Sprint naar content
Project

Positieve gezondheid

Aan de slag met Positieve Gezondheid! Met onderzoek dragen we bij aan een breed perspectief op gezondheid in Nederland.

Wat houdt het project in?

In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD-en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. In deze brede gezondheidsconcepten gaat het niet (alleen) om ziekte en beperking, maar ook om zaken als welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving.

Positieve Gezondheid is een bekend voorbeeld van zo'n brede kijk op gezondheid. Dit brede en dynamische gezondheidsconcept contrasteert met de oorspronkelijke, statische definitie van gezondheid als een toestand van compleet welbevinden. Positieve gezondheid heeft namelijk aandacht voor het aanpassingsvermogen van een individu, en daarmee voor diens mogelijkheden. Ook geeft het concept de regie terug aan de persoon zelf: positieve gezondheid richt zich op wat mensen nodig hebben om te kunnen doen wat ze zelf belangrijk vinden. 


Hoe draagt Fontys bij aan Positieve Gezondheid?

Fontys Hogeschool ondersteunt dit gedachtengoed en draagt op diversie manieren actief bij aan initiatieven op het gebied van positieve gezondheid:

Placeholder for Fontys video
We zijn gewend om te ‘duwen’ in de zin van: wij weten wat goed voor jou is. Dit is de eerste stap richting verandering.
Esther Bloemen, docent / onderzoeker

Media en publicaties


Partners

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Foto van persoon

E.J. (Esther) Bloemen-van Gurp

Docent-onderzoeker