Sprint naar content

Fontys Grade Distribution Tables

In overeenstemming met de voorwaarden van het Erasmus Charter en de ECTS User’s Guide, heeft  Fontys Hogeschool vanaf 1 oktober 2018 de Grade Distribution Table (GDT) ingevoerd. Deze wordt getoond op elk diplomasupplement dat Fontys uitgeeft. Daarnaast wordt de GDT op deze website getoond voor iedere opleiding van iedere Fontysvestiging.

Het is de bedoeling om de behaalde resultaten transparant te maken, zodat de gegeven cijfers/resultaten bij andere instellingen, branches of in andere landen goed kunnen worden begrepen en correct kunnen worden vergeleken. Dit is belangrijk omdat de toegang tot verdere opleidingen, projecten of beurzen afhankelijk kan zijn van het prestatieniveau bij Fontys. De GDT is dus niet bedoeld om de resultaten van de individuele student te beoordelen, maar om inzicht te geven in de waarde van behaalde cijfers (cijfercultuur) en om de cijfers internationaal vergelijkbaar te maken.

Zie voor meer informatie de ECTS User’s Guide

Het Nederlandse cijfersysteem

Het Nederlandse beoordelingssysteem, dat gebruikt wordt van primair tot universitair onderwijs, is een schaal van 1 tot 10. Hierbij is de 10 het hoogst haalbare cijfer, de 6 het minimum om een voldoende te behalen en de 1 is het laagste cijfer. In heel Nederland is het gebruik dat een 9 of een 10 zelden worden gegeven en dat een 6 , een 7 en een 8 acceptabele cijfers zijn, waarbij een 8 echt een goed cijfer is.

De studielast per studiejaar wordt uitgedrukt in 60 ECTS studiepunten, waarbij 1 studiepunt een studiebelasting van 28 uur behelst.

Uitleg van de Grade distribution Tables

  • Instituten en opleidingen van Fontys gebruiken meestal hele en halve cijfers tussen 1 en 10 om een onderwijsactiviteit te beoordelen. Met een 6 (afgerond) of hoger ben je geslaagd. Fontys geeft de cijfers in de GDT weer in klassen tussen 5,5 en 10. Opleidingen die een fijnere verdeling in klassen willen, kunnen een verdeling in 10 klassen raadplegen op de website. Op het diplomasupplement wordt de verdeling in 5 klassen getoond. Er zijn een paar opleidingen die afwijken van de Nederlandse beoordelingsschaal door woordbeoordelingen te gebruiken. Je kunt dan toch gebruik maken van de Grade Distribution Table, omdat de woordbeoordelingen zijn omgezet naar cijfers.
  • In de tabellen is gebruik gemaakt van voldoendes die in drie voorgaande collegejaren (T-2 tot T-4) zijn behaald. Het gaat hier om voldoendes per Fontysvestiging per opleiding.
  • Er wordt in percentages uitgedrukt hoe vaak een bepaald cijfer is behaald.
  • De rij ‘%’ geeft het absolute percentage aan: hoe vaak is een bepaald cijfer gegeven. De rij ‘cum. % ‘ (cumulatief) geeft aan in hoeveel gevallen een bepaald cijfer of hoger behaald is.

Hoe kun je de Grade Distribution Table gebruiken voor cijferconversie?

Vergelijk de cijferverdeling op je diplomasupplement of van jouw opleiding op deze website met de cijferverdeling die door de andere instelling is ontwikkeld voor een parallelle referentiegroep.
De positie van elk cijfer binnen de twee tabellen kan worden vergeleken en op basis van deze vergelijking kunnen individuele cijfers worden omgezet.

Stel dat je voor een onderdeel van je studie een 7,5 hebt gehaald. Volgens de tabel valt dat cijfer in de klasse 7,5 tot 8,5 en is dat cijfer in 16% van de gevallen gegeven. Van alle beoordelingen binnen je opleiding was uiteindelijk 19% een 7,5 of hoger.

Voorbeeld van de Grade Distribution Table op het diplomasupplement:

Sfeerafbeelding Fontys

Grade Distribution per Fontysvestiging per opleiding in een 5-klassenverdeling.