Sprint naar content
Project

RISE-cohort studie

In welke mate bewegen en zitten mensen na een beroerte? RISE-cohort onderzoekt of er groepen te identificeren zijn die veel of weinig bewegen. Welke factoren zijn voorspellend om tot een van de groepen te behoren?

Wat houdt het project in?

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 43.000 mensen een eerste beroerte. De acute zorg is dusdanig verbeterd dat steeds minder mensen overlijden aan de gevolgen van een beroerte. Na de beroerte ervaren veel mensen problemen in het vervolg van hun leven. Ruim veertig procent van de mensen die een beroerte hebben doorgemaakt geeft aan beperkingen te hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en een groot deel van de mensen geeft daarnaast beperkingen aan in hun participatie (werk, hobby’s en sociale activiteiten) vergeleken met het leven voor de beroerte.

Ongeveer de helft van de mensen na een beroerte overlijdt binnen vijf jaar (4), een kwart krijgt een tweede beroerte en 12 tot 40 procent van de mensen gaat achteruit in functioneren (7). Een van de aspecten in de tertiaire preventie voor mensen na een beroerte is het beweeggedrag. De RISE-cohort studie brengt het beweeggedrag van mensen na een beroerte in kaart en volgt 200 mensen tot twee jaar na de beroerte.

Met een beweegmonitor wordt in kaart gebracht hoeveel mensen bewegen en de intensiteit van bewegen, maar ook hoeveel mensen zitten. Het geeft inzicht in op welke momenten van de dag mensen zitten, of wanneer ze juist veel bewegen. Naast het algemene beweeggedrag wordt onderzocht of er groepen te identificeren zijn die veel of weinig bewegen. Wanneer de groepen bekend zijn wordt onderzoek gedaan naar welke factoren voorspellend zijn om tot een van de groepen te behoren. Factoren waaraan gedacht kan worden zijn de ernst van de beroerte, locatie in de hersenen van de beroerte, persoonlijke factoren maar ook fysieke, cognitieve en mentale factoren. Met deze factoren kan na ontslag uit het ziekenhuis voorspeld worden wie ondersteuning nodig heeft.

Over RISE

Binnen het bredere RISE-project doen we onderzoek naar duurzaam beweeggedrag van mensen na een beroerte. We kijken niet alleen naar fysieke activiteit, maar naar alle activiteiten, van rust tot zware fysieke activiteit, op een dag en de verdeling daarvan.

  • Om tot een effectieve persoonlijke interventie te komen zijn we gestart met de RISE-cohort studie. Daarin werd gekeken of patronen te ontdekken zijn in het beweeggedrag van mensen. Daarnaast keken we welke factoren samenhingen met een gezond of ongezond beweegpatroon.
  • Vervolgens is de RISE-interventie studie gestart. Daarin wordt een interventie gericht op het stimuleren van duurzaam beweeggedrag ontwikkeld voor de groep mensen met het meest ongezonde beweeggedrag na een beroerte.
  • Om deze interventie nóg meer persoonlijk op maat aan te kunnen bieden is daarna de RISE-maatwerk studie van start gegaan. Hierin wordt gewerkt aan een gedragsdiagnosetool die fysiotherapeuten in staat moet stellen om de relevante gedragsaspecten voor behandeling per persoon te diagnosticeren en te selecteren uit de totale RISE-interventie.

Kennisteam

Foto van persoon

Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)

Foto van persoon

Dr. R. (Roderick) Wondergem

Docentonderzoeker Empowering Healthy Behaviour

Foto van persoon

E.J.A. (Annelies) van der Neut

Docentonderzoeker Empowering Healthy Behaviour


Partners

De RISE-cohort studie werd uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie, een samenwerkingsverband van het UMC Utrecht Hersencentrum, de Julius Gezondheidscentra, Fontys en de HU. Het CVA-netwerk Eindhoven – de Kempen participeerde binnen het onderzoek. Daardoor konden mensen na een beroerte adequaat gevolgd worden. Daarnaast waren 4 ziekenhuizen betrokken: het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, het Sint Jans Gasthuis in Weert en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De RISE-cohort studie werd uitgevoerd met subsidie van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Publicaties

  • Movement behavior remains stable in stroke survivors within the first two months after returning home. Link
  • Movement Behavior Patterns in People With First-Ever Stroke. Link
  • The Course of Activities in Daily Living: Who Is at Risk for Decline after First Ever Stroke? Link
  • Validation and responsiveness of the Late-Life Function and Disability Instrument Computerized Adaptive Test in community-dwelling stroke survivors. Link


Contact

Foto van persoon

Dr. R. (Roderick) Wondergem

Docentonderzoeker Empowering Healthy Behaviour