Sprint naar content
Project

Rise-maatwerk studie

De RISE-maatwerk studie: werken aan een passende individuele behandeling gericht op de juiste doelgroep, om zitten te verminderen en bewegen te stimuleren na een beroerte.

Wat houdt het project in?

Uit de RISE-cohort studie is gebleken dat mensen na een beroerte te veel zitten. Meer dan 9,5 uur zitten op een dag vergroot de kans op het opnieuw krijgen van een beroerte of vroegtijdig overlijden. Dit risico hangt echter niet alleen af van hoeveel iemand zit. Het is afhankelijk van het totale beweeggedrag (zitten, fysieke activiteit in verschillende intensiteiten en slaap) en van hoe dit is opgebouwd op een dag. Je kunt bijvoorbeeld lang aaneengesloten zitten, maar ook te veel zitten, maar dit toch regelmatig kort onderbreken met fysieke activiteit. Alleen al het regelmatig onderbreken van zitgedrag met lichte fysieke activiteit (bijv. staan) levert gezondheidswinst op.

Ongeveer een derde van de mensen die een beroerte hebben gehad zit niet alleen te veel, maar onderbreekt dat zitten ook nauwelijks. Juist deze risicogroep heeft na een beroerte begeleiding op maat nodig om gezond beweeggedrag te stimuleren. Daarom wordt momenteel voor deze groep de RISE-interventie ontwikkeld en onderzocht.

De RISE-maatwerk studie sluit hierop aan door te onderzoeken hoe de juiste doelgroep voor behandeling geidentificeerd kan worden én hoe deze behandeling voor iedere persoon op maat aangeboden kan worden:

  • Allereerst bepalen we welke mensen daadwerkelijk het meeste risico lopen op vervroegd overlijden én aan de hand van welke kenmerken fysiotherapeuten deze mensen makkelijk kunnen identificeren voor behandeling.
  • Vervolgens ontwikkelen we een tool, zodat fysiotherapeuten bij deze mensen een individuele gedragsdiagnose kunnen opstellen. Een fysiotherapeut kan dan bijvoorbeeld snel in kaart brengen of er sprake is van voldoende kennis, voldoende steun uit de omgeving of voldoende zelfvertrouwen. Met die gedragsdiagnose kunnen de passende technieken uit de RISE-interventie per individu geselecteerd worden.

Kortom, met deze studie streven we dus naar een passende individuele behandeling gericht op de juiste doelgroep om zitten te verminderen en bewegen te stimuleren na een beroerte.

Over RISE

Binnen het bredere RISE-project doen we onderzoek naar duurzaam beweeggedrag van mensen na een beroerte. We kijken niet alleen naar fysieke activiteit, maar naar alle activiteiten, van rust tot zware fysieke activiteit, op een dag en de verdeling daarvan.

  • Om tot een effectieve persoonlijke interventie te komen zijn we gestart met de RISE-cohort studie. Daarin werd gekeken of patronen te ontdekken zijn in het beweeggedrag van mensen. Daarnaast keken we welke factoren samenhingen met een gezond of ongezond beweegpatroon.
  • Vervolgens is de RISE-interventie studie gestart. Daarin wordt een interventie gericht op het stimuleren van duurzaam beweeggedrag ontwikkeld voor de groep mensen met het meest ongezonde beweeggedrag na een beroerte.
  • Om deze interventie nóg meer persoonlijk op maat aan te kunnen bieden is daarna de RISE-maatwerk studie van start gegaan. Hierin wordt gewerkt aan een gedragsdiagnosetool die fysiotherapeuten in staat moet stellen om de relevante gedragsaspecten voor behandeling per persoon te diagnosticeren en te selecteren uit de totale RISE-interventie.

Kennisteam

Foto van persoon

Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)

Foto van persoon

Dr. R. (Roderick) Wondergem

Docentonderzoeker Empowering Healthy Behaviour

Foto van persoon

E.J.A. (Annelies) van der Neut

Docentonderzoeker Empowering Healthy Behaviour


Contact

Foto van persoon

E.J.A. (Annelies) van der Neut

Docentonderzoeker Empowering Healthy Behaviour