Sprint naar content
Project

Een Leven Lang Ontwikkelen: regionale samenwerking in een LLO-ecosysteem

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat al verschillende decennia op de beleidsagenda, maar de daadwerkelijke implementatie is onvoldoende succesvol. In dit verkennende onderzoek is op basis van literatuur- en documentenonderzoek en gesprkken met veertien stakeholders in de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio's verkend wat de mogelijkheden van de ecosysteembenadering voor LLO zijn.

Wat houdt het project in?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat al verschillende decennia op de beleidsagenda, maar de daadwerkelijke implementatie is onvoldoende succesvol. In diverse publicaties wordt gepleit voor een regionale aanpak, in een regionaal LLO-ecosysteem. In dit verkennende onderzoek is op basis van literatuur- en documentenonderzoek en gesprekken met veertien stakeholders in de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s verkend wat de mogelijkheden van de ecosysteembenadering voor LLO zijn. Het onderzoek toont de complexiteit van het LLO-vraagstuk de ecosysteembenadering een geschikte samenwerkingsvorm kan zijn. Echter, het uitvoering geven aan de complexe en door elkaar verweven ambities, de wederzijdse afhankelijkheid, het geven van zeggenschap aan nieuwe actoren in de arbeidsmarktregio en de doorwerking naar eigen organisatie en achterban verloopt moeizaam. Drie van de vier belangrijkste actoren – werkgevers, werknemers en onderwijs – zijn onvoldoende betrokken bij de besluitvorming over en uitvoering van LLO in de regio, waardoor het lastig wordt om de knelpunten bij deze drie actoren adequaat op te lossen.

Projectdoelstelling

Het doel van het project was om de mogelijkheden van de ecosysteembenadering voor LLO te verkennen, en om de belangrijkste condities en kenmerken van een effectief LLO systeem te identificeren.

Periode

2021

Resultaat

Het onderzoeksproject heeft geresulteerd in een rapport, waarin de bevindingen van het onderzoek naar regionale ecosystemen met betrekking tot LLO wordt bespreken. Hieronder kun je het rapport vinden.

Rapport

Het onderzoek heeft plaatsgevonden middels een uitgebreide literatuurstudie en deskresearch naar enerzijds LLO en anderzijds ecosystemen, en een empirisch onderzoek bestaande uit veertien interviews met experts en stakeholders actief in de vier arbeidsmarktregio’s in de Provincie Noord-Brabant. In dit rapport gaan we eerst in op de bevindingen van het literatuuronderzoek en het deskresearch. Daarna worden de methode van het empirische onderzoek en de onderzoeksresultaten besproken. Het rapport sluit af met een conclusie waarin wordt besproken of, en zo ja welke, mogelijkheden een ecosysteembenadering heeft voor het begrijpen en vormen van een LLO ecosysteem op een regionaal niveau.

Infographic

Sfeerafbeelding Fontys

Contact