Sprint naar content

Big Data voor Inzicht in Eenzaamheid (BIED)

Wat houdt het project in?

30 tot 40% van alle Nederlanders voelt zich eenzaam. Eenzaamheid is een belangrijke voorspeller van negatieve uitkomsten op het gebied van gezondheid en participatie. Er is beperkt zicht op het verloop en de ontwikkeling van eenzaamheid. Grootschalige bevolkingsonderzoeken hiernaar vinden maar eens in de zoveel jaar plaats. De bereidheid om daaraan mee te doen neemt bovendien af.

Om meer grip te krijgen op het verschijnsel eenzaamheid is het van belang longitudinale en frequente (continue) data over eenzaamheid op te halen. Big Data zouden hier een rol in kunnen spelen. Niet alleen zorgprofessionals hebben veel data, maar tegenwoordig bijna iedereen (al dan niet ongemerkt): via wearables, sensoren, foto’s, socialmediaberichten enz. Eventuele patronen in data vergroten onze kennis over eenzaamheid en op termijn onze handelingsmogelijkheden om eenzaamheid te signaleren, voorkomen en aan te pakken om maatschappelijke kosten te beter te kunnen beheersen.

Wat maakt het project uniek?

Er is weinig bekend over het gebruik van Big Data in relatie tot eenzaamheid. Het doel van dit onderzoeksproject is dan ook om te onderzoeken in hoeverre eenzaamheid onder jongeren meetbaar is met Big Data.

In de media

Sfeerafbeelding Fontys
Lees artikel >

Ga naar

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

Sfeerafbeelding Fontys

Anne-mie Sponselee, docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG), minor HealthTEC en lid van FHMG Expertgroep Technologie

a.sponselee@fontys.nl