Sprint naar content

Diplomasupplement

Alle studenten bij Fontys krijgen na afronding van hun associate degree, bachelor of master behalve een getuigschrift ook een diplomasupplement, opgesteld volgens het model dat ontwikkeld is door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. Het diplomasupplement wordt automatisch en gratis verstrekt.

Het diplomasupplement is een toevoeging aan het getuigschrift, dat inzicht geeft in het niveau, de aard en inhoud van de afgeronde opleiding. Het bevat een beschrijving van de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten (het transcript of credits en het aantal ECTS studiepunten).

Het diplomasupplement heeft in heel Europa dezelfde indeling en heeft per instelling hetzelfde format.