Sprint naar content
Project

Adaptatwork

Het doel van dit project is: inzicht geven in werkzame mechanismes en het ontwerpen van praktische tools voor de ontwikkeling van adaptieve expertise tijdens werkplekleren.

Wat houdt het project in?

Professionals krijgen steeds vaker te maken met veranderingen en uitdagingen die vragen om aanpassingsvermogen en innovatie. In het onderzoeksproject Adapt@work onderzoeken we de ontwikkeling van de expertise die daarvoor nodig is, vaak adaptieve expertise genoemd. Verschilt dit tussen domeinen? Hoe kunnen we dit meten? Welke onderwijskundige interventies werken? Hoe geven we leerwerkomgevingen en leertrajecten vorm die deze ontwikkeling ondersteunen? En hoe kunnen we dit integreren in het hoger onderwijs?
We pendelen hierbij tussen theorie en praktijk, om erachter te komen wat werkt, voor wie, hoe en onder welke omstandigheden.

Het onderzoek is een samenwerking tussen 6 hogescholen en 5 universiteiten, waaronder Fontys Hogeschool.

Prof. dr. Loek Nieuwenhuis (HAN University of Applied Sciences) en Prof. dr. Lia Fluit (Radboudumc Health Academy) zijn projectleiders.

Adaptwork is gesubsidieerd coor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Bezoek voor meer informatie deze website