Sprint naar content

Docentprofessionalisering

Binnen het thema Docentprofessionalisering richt Fontys zich op het verder professionaliseren van docenten met betrekking tot coachingsvaardigheden, zodat ze studenten kunnen begeleiden bij persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Daarnaast richt Fontys zich op het vergroten van vakinhoudelijke en onderwijskundige vaardigheden van docenten in samenwerking met collega’s, studenten en werkveldpartners.

Fontys besteedt binnen dit thema het grootste deel van de centrale middelen aan het programma Docentprofessionalisering. Ook zijn er enkele projecten vanuit het programma Studiesucces die direct bijdragen aan docentprofessionalisering. Daarnaast is er een besteding van decentrale middelen binnen de verschillende instituten van Fontys. Vanuit deze decentrale middelen zijn er diverse, instituutspecifieke projecten waarin Fontys zich richt op het verder professionaliseren van docenten het het vergroten van vakinhoudelijke en onderwijskundige vaardigheden.