Sprint naar content
Project

De vergeten student

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 1 op de 5 scholieren mantelzorger is en dat er bezorgdheid bestaat over hun psychische belasting. ‘We hebben te maken met een substantiële groep jongeren die op meerdere fronten psychische druk ervaart, met serieuze gevolgen voor hun welbevinden’, zegt Alice de Boer, onderzoeker bij het SCP. 

Wat houdt het project in?

In Nederland zorgen elke dag ruim drie miljoen mensen voor een naaste (Het centrum mantelzorg), ook wel mantelzorg genoemd. Niet alleen volwassenen bieden deze zorg, maar ook jongeren. Één op de vier jongeren (tot 24 jaar) wordt ge-zien als mantelzorger van lichamelijk of geestelijk zieke naasten (CJG prof). De combinatie van mantelzorg met een studie, bijbaantje, en vrijetijdsbesteding, kan zwaar zijn en kan in sommige gevallen leiden tot verminderd psychisch welbevinden. Het Fontys brede programma Studiesucces is ingericht en één van de tien thema’s van dit programma is Studentenwelzijn. Als een student zich langere tijd minder goed voelt om wat voor een reden dan ook, wordt het leerproces mogelijk negatief beïnvloed. Uit onderzoek blijkt dat het afnemen van het studentenwelzijn een steeds groter probleem is binnen het Hoger Onderwijs (LsvB, 2017). Binnen Fontys sluiten we aan bij het voorgestelde nationale Actieplan Studentenwelzijn (Netwerk Studentenwelzijn, 2018). Één van de vijf pijlers is preventie ter voorkoming van uitval door vroegsignalering.

In onze rol als studieloopbaanbegeleider en studiecoach zien wij meerdere studenten met een dergelijke thuissituatie. Er is daarom een training ontwikkeld in samenwerking met een studentenpsycholoog: mantelzorg. In de eerste bijeenkomst van de training gaf een student gelijk aan: ‘heel fijn om hier met anderen te zitten in eenzelfde situatie waar ik mijn verhaal kan delen en die me daardoor niet veroordelen’. Hoewel de cijfers laten zien dat er veel jonge mantelzorgers zijn, zijn er weinig aanmeldingen voor deze training. Het kan zo zijn dat deze ‘vergeten’ studenten natuurlijk te druk zijn om een dergelijke training te volgen doordat ze al zo veel ballen hoog moeten houden. Maar wellicht is er behoefte aan een andere vorm van hulp. Is er überhaupt wel behoefte aan hulp? Wat is voor studenten de drempel om hulp te vragen? Of weten ze niet eens dat ze ‘mantelzorger’ zijn?

Projectdoelstelling

Jonge mantelzorgers zijn een slecht zichtbare groep en vinden moeilijk aansluiting bij bestaande hulp voor mantelzorgers. Het doel van dit project is dan ook om inzicht te krijgen in behoeftes van ‘vergeten’ studenten ten aanzien van sociale steun, om uiteindelijk op basis van deze inzichten samen met de studenten een dienst/product te ontwikkelen waar-mee we hun welbevinden (en daarmee studiesucces) kun-nen verhogen (sociale steun, verminderen taboe, minder eenzaamheid, meer hulp, etc).

Periode

Het onderzoek is gestart in januari 2020 en loopt door tot juli 2021.

Resultaat

Eind mei 2021 zijn de nieuwe onderzoeksresutaten gepubliceerd in twee factsheets verschillende factsheets: Factsheet Fontys Professionals over mantelzorgende studenten en Factsheet Studerende mantelzorgers.

In de Week van de jonge mantelzorger verscheen op 6 juni 2021 een nieuwsbericht over dit onderzoek.

Contact

Foto van persoon

M.C. Caspers (Marlinde)

Docente