Sprint naar content

Leraar basisonderwijs (Pabo)

 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Eindhoven, Tilburg, Venlo, Sittard

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Wil jij een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen? Heb je een brede interesse in verschillende vakgebieden? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs echt iets voor jou!

Over de opleiding

Ontdek hoe je jouw vaardigheden kunt inzetten voor het onderwijzen van de volgende generatie. Wanneer je je laat omscholen tot Leraar Basisonderwijs (pabo), word je uitgedaagd om jouw talenten te ontdekken en jezelf én jouw leerlingen te laten groeien. De opleiding is in deeltijd te volgen in Eindhoven, Tilburg, Venlo en Sittard. Allen gekenmerkt door veel persoonlijke begeleiding en een goede sfeer. Gemiddeld duurt de opleiding 4 jaar, maar je kunt op bepaalde punten versnellen.

De opleiding is er in: voltijd | deeltijd | zij-instroomtraject
Startmoment in september: Eindhoven, Tilburg, Venlo, Sittard.

Startmoment in februari: Eindhoven en Tilburg.

Waarom de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs?

 • Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal
 • Je krijgt ruimte voor jouw ambities
 • In de eerste periode sta je al voor de klas
 • Constante verbinding tussen theorie en praktijk

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) ontwikkel je jouw pedagogische en didactische vaardigheden. Denk aan vakken als pedagogiek, psychologie en onderwijskunde. Je leert boeiende lessen te ontwikkelen en te communiceren met kinderen, ouders en hulpverleners. Ook leer je kinderen te motiveren om hun talenten te ontdekken. Of het nu gaat om rekenen, taal, ICT of muziek. Jij bent een allrounder!

 • De opgedane kennis pas je meteen toe tijdens je werkervaring/stage
 • Lesaanbod van expertdocenten uit verschillende vak- en vormingsgebieden
 • Afhankelijk van je ervaring, kennis en capaciteiten kan je de opleiding sneller afronden
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Mogelijke routes

 • Met een havo/vwo/mbo-diploma: 4 jaar in deeltijd
 • Met een (gedeeltelijke) bachelor, master of Ad: 2,5 tot 4 jaar in deeltijd
 • Met een getuigschrift van de Fontys opleiding Ad PEP zijn er diverse mogelijkheden voor vrijstellingen
 • Met een vakgerelateerde bachelor of master kun je mogelijk een zij-instroomtraject volgen in circa 2 jaar

Verkorte routes

Mogelijk heb je een vooropleiding of werkervaring waarmee je de opleiding sneller kunt doorlopen. Bij Fontys kun je flexibel studeren met een verkorte route op maat.

Meer over Flexibel Studeren

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Wil je vanuit de havo door naar de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)? Als je geen eindexamen hebt gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek, dan moet je voor het ontbrekende vakgebied een (toelatings)toets behalen. Ook wordt jouw rekenniveau getoetst. Hieronder vind je meer informatie.

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Als je na het vwo de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) wilt gaan doen, dan ben je direct toelaatbaar. Voorafgaand en/of in het eerste studiejaar maak je wel de landelijke rekentoets. Hieronder vind je meer informatie over deze toets.

 • Met een mbo-diploma op niveau 4 kun je naar de hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo). Je dient wel drie (toelatings)toetsen te behalen: in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook doe je een rekentoets. Hieronder vind je meer informatie.

Met een associate degree niveau 5-diploma van Fontys kun je naar de hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo). Het gaat hier om een associate degree van 120 ECTS. Je dient wel drie (toelatings)toetsen te behalen: in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook doe je een rekentoets.


Doorstroomroute Ad PEP

Met een afgeronde associate degree Pedagogisch Educatief Professional (PEP) van Fontys, met als keuzerichting Educatief Specialist, kom je zelfs in aanmerking voor een verkort traject. Na het volgen van een doorstroomroute kun je instromen in jaar 2 (postpropedeuse) en hoef je nog maar 150 studiepunten te halen om ook je bachelordiploma te bemachtigen.

Om voor het doorstroomprogramma in aanmerking te komen, die je alle volgende toetsen te behalen, voordat je aan de Pabo start:

 • Behalen van de landelijke toetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Wanneer je deze toetsen niet haalt voor de start, word je voorwaardelijk ingeschreven. Dan moet je deze toetsen wel halen in het eerste studiejaar.
 • Behalen van de rekentoets Wiscat met een minimale score van 120.
 • Behalen van de Hogeschooltaaltoets op 3F niveau; de hogeschooltaaltoets wordt vanaf studiejaar 2023 aangeboden tijdens de Ad PEP studie.Mocht je de Ad PEP opleiding hebben afgerond en de Hogeschooltaaltoets niet behaald hebben, neem dan contact op met ons via fhke@fontys.nl.

