Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving

Inclusieve regio

Het lectoraat Inclusieve Regio onderzoekt hoe we vormgeven aan saamhorigheid in regio’s waarin verschillen tussen mensen steeds groter worden. Het is een zoektocht naar evenwicht tussen diversiteit en eenheid.

Over het lectoraat

De afgelopen eeuw laat zich kenmerken door groei. Mensen kunnen steeds meer. Mensen hebben steeds meer. Mensen bewegen zich vrij in eigen land en reizen de hele wereld over. Landsgrenzen vervagen. Velen zijn gewend geraakt aan dat wat ze willen beschikbaar is. Of beschikbaar kan worden gemaakt. De eigen, unieke, identiteit is belangrijk geworden.

Tegelijkertijd is er een steeds groter wordende groep mensen die niet profiteert van deze groei. Zij ondervinden structurele problemen bij het deel (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven. Bijvoorbeeld werkende mensen die in financiële problemen komen vanwege stijgende kosten van voedsel, energie en brandstof.

Of mensen die kampen met fysieke, sociaal emotionele en/of psychische uitdagen. Maar niet over een toereikend sociaal netwerk beschikken voor steun.Met groei is ook ons consumptiegedrag veranderd. Niet alleen zijn we meer verschillende dingen gaan gebruiken. We gebruiken ook meer verschillende dingen tegelijkertijd. Daarbij hebben we weinig aandacht voor de sporen die we achterlaten. We vervuilen meer dan dat we opruimen. Of dan de natuur kan herstellen.

Willen we een leefbare planeet en rechtvaardige en solidaire samenleving behouden, dan staan we voor een zoektocht. Een samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen op een manier die hij/zij zelf wil – zonder daarbij de planeet uit te putten – vraagt om onderlinge saamhorigheid, hier en nu, maar ook verder en later.

Doelstellingen
Drie doelstellingen staan centraal:

 1. Het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op solidariteit, waaraan behoefte is in een sterk veranderende en globaliserende samenleving. Hoe krijgt saamhorigheid vorm in een regio waarin de verschillen tussen mensen groot zijn?
 2. Het concretiseren en implementeren van de consequenties van deze nieuwe inzichten voor (professioneel) gedrag en onderwijs.
 3. Het verduurzamen van deze nieuwe inzichten en gedragingen in de regio. Het lectoraat heeft hierop een lange termijn focus, met oog voor structurele inbedding in het maatschappelijk weefsel.

  Onderzoeksprojecten

  • Mensenhandel

   Dit onderzoeksproject wil met bestaande en nieuw te verzamelen empirie, klantreizen in kaart brengen en taken, rollen en verantwoordelijkheden formuleren.


   Status
   Lopend
  • City Deal Kennismaken

   Binnen de City Deal Kennismaken hebben we de ambitie om elke student aan de slag te laten gaan met een vraagstuk van inwoners uit Eindhoven, Tilburg en Helmond


   Status
   Lopend
  • Taal-Alumni

   Dit project richt zich op laaggeletterdheid in Nederland


   Status
   Lopend
  • Naastenparticipatie

   Binnen dit promotieonderzoek wordt inzichtelijk gemaakt wat het betekent voor betekenisvolle anderen (partners, kinderen, broers/zussen) om samen te leven met iemand met een ernstige psychiatrische aandoening


   Status
   Lopend
  • Huiselijk Geweld

   Dit onderzoeksproject verbetert de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door de samenwerking en processen tussen lokale teams en Veilig Thuis te optimaliseren


   Status
   Lopend   

  Agenda

   

  Nieuws onderzoek

  {{ feed.values.title }}

  {{ feed.properties.publicationDate }}

  {{ feed.properties.description }}

  Lees verder

  Lector

  Foto van persoon

  Dr. D.R. (Dana) Feringa

  Lector Inclusieve Regio

  Dana Feringa (1982) is socioloog en orthopedagoog. Vanaf 2007 combineerde zij een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam met het docentschap bij Fontys Hogeschool. Vanaf 2014 is zij verbonden aan het lectoraat Sociale Veerkracht. Eerst als associate lector later als waarnemend lector en verantwoordelijk voor onderzoek naar transformatievraagstukken in het sociaal domein. Feringa is tevens toezichthouder bij het Summa College. Zij zet zich in voor samenwerking tussen inwoners, kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven en samenwerking binnen de kennis- en onderwijswaaier ten gunste van maatschappelijke impact. Ook het onder haar leiding uitgevoerde onderzoek vindt op inclusieve wijze plaats, daar waar mogelijk met betrokkenheid van inwoners.


  Etalage


  Centre of Expertise Inclusive Podcast

  Hoe kunnen we professionals in zorg en welzijn nog beter laten samenwerken met het vrijwilligersnetwerk en daarbij technologie als hulpmiddel inzetten? Teatske van der Zijpp en Maja Rocak praten erover met Erik van Roon. Een samenwerking van Centre of Expertise Inclusive Society en Centre of Expertise Health.

  Team

  Naastenparticipatie

  Huiselijk Geweld / mensenhandel

  Foto van persoon

  drs. H.P.J. (Hanneke) Claassens

  Docentonderzoeker
  Foto van persoon

  drs. M.I.E. (Mariëlle) Verhagen

  Docentonderzoeker
  Foto van persoon

  S. (Stefan) Assink

  Docentonderzoeker

  Laaggeletterdheid

  Inzamelen & hergebruik van textiel

  saskia van overbeek

  drs. S. (Saskia) van Overbeek

  Docentonderzoeker Marketing en Communicatie Tilburg/Sociale studies
  Heike Leene

  H. (Heike) Leene-Pohlscheidt MEd.

  Docentonderzoeker Marketing en Communicatie Tilburg

  City Deal Kennis Maken

  Barbara Winkelhuyzen

  Barbara Winkelhuyzen

  Projectleider en kennismakelaar City Deal Kennismaken


  2024

  2023


  Partners Lectoraat Inclusieve Regio

  Sfeerafbeelding Fontys


  Contact

  Foto van persoon

  Dr. D.R. (Dana) Feringa

  Lector Inclusieve Regio