Sprint naar content

Duurzaamheid in Onderwijs

Fontys is een multidisciplinaire hogeschool in het zuiden van Nederland. Samen met én voor het (regionale) werkveld verzorgen wij hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en voeren we innovatief praktijkgericht onderzoek uit. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkelkracht van een vitale, inclusieve en duurzame samenleving.

‘Ontwikkeling’ is een absoluut kernbegrip binnen Fontys. Jonge mensen ontwikkelen als student bij ons hun talent, we ontwikkelen relevante praktijkgerichte kennis, werkende professionals kunnen zich bij Fontys een (werkend) leven lang ontwikkelen, wij spelen flexibel in op ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, en – niet op de laatste plaats – binnen onze gemeenschap ontwikkelen we ons zelf door kennis en vaardigheden te delen. Alleen zo kunnen onze studenten, professionals en afgestudeerden een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage blijven leveren.

Een aantal mooie voorbeelden van duurzaamheid in het onderwijs dat onlangs gerealiseerd is:

Hybride leeromgevingen

Studenten opleiden in een authentieke werkomgeving of zelfs letterlijk op de werkplek, samen met onderzoekers en professionals uit het werkveld: dat is in het kort de kern van
de hybride leer- en onderzoekomgeving.

In 2035 bieden alle opleidingen van Fontys bieden zo’n hybride omgeving aan: op onze campus, bij een bedrijf op locatie, of elders in de nabijheid van het werkveld. Onderwijs en onderzoek zijn nu eenmaal niet los te koppelen. Sterker: het een versterkt het ander
en samen versterken ze de innovatiekracht van het werkveld.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys