Sprint naar content
Project

Loopbaancentrum Career Jumpstart

Vanaf 1 september 2021 kunnen afgestudeerden van Fontys Hogeschool ICT en afgestudeerden van de faculteiten van de TU/e Applied Physics, Mechanical Engineering en Electrical Engineering terecht bij Career Jumpstart! Vanuit Career Jumpstart worden alumni begeleid naar een passende werkplek, bijvoorbeeld door persoonlijke (job)coaching of trainingen gericht op het vinden van werk.

Wat houdt het project in?

Zo’n 16% van de hbo-studenten in Nederland wordt tijdens de studie ernstig belemmerd door een functiebeperking. Bij Fontys Hogeschool ICT liggen de percentages hoger, zo’n 25% van de studenten meldt bij inschrijving een diagnose, dit zijn ongeveer 250 studenten per jaar. Voor studenten met een ondersteuningsbehoefte worden er binnen Fontys aanvullende trainingen aangeboden zoals succesvol solliciteren en intensieve stage-intervisie. Hiermee hoopt Fontys drempels te verlagen of te verwijderen voor studenten met een functiebeperking en bij te dragen aan inclusief onderwijs.

Helaas zien we regelmatig dat studenten na het behalen van hun diploma geen passend werk op hun opleidingsniveau kunnen vinden. Vaak hebben deze studenten ook in de zoektocht naar werk of tijdens de uitvoering van hun werk meer begeleiding nodig. Hoewel studenten gedurende hun opleiding hier nog op kunnen rekenen, houdt dit op wanneer zij hun diploma krijgen. Voor studenten met een functiebeperking heeft dit deels te maken met de veranderende wetgeving van de afgelopen jaren, maar ook met het feit dat er geen probleemeigenaar is m.b.t. de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt.

Door het opstarten van een loopbaancentrum voor studenten met een ondersteuningsbehoefte slaan we de brug tussen opleiding en werk zodat de talenten van deze studenten volop benut kunnen worden. In eerste instantie zal het loopbaancentrum draaien in de vorm van een pilot, gefinancierd door ’04 werkt’ (een samenwerking tussen gemeenten, UVW en sociale werkbedrijven). Een subsidie vanuit de ASML Foundation wordt gebruikt om het loopbaancentrum te verduurzamen. Bij een succesvolle afsluiting van de pilot verwachten we dat Career Jumpstart ook beschikbaar wordt voor studenten met een ondersteuningsbehoefte van andere instituten of andere faculteiten van de TU/e.

Projectdoelstelling

De projectdoelstelling is om in het studiejaar 2021 - 2022 ongeveer 75 studenten te begeleiden naar werk. Deze studenten komen van de opleidingen Fontys ICT en TU/e Applied Physics, Mechanical Engineering en Electrical Engineering.

Periode

Het project is gestart in augustus 2021 en zal worden verduurzaamd.

Resultaat

Loopbaancentrum Career Jumpstart.


Contact

Foto van persoon

M. (Manon) Krabbenborg

Docentonderzoeker