Sprint naar content

Onderwijs van de toekomst

Sámen werken aan de flexibele lerarenopleiding van de toekomst om het lerarentekort terug te dringen

Wij nemen het voortouw in een werkveld dat voortdurend in beweging is. Waar ontwikkelingen vragen om leraren met andere capaciteiten en er behoefte is aan meer flexibiliteit, keuzemogelijkheid en maatwerk. De educatieve opleidingen van Fontys bundelen hun krachten om samen met studenten en werkveld een nieuw onderwijsmodel vorm te geven. Daarmee willen we de best denkbare, wendbare en toekomstbestendige leraar opleiden. Zo dragen we bij aan het terugdringen van het lerarentekort. Sámen maken we impact!

Graphic Transitie Educatieve Opleidingen
Zo gaan we dat doen

We willen het verschil maken

  • We kijken wat studenten en het werkveld écht nodig hebben
  • Samen met het werkveld leiden we andere leraren en anders opgeleide leraren op
  • We streven naar maatwerk door te werken met leeruitkomsten en flexibele leerroutes over grenzen van opleidingen heen
  • We willen meer keuze- en doorstroommogelijkheden voor studenten, waardoor ze zelf kunnen bepalen om te verbreden of juist te specialiseren
  • We willen de student de ruimte bieden om pas later in de opleiding een profiel samen te stellen dat leidt tot een specifieke bevoegdheid

Daarmee...

  • komen we tegemoet aan de wens van de student voor maatwerk in de te doorlopen route en om meer te kunnen kiezen
  • komen we tegemoet aan de behoefte van het werkveld aan meer divers opgeleide en dus breder inzetbare leraren
  • vangen we een deel van de studentenuitval op en leveren daarmee een bijdrage aan het terugdringen van het lerarentekort (méér leraren)
  • spreken we ook nieuwe doelgroepen aan die 'iets met onderwijs' willen
  • leveren we een substantiële bijdrage aan onze maatschappelijk opdracht
Placeholder for Fontys video
We hebben de tools in handen om het verschil te maken. Voor onze student, het werkveld, de volgende generatie kinderen én onszelf als organisatie. Nu en in de toekomst.

> Leeruitkomsten in plaats van leerdoelen

Leeruitkomsten gaan het verschil maken. Waar het bij leerdoelen gaat om wat van de student verwacht wordt en/of wat de docent wil bereiken, worden leeruitkomsten onafhankelijk van het onderwijs geformuleerd en kunnen ze door de student op verschillende manieren worden verworven en aangetoond. Duurzaam en flexibeler onderwijs dus. In onderstaande video vertellen we er meer over:

Printscreen Video Uitleg Leeruitkomsten | Fontys

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

> Flexibiliteit doorontwikkelen

Op weg naar ons nieuwe flexibele en toekomstbestendige opleidingsconcept werkt een aantal van onze opleidingen al met een flexibele vorm. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om een tweede lesbevoegdheid te halen, de opleiding in eigen tempo te volgen of een expertise te behalen in innoveren of bepaalde doelgroepen. We monitoren en evalueren continue. De opgedane ervaringen nemen we mee in de doorontwikkeling van het verdere ontwerp van onze nieuwe flexibele leraren- en educatieve opleiding(en). Zo werken wij aan onderwijsinnovatie.

> Aanspreken van bestaande én nieuwe doelgroepen studenten

Met het nieuwe onderwijsconcept spreken we niet alleen bestaande doelgroepen studenten aan maar richten we ons ook op nieuwe doelgroepen, zoals de zoekende student die 'iets in het onderwijs' wil gaan doen of de carrièreswitcher die wil versnellen.

Graphic persona's doelgroepen TEO

Graphic samen maken we het onderwijs van de toekomst

Daarom !

Als grootste lerarenopleider van Zuid-Nederland nemen we onze verantwoordelijkheid. In bestaande uitdagingen binnen het onderwijs, en in het bijzonder de lerarenopleidingen, is het aan ons om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de lerarentekorten en het verminderen van de hoge studentenuitval. Én om in te spelen op de vraag van het werkveld om meer bevoegde leraren met andere capaciteiten op te leiden. Er is behoefte aan meer flexibiliteit, keuzemogelijkheid en maatwerk in de opleiding. Willen we die toekomstbestendige leraar / onderwijsprofessional succesvol opleiden, dan moeten we dingen anders gaan doen. Door het ontwikkelen en werken met leeruitkomsten kunnen we meer flexibele leerroutes aanbieden. Met 9 instituten werken we gezamenlijk met medewerkers, werkveld en studenten aan een meer geharmoniseerd en flexibel onderwijsmodel.

Samen maken we het onderwijs van de toekomst

Tijdlijn Transitie Educatieve Opleidingen

Benieuwd wat we allemaal al hebben gedaan in deze transitie voor de Educatieve Opleidingen? Met onderstaande tijdlijn en documenten krijg je een beeld van het werk dat al is verzet.

Fase 1

Op 6 september 2021 was de aftrap van de transitie:

Samenvatting transitieplan Fase 1 Samenvatting transitieplan Fase 1
Sfeerimpressie aftrap Transitie Educatieve Opleidingen fase 1 Sfeerimpressie aftrap Transitie Educatieve Opleidingen fase 1
Visueel verslag Aftrap Transitie Educatieve Opleidingen Visueel verslag Aftrap Transitie Educatieve Opleidingen

Fase 2

Op 12 september 2022 werd fase 2 ingeluid:

Samenvatting transitieplan fase 2 Samenvatting transitieplan fase 2
Sfeerimpressie aftrap Transitie Educatieve Opleidingen fase 2 Sfeerimpressie aftrap Transitie Educatieve Opleidingen fase 2


Fase 3
Op 11 september 2023 ging fase 3 van start:

Samenvatting transitieplan fase 3 Samenvatting transitieplan fase 3
Aftrap Transitie Educatieve Opleidingen fase 3 Aftrap Transitie Educatieve Opleidingen fase 3
We streven ernaar om in studiejaar 2025-2026 met alle educatieve opleidingen te starten in het nieuwe, flexibele onderwijsmodel.

Nieuws over de Transitie Educatieve Opleidingen

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.description }}

Contact

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs?

Aanmelden Pro Educatie nieuwsbrief