Afgeronde hbo of wo-opleiding

Je bent toelaatbaar voor de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) zonder de landelijke toelatingstoetsen. Je hebt dan bepaalde vrijstellingen en kunt korter over de opleiding doen.

Hbo propedeuse (niet Pabo)

Ben je in het bezit van een hbo-propedeuse, maar is dit geen propedeuse van een Pabo opleiding? Dan ben je toelaatbaar wanneer je drie toelatingstoetsen behaalt: in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek.

Niet de juiste vooropleiding?

Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.  Je moet daarnaast ook de toelatingstoetsen maken in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek en de rekentoets. Meer informatie over toelatingstoetsen en ondersteuningsaanbod kun je hier vinden.

Buitenlands diploma

Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Verder is het belangrijk dat je een verzoek tot inschrijving doet. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Wil je na de havo, mbo niveau 4 of een Ad (niveau 5) door naar de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)? Dan moet je aan kenniseisen voldoen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek. Voor een havist betekent dit dat je een toelatingstoets moet doen voor de vakken die niet in je vakkenpakket zaten. Een mbo'er maakt voor alle drie de vakken de toelatingstoets.

Voor de start van de pabo hebben studenten één toetskans per vak waarvan ze gebruik moéten maken. Indien je de toetsen niet haalt, kun je wel starten met de opleiding. We spreken dan van 'voorwaardelijke toelating'. Je hebt gedurende het eerste jaar aan de pabo per vak nog twee toetskansen. Als je het niet haalt, moet je de opleiding helaas verlaten.

Informatie over de toelatingseisen, toelatingstoetsen en hoe je je hierop voorbereidt, vind je op onze pagina over toelatingseisen en ons ondersteuningsaanbod (of kijk op goedvoorbereidnaardepabo.nl). Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan bij Fontys, ontvang je informatie over het aanmelden voor de toelatingstoetsen.

Voor de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) zijn er eisen aan jouw niveau van rekenen. Hiervoor moet je binnen de propedeuse onder andere de Wiscat Rekentoets behalen. Je gaat deze toets ook voor de start van de opleiding al maken, zodat je weet hoe je ervoor staat en waar je eventueel nog extra op moet inzetten. Als je de toets niet haalt, behoud je in de propedeuse drie reguliere kansen om de toets te halen. Haal je de toets wel, dan hoef je deze in de propedeuse niet meer opnieuw te doen. Na inschrijving via Studielink ontvang je vanzelf meer informatie van ons over de toetsafname.

De minimaal te behalen score van de Wiscat Rekentoets is bij Fontys 120, dit is hoger dan de landelijke norm.

 

Placeholder for Fontys video
Studenten over de opleiding
"Ik wil tijdens mijn studie ontdekken wie ik als leraar wil zijn en hoe ik mijn persoonlijkheid en competenties daarvoor kan inzetten" - Hilde, deeltijdstudent Fontys Hogeschool Kind en Educatie

"Bij deze opleiding ben je de regisseur van het eigen leertraject" - Aimee, deeltijdstudent De Nieuwste Pabo

 

Opbouw

Je kunt de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs volgen in Eindhoven, Tilburg en Venlo (Fontys Kind en Educatie) of in Sittard bij De Nieuwste Pabo (een samenwerking tussen Fontys en Zuyd Hogeschool). Informatie over de opzet en inhoud van deze opleiding vind je hieronder per locatie en studiejaar.

Opbouw Eindhoven, Tilburg en Venlo
(Fontys Kind en Educatie)

 • Werken met leeruitkomsten; variatie aan toetsvormen
 • Je staat al in de tweede week van de opleiding voor de klas
 • In Eindhoven en Tilburg kun je ook in februari starten
 • Lesdagen verschillend per locatie; stagedag op dinsdag

Lesdagen per locatie

 • Eindhoven: maandagmiddag en -avond (13.30-17.00u + 18.00-21.30u)
 • Tilburg: dinsdag- en donderdagavond (18.00-21.30u)
 • Venlo: donderdagmiddag en -avond (13.30-21.00u + 3x half uur pauze)

Stagedag

 • Voor alle locaties: dinsdag
Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. Bij iedere les locatie krijg je hetzelfde aanbod, maar kan de planning verschillen. De studie is als volgt ingericht: 40% zelfstudie, 30% praktijk en 30% theorie.
Daarbij kun je uitgaan van de volgende tijdsinvestering: 8 contacturen, 8 uur stage, 4 uur stagevoorbereiding en evaluatie en 15 uur zelfstudie.

