wijze waarop wordt getoetst, het inrichten van onze onderwijsprogramma’s, onderwijsruimtes en roostering. 

Kader Talentgericht onderwijs

Basisafspraken en uitgangspunten voor de vormgeving van onderwijs, gekoppeld aan uitgangspunten voor leren, de wet- en regelgeving en het NVAO-kader.

Bekijk hier het kader

Kader toetskwaliteit

Geeft richtlijnen voor de formulering van goede leeruitkomsten, de ontwikkeling van passende onderwijsactiviteiten én de vormgeving van toetsing bij Talentgericht onderwijs.

Bekijk hier het kader toetskwaliteit

Kader kwaliteit volgens Fontys

Dit kader heeft als doel om de kwaliteitszorg van alle Fontysopleidingen te versterken. Het bestaat uit 5 uitgangspunten, met een aantal bijbehorende basisafspraken.

Bekijk hier het kader kwaliteit

Handreikingen
Bij Fontys kiezen we voor talentgericht onderwijs. Dit betekent onderwijseenheden van 15 of 30 studiepunten. Leren gaat niet in een rechte lijn. Elke student komt tijdens de studie bepaalde stappen meerdere keren tegen. En die stappen zet een student niet alleen. Er zijn altijd docenten, begeleiders in het werkveld en medestudenten om te coachen en ondersteunen.

Support en netwerken binnen Fontys

Fontys Netwerk Onderwijsinnovatie

Vanuit de behoefte om in deze verandering samen te kunnen leren en werken, hebben we het netwerk Onderwijsinnovatie opgericht. Dit netwerk biedt ondersteuning voor het implementeren van TGO aan multi-stakeholder ontwerpteams in de instituten; adviseren, inspireren docenten en management om richting te geven.

Vacature netwerk Onderwijsinnovatie

Ben jij de verbinder die de onderwijskundige expertise en ervaring vanuit jouw eigen instituut meeneemt om zo andere instituten te helpen bij een constructieve en succesvolle implementatie van Talentgericht Onderwijs?

Bekijk hier de vacature
Fontys kent ook diverse netwerken die zich richten op verschillende onderwijsthema's en rollen
Placeholder for Fontys video
Alleen door samen te werken en te leren kunnen we écht het verschil maken voor onze studenten, het werkveld en onszelf als organisatie. Over grenzen van opleidingen, instituten, diensten en de buitenwereld heen.
Aan de slag

Als je concreet aan de slag wil met talentgericht onderwijs, vind je hier voorbeelden, handreikingen, tools, professionaliseringsaanbod en netwerken.

Nieuws en voorbeelden

Nieuws rondom talentgericht

Tools en ontwikkel jezelf aanbod

Ontwikkel jezelf

Leren en ontwikkelen als medewerker

Dienst P&O
Veelgestelde vragen & antwoorden Talentgericht onderwijs

Heb je nog een vraag?

Heb je nog een vraag of wil je reageren op de informatie, dan kun je terecht bij het Onderwijsinnovatienetwerk. Dit kan via onderstaand formulier.