Sprint naar content
Project

Gestratificeerde blended fysiotherapie voor patiënten met nek- en/of schouderklachten

Een onderzoek naar de haalbaarheid en (kosten-)effectiviteit van gestratificeerde blended fysiotherapie in vergelijking met reguliere fysiotherapie voor patiënten met nek- en/of schouderklachten binnen de eerste lijn.

Wat houdt het project in?

Patiënten met nek- en/of schouderklachten ervaren pijn en een verminderd fysiek functioneren, resulterend in hoge directe en indirecte gezondheidszorgkosten. De behandeling van deze klachten kan verbeterd worden door de zorg te personaliseren op de individuele behoeftes van de patiënt. De volgende instrumenten kunnen bijdragen aan het personaliseren van fysiotherapeutische zorg.

  1. Het Blended Fysiotherapie Instrument kan gebruikt worden om de aanbiedingsvorm van fysiotherapie te personaliseren. Dit instrument bepaalt of een patiënt geschikt is om een blended behandeling te ontvangen en zo ja, in welke mate een patiënt meer of minder face-to-face zorg nodig heeft naast begeleiding via de digitale weg.
  2. Het STarT Instrument kan gebruikt worden om de inhoud van fysiotherapie bij patiënten met nek- en/of schouderklachten te personaliseren. Door per patiënt in kaart te brengen wat iemands risico is op het ontwikkelen van chronische klachten (laag, gemiddeld of hoog), kan de fysiotherapeut op basis hiervan passende zorg bieden.

Een voorbeeld van evidence-based blended fysiotherapie is e-Exercise. Binnen e-Exercise worden face-to-face fysiotherapiebehandelingen geïntegreerd aangeboden met een digitale applicatie. Binnen dit project zal e-Exercise worden uitgebreid met modules voor patiënten met nek- en/of schouderklachten.

Dit project heeft als doelstelling om de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met nek- en/of schouderklachten te verbeteren door de vorm en de inhoud te personaliseren op de behoeftes van de individuele patiënt. Er wordt gekeken welke patiënten geschikt zijn voor blended zorg en zo ja, hoe die blended behandeling er dan uit moet zien per individu. De centrale onderzoeksvraag binnen dit project is: wat is de haalbaarheid en (kosten-)effectiviteit van gestratificeerde blended fysiotherapie in vergelijking met reguliere fysiotherapie voor patiënten met nek- en/of schouderklachten binnen de eerste lijn?

Kennisteam

Foto van persoon

Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)

Foto van persoon

M. (Mark) van Tilburg

Promovendus


Partners

Dit project is een samenwerking binnen Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie. Dit is een structurele samenwerking in onderzoek, zorginnovatie en onderwijs tussen Fontys Paramedisch, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Daarnaast participeren in het consortium onder andere VU medisch centrum Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Keele University, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten en HWO-Afspraken app.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF), KNGF.


Contact

Foto van persoon

Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)