Sprint naar content

Vitalis | juli 2021

Leermethodiek schaduwen
In het nieuwsbericht van april vertelden we onder andere over de voorbereidingen die we troffen voor het schaduwen op de woonvoorziening voor kwetsbare ouderen met problemen ten gevolge van dementie. Inmiddels zijn we zover dat we enkele ervaringen die onze ‘schaduwers’ hebben opgedaan met jullie kunnen delen..

Ervaringen
Medewerker vertelt: “Mij is opgevallen dat bewoners weinig tot geen invloed hebben op hun omgeving. Daarnaast zag ik ook dat sommige bewoners afhankelijkheid van zorgpersoneel niet erg lijken te vinden. Ze geven de regie uit handen en hebben vertrouwen in zorgpersoneel, tenminste zo komt het over”.

Medewerker:” Er zijn heel veel geluiden in een huiskamer en soms worden teveel keuzes gegeven waardoor overzicht voor een bewoner lastig is. Dit alles kan onrust geven bij bewoners”.
Sfeerafbeelding Fontys

Resultaten
Tijdens het schaduwen is heel sterk naar voren gekomen hoe rumoerig en (over)prikkelend het kan zijn voor bewoners in de huiskamers, vooral wat omgevingsgeluiden betreft. De onrust lijkt het bieden en maken van keuzes te belemmeren.
Dit kwam onder andere naar voren in de analyses van de 19 schaduwverslagen van zowel de onderzoekswerkgroep als in de creatieve workshop tijdens een teambijeenkomst.

Behalve het thema ‘onrust/prikkels’ kwamen  keuzemogelijkheden en schakelen tussen de bewoners (wie heb je voor je) als belangrijke onderwerpen om de bewoners te kunnen ondersteunen in hun autonomie naar voren.

De eerste acties, voorgesteld door teamleden tijdens de teambijeenkomst en geconcretiseerd door werkgroepleden, zijn  gericht op het verminderen van storende prikkels in de huiskamers en het bewust proberen een meer rustiger omgeving te creëren.

Onderstaande acties worden tussen half juli en eind september uitgeprobeerd/uitgevoerd/ingezet.


Acties om meer rust te creëren:

  1. Houd de huiskamerdeuren dicht.
  2. Heb je een collega nodig die in de huiskamer is, loop dan naar de huiskamer toe, geef een seintje en wacht op de gang tot betreffende medewerker tijd heeft om naar je toe komen. (vraag ook de disciplines dit te doen).
  3. Avonddienst: afstemmingsmoment om 15 uur in 'het bos' om afspraken te maken over de verdeling van medewerkers etc. (in de ochtend gebeurt dit al tijdens de gezamenlijke overdracht).
  4. Op de huiskamerdeuren komt een flyer om iedereen erop te attenderen dat de huiskamers, ‘Prikkelarme omgevingen’ zijn.
  5. Bij de dagevaluatie wordt een vraag toegevoegd die dagelijks besproken mag worden met elkaar: Hoe heb je vandaag gewerkt aan het verminderen van prikkels in de huiskamer?

Na afloop van deze periode gaat de onderzoeksgroep evalueren wat het resultaat van bovengenoemde acties is. Het team wordt hier natuurlijk bij betrokken.

In september gaan we bekijken welke acties toegevoegd kunnen worden die meer specifiek gericht zijn op het bieden of beperken van keuzemogelijkheden en schakelen tussen de bewoners (wie heb je voor je) om op deze manier de autonomie van de bewoners verder te ondersteunen.

In een volgend nieuwsbericht vertellen we graag over wat de ingezette acties die bedoeld zijn om storende prikkels in de huiskamers te verminder hebben opgeleverd.

Sfeerafbeelding Fontys

Werkgroep onderzoek Autonomie in Samenspraak; Sandra, Bianca, Sylvia, Myrtle, Kristel, Roel en Donna.