Sprint naar content

Algemene informatie

Samenwerking hogescholen

Fontys heeft een samenwerkingsverband met NHL Stenden hogeschool (NHLS) in Leeuwarden, van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden) en de Hanzehogeschool (Hanze) in Groningen. Er is een verdeling welke hogeschool welke toets maakt en nakijkt. De toetsen worden op papier op locatie afgenomen. Bij aanmelding maak je de keuze op welke locatie je de toets wilt gaan maken. Dit mag een andere hogeschool zijn, dan waar je gaat studeren. De resultaten van de afgenomen toets zijn bij alle 4 de hogescholen geldig.

Wil je weten wanneer welke toets plaatsvindt? klik hier!

Meer algemene informatie is tevens te vinden op: www.toelatingstoetsen.nl

Functiebeperking

Denk je in aanmerking te komen voor een bijzondere voorziening om de toets te kunnen maken (bijvoorbeeld vanwege dyslexie), dan kun je dit aangeven bij de inschrijving voor een toelatingstoets. Mail uiterlijk 2 weken voor de toetsafname naar info@toelatingstoetsen.nl om welke voorziening het gaat. Je ontvangt daarna een mail met verdere instructies.

Herkansingsmogelijkheid

Je hebt 1 herkansingsmogelijkheid per studiejaar (de datum is afhankelijk van de toets die je wilt herkansen).

Kosten

De kosten zijn € 65,- per toelatingstoets. Bij afmelding na betaling is in principe geen restitutie mogelijk. Je kunt vanaf drie weken voor de toets betalen. Uiterlijk één week voor de toets dient het volledige bedrag door ons te zijn ontvangen, anders word je helaas verwijderd van de deelnemerslijst. De betaalinstructie staat in de e-mail die je na je aanmelding ontvangt.

Voorbereiding op de toetsen

Als je weet welke toetsen je met succes moet afronden om toegelaten te worden tot de opleiding van jouw keuze dan kun je je gaan voorbereiden op de toets. Hier vind je per toets informatie over de inhoud van de toelatingstoetsen en hoe je je kunt voorbereiden.

Daarnaast vind je op onderstaande websites ook zeer nuttige informatie over de toetsen:

NB: Het maken van een toelatingstoets zal de een makkelijker afgaan dan de ander. Met name als je al een tijdje geen onderwijs in dit vak hebt gevolgd, kan het een pittige opgave zijn. We raden je aan de stof grondig voor te bereiden, eventueel met hulp of bijles en daar ook voldoende tijd voor te nemen. Een ‘paar weken’ is doorgaans niet voldoende voor het bijspijkeren van de gemiste stof van een aantal schooljaren.

Uitslag en geldigheid

Binnen vijftien werkdagen na afname van de toets(en) wordt de uitslag per mail bekend gemaakt. Per toets ontvang je een certificaat. Dit bewijs is 4 jaar geldig.

Inzage

Wil je inzage in je toets hebben dan dien je dit tijdig kenbaar te maken (zie 'toetsmomenten'). In de uitslag mail staat meer informatie over hoe je je kunt aanmelden voor de inzage.

Je mag jouw toets alleen inzien als je een onvoldoende behaald hebt.

Tijdens de inzage kun je alleen het gemaakte werk inzien en er mogen geen aantekeningen of foto’s worden gemaakt. Legitimatie is verplicht en je mag niet worden vergezeld door derden.

Wanneer moet je een toelatingstoets doen?

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.