Sprint naar content

Prof. Dr. Theun Baller

Eerste benoeming 1 juli 2020, lopende termijn tot 1 juli 2024.

Huidige functie

  • directeur Reactor Instituut Delft en adviseur CvB Technische Universiteit Delft

Nevenfuncties

  • lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
  • bestuurslid stichting Delft Enterprise
  • bestuurslid stichting HighLight
  • bestuurslid stichting GreenVillage.
Theun Baller