In de propedeusefase leg je een basis in pedagogisch en didactisch handelen binnen vier gebieden:

 • Rekenen
 • Taal
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Kunstzinnige oriëntatie

Stage is een belangrijk onderdeel binnen de deeltijd opleiding waarin theorie en praktijk samenkomen. Je start al in de tweede week van je opleiding met één dag in de week stage op een van onze opleidingsscholen. Je maakt zowel kennis met de onderbouw (groep 1 t/m 4) als de bovenbouw (groep 5 t/m groep 8) van je stageschool. Deze stage krijg je toegewezen en hoef je niet zelf te zoeken.

De volgende thema's komen aan bod in de propedeuse:

 • Groepsprocessen
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Het volgen van leerprocessen van kinderen
 • Het ontwerpen van goed onderbouwde leeractiviteiten

  Met alle lesstof die je tijdens de propedeuse verzamelt, werk je uiteindelijk toe naar het zelfstandig vormgeven van een dagdeel onderwijs in jouw stageklas.  

  Na de propedeuse bestaat de opleiding uit zes blokken van 30 studiepunten. 

  Verdieping van de inhoud uit de propedeuse (twee blokken van elk 30 studiepunten) 

  Je verdiept je in vakinhoudelijke en pedagogische kennis en vaardigheden. Je richt je op handelingsgericht werken, vakoverstijgend onderwijs ontwerpen en burgerschap. Ook richt je je op de manier waarop je als leerkracht omgaat met verschillen in leerlingen in de klas en daar de leeractiviteiten het beste op inricht. Met deze lesstof werk je toe naar twee aaneengesloten dagen lesgeven in jouw klas. 

  Verbreding en verdieping persoonlijk leiderschap (30 studiepunten) 

  Binnen dit blok kies je zelf een thema waarin je je wilt ontwikkelen, passend bij de beroepsrollen van een leraar in het basisonderwijs.

  Verdieping in leeftijdsgroep (30 studiepunten) 

  Binnen een leeftijdsspecialisatie (0-7 jaar, 6-11 jaar of 10-14 jaar) werk je toe naar tien dagen groepsverantwoordelijkheid voor een klas kinderen (onderdeel van je eindstage). 

  Uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek (30 studiepunten) 

  Je voert een praktijkgericht onderzoek uit waarbij je een onderwijsverbetering in gang zet en je laat jouw ondernemendheid binnen de school zien.   

  Professionaliteit en identiteit (30 studiepunten) 

  In dit blok ga je op zoek naar jouw identiteit en professionaliteit als leraar. Daarin komen de volgende thema’s aan bod:

  • Omgaan met dilemma's
  • Visievorming
  • Levensbeschouwing
  • Zelfbeeld
  • De maatschappelijke context

  Als onderdeel van de eindstage (afstuderen) verzorg jij gedurende tien dagen aaneengesloten onderwijs in de stageklas.

  • Heb je een afgeronde hbo of wo opleiding, dan krijg je vrijstelling voor het blok Verbreding en Verdieping (30 studiepunten)
  • Heb je een afgeronde hbo of wo opleiding, dan krijg je mogelijk vrijstelling voor het onderzoek (10 studiepunten).

  Een onderzoekscommissie beoordeelt of het onderzoek uit je vorige opleiding voldoet voor vrijstelling.

  Op de leslocaties Eindhoven en Tilburg kun je zowel in september als februari instromen.

  Opbouw Sittard
  (De Nieuwste Pabo)

  • Werken met leeruitkomsten; de kern van de opleiding is je werkplek; je ontdekt jezelf en het onderwijs vanuit de praktijk en ontwikkelt dit verder
  • Samen geven we jouw studieroute vorm
  • We werken in een blended leeromgeving waar online en fysiek leren samenkomen
  • Onderdeel van Fontys en Zuyd Hogeschool
  • Opleidingsdag op woensdagmiddag - en avond; werkplekdag op donderdag

  Opleidingsdag

  Op woensdagmiddag- en avond (14:00 uur - 21:30 uur) vinden er op de opleiding verschillende leeractiviteiten plaats zoals tutorbijeenkomsten en vakbijeenkomsten. Hier ontmoet je expertdocenten, tutoren en medestudenten.

  Werkplekdag

  Het werkplekleren vindt iedere donderdag plaats op een opleidingsschool bij jou in de buurt. Tijdens je stagedag ontmoet je je opleidingscoach en werk je nauw samen met je mentor in de klas.

  Een leeruitkomst is een omschrijving van competenties (kennis, vaardigheden, inzichten) die een leerkracht in het basisonderwijs moet bezitten. Door middenin de dagelijkse praktijk te staan ontstaat er een urgentie om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het leren start dan ook altijd in de echte onderwijspraktijk, op de opleidingsscholen waar wij mee samenwerken. Je maakt kennis met verschillende leeftijdsgroepen en de dynamiek van een basisschool. Hier werk je aan sets van leeruitkomsten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de leeruitkomsten aan te tonen, daarin neem je zelf vanuit je praktijksituatie het voortouw. Iedere student start vanuit een andere beginsituatie, waardoor tempo en inhoud van de studie kunnen verschillen.

