07
juni
2021
|
11:54
Europe/Amsterdam

De ‘vergeten student’: onderzoek naar studerende mantelzorgers

mantelzorgende student 3

In Nederland zorgen elke dag bijna 5 miljoen mensen voor een naaste, ook wel mantelzorg genoemd. Niet alleen volwassenen bieden deze zorg, maar ook jongeren. Uit landelijk onderzoek is één op de vier jongeren (tot 24 jaar) mantelzorger. Dat zou kunnen betekenen dat alleen al binnen Fontys ruim 10.000 studenten deze rol zouden kunnen hebben. En dat kan erg zwaar zijn. Maar, weten ze wel dat ze mantelzorger zijn? En zijn ze in beeld bij docenten, slb’ers of decanen? Alle reden om in de Week van de jonge mantelzorger hier aandacht aan te besteden.

Onderzoek naar ‘de vergeten student’
In januari 2020 is het onderzoek ‘De vergeten student’ gestart met steun van Fontys for Society (thema’s Smart Society en Health). Het onderzoek had twee doelen: 1) inzicht krijgen in de wensen en behoeftes van de onderwijsprofessionals die met deze studenten te maken hebben, maar ook die van de studerende mantelzorgers zelf en 2) de onderzoeksresultaten vertalen naar bruikbare (online) tools om zowel de studenten als de onderwijsprofessionals te ondersteunen om te zorgen dat studerende mantelzorgers hulp krijgen bij het succesvol afronden van hun opleiding.

Resultaten onderzoek en het vervolg
In de factsheets zie je de resultaten (zie rechtsboven deze pagina). Op basis van deze inzichten kan Fontys aan de slag om studerende mantelzorgers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Julie Scipio, afstudeerder aan de opleiding Toegepaste Psychologie, onderzoekt op dit moment wat de studentcoaches nodig hebben om jonge mantelzorgers beter te kunnen signaleren, ondersteunen en/of doorverwijzen. Het resultaat zal een duidelijke routekaart zijn voor docenten die studentcoach of slb’er zijn. Daarnaast werken studenten van de opleiding Communicatie (Vivian Mulder, Rob van de Wetering, Bente van de Put en Maxime de Rooij) aan een strategisch communicatieplan. Hiermee wordt hopelijk de drempel verlaagd voor mantelzorgende studenten om makkelijker hulp te kunnen vragen.

Meer weten?
ojectleiders: dr. Linda van Loon (voorheen Fontys, nu GGD West-Brabant) en Marlinde Caspers MA m.caspers@fontys.nl van Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Of kijk op de projectsite.

Nog drie webinars Fontys Future Health presenteert...
Donderdag 10 juni: Fontys Future Health presenteert Jongeren mentaal en fysiek gezond Hierin ook de presentatie van het onderzoek 'De vergeten student'. Donderdag 17 juni: Fontys Future Health presenteert Innovatie voor dementie en op donderdag 24 juni: Fontys Future Health presenteert Positieve gezondheid en zelfmanagement
 

 
 
Auteur: Margreet Vossen