Sprint naar content

De nieuwe leraar

Uitgelicht bij Fontys Educatie: het thema 'De nieuwe leraar'... Het onderwijs is voortdurend onderhevig aan veranderingen: denk aan technologische ontwikkelingen, flexibel leren en meer aandacht voor inclusie op scholen. Deze veranderingen hebben invloed op de rol van de leraar.

Voor dit thema gaan we op zoek naar verhalen over ‘De nieuwe leraar’. De leraar die leerlingen niet alleen lesgeeft, maar die ook talent ziet en coach is, en zelf ook gecoacht wordt om nog beter in zijn vak te worden. De leraar die om weet te gaan met veranderingen op school en in het onderwijs. De nieuwe leraar brengt verse energie in het klaslokaal, blijft zelf leren, gebruikt nieuwe technologieën en leermiddelen, en heeft wellicht een andere benadering ten opzichte van traditionele lesmethoden.

Inspiratie

Friluftsliv: Noorse levenswijze toe te passen in het Nederlandse onderwijs

Pabo alumnus Jenny Wishaupt

Vanuit school een onbekende omgeving ontdekken, in een boom klimmen, een hut bouwen en in bossen dwalen: waar kan dat in Nederland? Pabo alumnus Jenny Wishaupt verbleef in Noorwegen om daar alles te weten te komen over de typisch Noorse levenswijze ‘Friluftsliv’: ‘leven in de buitenlucht’, en hoe je dat toe kunt passen in het onderwijs.

Podcastserie over het mysterie van de goede leraar

Podcastomslag Mysterie van de Goede Leraar

Wat maakt van een leraar een goede leraar? In de podcastserie ‘Het mysterie van de goede leraar’ - van het Centrum Pedagogisch Contact - ging pedagoog Marcel van Herpen op zoek naar het geheim achter het vakmanschap van een goede leraar. Om herinneringen op te halen, inzichten op te doen én om de leraar in anderen wakker te kussen.

Meer meesters voor de klas: belangrijk maar ook uitdaging

Meester voor de klas

De Tweede Kamer is duidelijk: er moeten meer meesters voor de klas. Nu is nog maar 13% van de leraren op de basisschool man, maar daar moet volgens het kabinet de komende jaren flink verandering in komen. Deze leraren zijn echt nodig als rolmodel. Een uitdaging, maar niet onmogelijk, denkt Nus Waleson, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Lectoraten in the spotlight

Lectoraat Integratief Opleiden & Boundary Crossing

Het lectoraat Integratief Opleiding & Boundary Crossing richt zich op de ontwikkeling van kennis die bijdraagt aan de beroepspraktijk van de lerarenopleiding en het handelen van opleiders en begeleiders van leraren. Hoe verbeter je de kwaliteit van het leren van leraren waarbij praktisch handelen, theorie en persoonsontwikkeling van de leraar met elkaar verbonden wordt (integratief opleiden). Ook ligt de aandacht op samenwerking over de grenzen van verschillende praktijken (boundary crossing). Lector: Dr. Frank Crasborn.

Lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap 

Het lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap wil onderwijsinstellingen en opleidingen ondersteunen in de professionele ontwikkeling in de zich snel ontwikkelende maatschappij. Inhoudelijke terreinen betreffen bijvoorbeeld onderzoekscultuur, lerende organisatie, leiderschap en onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Lectoren: Prof. Dr. Anouke Bakx en Dr. Anje Ros.

Lectoraat Wendbare Onderwijsprofessionals

Binnen het lectoraat Wendbare Onderwijsprofessionals staat de vraag centraal wat ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs betekenen voor de rollen en taken voor leraren én wat dat betekent voor de lerarenopleidingen. Denk hierbij aan ontwikkelingen die betrekking hebben op ‘eigentijds’ onderwijs waarin aandacht is voor doelen als zelfsturing, creativiteit, probleem oplossen, samenwerken en waar het onderwijs vaak leerlinggestuurd is. Lector: Dr. Ir. Quinta Kools.

Opleidingen en cursussen in dit thema

Een educatieve master

Een onderwijsmaster is dé manier om jezelf verder te ontwikkelen als leraar en je eerstegraads lesbevoegdheid te halen. Je kunt met deze bevoegdheid les gaan geven in de bovenbouw van het havo/vwo of in het hbo. 

Leraar Nederlands voor Anderstaligen

Wil jij Nederlands leren aan anderstalige leerlingen in het basisonderwijs, of doe je dit al en wil je hier je bekwaamheid in aantonen? De opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen PO (NT2) is landelijk erkend en biedt je alle kennis en kunde om dit vak goed uit te kunnen oefenen. 

Practitioner Autisme

Als je leerlingen, studenten of medewerkers met autisme wilt helpen en begeleiden tijdens hun studie of loopbaan, kun je de cursus Practitioner Autisme volgen. Je krijgt dan alle handvatten om als professional de juiste ondersteuning te bieden.

ht

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs?

Aanmelden Pro Educatie nieuwsbrief