Sprint naar content

Detection & measurement

Detection & measurement

Detection & Measurement bundelt en deelt expertise op het vlak van akoestische, optische en elektrische meetprincipes en de bijbehorende signaalverwerking.

We hebben informatie nodig om de wereld te kunnen begrijpen en te verbeteren. Informatie krijgen we door metingen te verrichten die meestal gebruik maken van fysische principes. Meten alleen levert geen begrip van de gemeten processen op: Een verzameling “data” wordt “kennis” op het moment dat aan deze verzameling een betekenis gegeven wordt. Dat is het eigenlijke doel van meten. Binnen Detection & Measurement werken we aan technieken om omgevings- en medische data te prepareren voor professionals en andere gebruikers. Hiervoor zijn meettechniek, signaalbewerking, modelvorming, statistische dataverwerking en data science nodig. Met deze technieken kunnen complexere parameters in de metingen gedetecteerd worden.

Op dit moment focust ons onderzoek zich op 4 hoofdthema’s:

1) Akoestiek
Voor een goede leefomgeving thuis, op het werk en in de buitenlucht, is kennis van geluid van belang. Samen met bedrijven zorgen we voor optimale kennis en kenniscirculatie op het gebied van Akoestiek. Detection & Measurement heeft de beschikking over een akoestische ruimte en een groot assortiment aan geluidmeetapparatuur.

2) Health
Het onderzoek op het vlak van gezondheid richt zich vooral op het zichtbaar maken van lichaamsfuncties. Denk aan sensoren om gedrag en de fysiologie van mensen te meten. We maken tastbare modellen (fantomen) om data van patiënten toegankelijk te maken voor professionals. Deze modellen worden ook gebruikt als leermodellen voor medici in opleiding. Beeldvormende technieken zijn bij het onderzoek van essentieel belang. Detection & Measurement maakt onder andere gebruik van de beeldvormende apparatuur en 3D printfaciliteiten binnen Fontys.

3) Optica/fotonica
Natuurkundige verschijnselen met licht (optica) en de interactie tussen fotonen en elektronen (fotonica) worden erg vaak gebruikt in meetprincipes. Met name spectrometrische en interferentiemethodes geven de mogelijkheid om kleine materie en kleine verschillen zichtbaar te maken. Maar ook vanuit het vak “verlichtingskunde” kunnen we arbo-aspecten van licht onderzoeken. Detection & Measurement heeft de beschikking over twee donkere kamers en vele opstellingen om te kunnen meten op grond van basisprincipes (spectrometrie, Michelson interferometrie, karakterisatie van laserbundels en glasvezels) en meer gevorderde principes (Fiber Bragg gratings, optical tweezers, foton-verstrengeling, Fabry-Perotinterferometrie, laservibrometer, etc.).  

Opdrachten worden vanwege de veelzijdigheid en complexiteit van optische opstellingen vaak tijdens een stage uitgevoerd.

4) Creative Physics
In het hoofdthema Creative Physics leert de student om creatief te ontwerpen op basis van fysische principes. De projecten zijn zo gekozen dan goed ondernemerschap noodzakelijk is omdat de concepten doorontwikkeld worden totdat ze daadwerkelijk op een festival of expositie staan.
Het lichtfestival “GLOW” is een drukbezocht jaarlijks terugkomend event in Eindhoven. Onze studenten leveren jaarlijks een bijdrage aan dit festival vanuit de optische en akoestische vakkennis. Het is een manier om de schoonheid van de natuurkundige principes te laten zien aan een breed publiek. Daarnaast leren onze studenten hier om ondernemerschap in hun onderzoek- en ontwerpprojecten te brengen. Het laat de klanten waar we onderzoek voor doen zien dat we inzetbaar zijn voor alle aspecten van innovatie, en ons niet beperken tot laboratoriumexperimenten.  


Onderzoeksprojecten