  In de propedeusefase werk je aan verschillende sets van leeruitkomsten:

  • Universele leeruitkomsten (30 EC)
  • Ontwerpen, realiseren en evalueren van leeractiviteiten
  • Inspelen op specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften
  • Rapporteren over de eigen ontwikkeling
  • Pabo-specifieke leeruitkomsten (15 EC)
  • Kennis en vaardigheden
  • Vakinhoudelijk en didactisch portfolio
  • Vrije ruimte (15 EC)  • Al vrij snel in je opleiding loop je stage op een opleidingsschool (de basisschool). Tijdens je opleiding sta je voor je diverse groepen. Zowel bij het jonge, als het oudere kind. De stageplek wordt door de Nieuwste Pabo toegewezen.

  In de postpropedeusefase worden de leeruitkomsten van de propedeusefase verder verbreed en verdiept.

  Studenten met een getuigschrift van een hbo/wo-bachelor opleiding kunnen vrijstelling krijgen voor eenheden van profileringsleeruitkomsten, afhankelijk van desbetreffende vooropleiding. Studenten die beschikken over het getuigschrift van een aanverwante hbo/wo-bachelor opleiding kunnen vrijstelling krijgen voor de gehele eenheid van universele leeruitkomsten. Studenten die via Fontys de AD PEP (richting Educatie) hebben afgerond met een getuigschrift, kunnen instromen in een hoger jaar op de Pabo. Deze regeling geldt niet voor studenten van buitenaf.

  Vrijstellingen kunnen bij aanvang van de opleiding aangevraagd worden via de examencommissie en/of het bedrijfsbureau.

  De Nieuwste Pabo is een educatief opleidingscentrum in Sittard, een samenwerking tussen Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool. Meer weten?   
   

  Werk/stage


  Stage

  Stage is een belangrijk onderdeel binnen de deeltijd opleiding waarin theorie en praktijk samenkomen. Deze stage krijg je toegewezen en hoef je niet zelf te zoeken.

  Werken in deze beroepen

  Na de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) deeltijd kun je op verschillende manieren aan de slag gaan:

  • Leraar Basisonderwijs in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs
  • Leraar Basisonderwijs met speciale taken (met een aanvullende opleiding)
  • Remedial teacher

  Doorstuderen

   

  Een volwassen deeltijd student geeft les aan kinderen

   

  Agenda

  Meeloopdag Pabo Eindhoven Deeltijd | Eindhoven
  17 jun 2024 13:30 - 21:30
  Programma
  Aanmelding gesloten

  Programma

  Leuk dat je komt meelopen bij Pabo Eindhoven! Je mag je 10 minuten voor aanvang melden in gebouw R13, ruimte 1.21C op de Fontys Campus Rachelsmolen. Daar word je opgehaald door een docent of student van de opleiding. Je volgt met andere studiekiezers een lesdag met pabostudenten en ervaart zo hoe een dag op de opleiding eruitziet. Tijdens deze meeloopdag ga je onderzoeken of de lerarenopleiding iets voor jou is. We kijken uit naar je komst!

  Meer weten over de opleiding Leraar Basisonderwijs

  Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

  Lees meer over subsidieregelingen:

  - Leven Lang Leren Krediet

  - Beurzen voor leraren

  - Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

   Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.

   Stap 1: Je meldt je vóór 1 september aan via Studielink. Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard. Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

   Stap 2: Je doet de Studiekeuzecheck.
   De Studiekeuzecheck voor bachelors en AD's in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

   De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

   Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

   Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

   Het is in Tilburg en Eindhoven ook mogelijk om in februari te beginnen met de pabo deeltijdopleiding. Benieuwd hoe dat werkt?

   Stel je vraag aan een docent of student

   Jules Storken, docent in Venlo

   Stuur een mail

   Linda Goudsmits, deeltijd student Eindhoven

   Stuur een mail

   Studiekeuze / adviesgesprek 

   Wil je graag hulp bij het oriënteren op jouw studiekeuze of wil je een gesprek over de verschillende routes naar het leraarschap? Maak dan een afspraak voor een studieadviesgesprek met studieadviseur Judith Boetzkes. 

   Wil je meer weten over de stage, de locaties of regelingen?

   Inkijkje bij de locaties

   Benieuwd hoe het is om aan de pabo te studeren in een van de steden? Neem hieronder een kijkje!


   In het echt is het nóg leuker. Je bent van harte welkom om onze locatie(s) tijdens een open dag live te komen ervaren! Je kunt ook een dagje meelopen of proefstuderen. Houd onze agenda in de gaten.