Sprint naar content

Minor Taal en Cultuur

Startmoment(en)
September, February
Locatie
Eindhoven, Tilburg
ECTs
30
Duur
20 weken

Minor Taal en Cultuur

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Over de minor Taal en Cultuur

Wil je de taal kennen van je toekomstige klanten of cliënten? Ben je van plan te gaan werken in een anderstalige omgeving? Of zou je juist graag je Nederlands willen verbeteren?

Ieder beroep heeft baat bij effectieve communicatie. Ongeacht welke major je dus doet, heb je profijt van het ontwikkelen van je (vreemde) taalvaardigheid. Je leert je ideeën, meningen en informatie over te brengen in je eigen of een vreemde taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Je hebt keuze uit zeven talen. Arabisch, Chinees of Spaans leer je vanaf beginnersniveau. Kies je voor Nederlands, Engels, Duits of Frans, dan ga je de vaardigheden die je al hebt verder ontwikkelen.

Daarnaast leer je wat de kenmerken zijn van de cultuur van het taalgebied en leer je om te gaan met culturele verschillen in beroepsspecifieke situaties. Je werkt met actuele, betrouwbare bronnen in de door jou gekozen taal die zoveel mogelijk worden toegespitst op je major.

Na afloop heb je grondige kennis opgedaan van de taal, cultuur en samenleving van het doeltaalgebied en kun je daarmee als professional uit de voeten.

Mix-en-matchvariant

Wil je je verdiepen in twee talen? Dat kan. Met onze mix-en-matchvariant volg je de eerste periode van het semester één taal en de tweede periode een andere taal.

Leslocaties

Alle zeven talen zijn te volgen in Eindhoven op leslocatie Emmasingel. Daarnaast kun je Engels en Spaans volgen in Tilburg op campus Stappegoor. Let op: de mix-en-matchvariant wordt alleen in Eindhoven gegeven.

Startniveaus

Per taal heb je andere voorkennis nodig om de minor te kunnen volgen. Zie tabel. Bij twijfel over je voorkennis krijg je vooraf een intake, zodat je zeker weet of de minor bij je past.

Startniveaus en leslocaties

Taal Startniveau (ERK) Locatie
Arabisch0 (beginner)Eindhoven
Chinees0 (beginner)Eindhoven
DuitsA2 t/m C1Eindhoven
EngelsA2 t/m C1Eindhoven, Tilburg
FransA2Eindhoven
NederlandsA2 t/m C1Eindhoven
Spaans0 (beginner)Eindhoven, Tilburg
Mix-en-matchvariantZie minorregeling*Eindhoven
* Let op: startniveaus voor periode 2 zijn hoger dan voor periode 1

Opbouw minor

De minor bestaat uit meerdere modules met taalvaardigheden, workshops en onderzoek. In de taalvaardigheden-modules ontwikkel je je vaardigheden in lezen, luisteren, spreken en schrijven. In de overige modules leer je over de cultuur die met deze taal verbonden is.

Meer informatie over het programma per taal vind je op de pagina van die taal. Klik daarvoor op het gewenste blok onderaan de pagina.

Tijdens de minor heb je een minorcoach, die je inhoudelijke begeleiding geeft bij de zelfstudie-opdrachten, je voortgang begeleidt en indien nodig overleg voert met je studieloopbaanbegeleider.

Op reis

De meeste talen hebben een meerdaagse excursie aan het begin van de tweede periode. Je bezoekt dan een stad in het taalgebied van jouw minor. (Afhankelijk van de reismogelijkheden en -restricties i.v.m. corona. Deelname aan de excursie heeft een grote meerwaarde maar is vooralsnog optioneel.)

Voertaal

De instructietaal bij alle minoren is Nederlands, behalve bij de minor Engels, Duits en Frans.

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2024-2025 downloaden. In de minorregeling lees je wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen rechten worden ontleend.

Heb jij al nagedacht over je minorkeuze? Wil je jezelf verder in je vak verdiepen, of juist iets totaal anders doen? Je minorkeuze kan best lastig zijn. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat écht bij jou past. Zo kun je jezelf onderscheiden van anderen en je studie nog persoonlijker maken. Maar hoe kies je dan? En waaruit kun je kiezen?  

(Online) minor voorlichtingsweek
Om je te helpen met je keuze organiseren we een (online) minor voorlichtingsweek van 11 t/m 14 november 2024. Tijdens deze voorlichtingen kom je meer te weten over de inhoud van de minoren en kun je eventuele vragen stellen. Aanmelden is nu mogelijk!

Open middag

Deze staat gepland voor woensdag 20 november 2024.

Inschrijven

De aanmeldperiodes voor de minoren die starten in september (semester 1) zijn telkens van 1 februari tot en met 30 juni. Voor start februari (semester 2) is dat van 1 juli tot en met 15 december.

Fontys studenten schrijven zich in via Progress. Externe studenten regelen hun inschrijving via Kies op Maat. Alle studenten worden geplaatst op volgorde van de datum en tijd van hun aanmelding; voor Fontysstudenten in Progress, voor externe studenten wanneer zij hun leerovereenkomst naar ons mailen. Het aantal zichtbare inschrijvingen in Progress is dus níet gelijk aan het totaal aantal aanmelders.

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar per taal. Als het maximum aantal inschrijvingen bereikt is, worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst en wordt de inschrijving eventueel gesloten. Zorg dus dat je op tijd je keuze maakt!

Studenten met één gerichte inschrijving voor onze taalminor hebben voorrang op studenten met meerdere minorinschrijvingen.

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding. Bovendien moet je de juiste voorkennis hebben voor de gekozen taal.

Studenten worden pas definitief toegelaten wanneer ze hun intakeformulier hebben teruggestuurd.

Bijzondere voorzieningen

Heb je recht op een bijzondere voorziening (bijv. extra tijd bij toetsen, lettervergroting) vanwege een functiebeperking? Mail de besluitbrief van de examencommissie van je eigen major via SURFFilesender naar minortaalencultuur@fontys.nl.
Voor meer informatie, zie de pagina Studeren met een functiebeperking.

Heb je Fontys topsportstatus of Fontys studentondernemerstatus. Laat het ons dan tijdig weten, zodat we je studieprogramma hierop kunnen afstemmen.

Neem voor meer informatie contact op met minortaalencultuur@fontys.nl 

of bel 08850 82255.

Volg ons op:

facebook

instagram

Leslocaties

De lessen worden gegeven in Eindhoven (alle talen + mix-en-matchvariant) en Tilburg (Engels en Spaans).

Eindhoven, Emmasingel 28
(De Witte Dame) derde verdieping

Emmasingel 28, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Emmasingel 28, Eindhoven

Tilburg, Prof. Goossenslaan 1 (Campus Stappegoor), P1 (Mollergebouw), lokaal C1.20

Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

Locatiekaart op adres: Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

Verantwoordelijk instituut

Deze minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS), Mgr. Claessensstraat 4, Sittard.