Sprint naar content
Project

Printing makes Sense

De geprinte biomedische sensor: Printing makes Sense. ‘Point of Care Testing’ (POCT) is een methode om buiten een diagnostisch laboratorium en in de directe nabijheid van de patiënt, in bijvoorbeeld een huisartspraktijk, laboratoriumtesten uit te voeren.  

Wat houdt het project in?

POCT biedt vele voordelen: het is sneller, goedkoper en het maakt therapie op maat mogelijk. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om testen te miniaturiseren en daarmee een lab-on-a-chip voor POCT-doeleinden mogelijk te maken.

Alhoewel er al jaren aan de verwezenlijking van lab-on-a-chip systemen wordt gewerkt en er in toenemende mate vraag naar is, blijft de implementatie achter bij deze vraag. Dat komt onder andere omdat het merendeel van de lab-on-a-chip systemen zeer geavanceerde productieapparatuur vraagt en geproduceerd moet worden in speciale geconditioneerde ruimten. Hierdoor ontstijgen de ontwikkelingen vaak het laboratoriumstadium niet en is het zeker ook voor het MKB niet mogelijk om nieuwe ideeën uit te testen en innovaties op de markt te brengen. Printtechnologieën zoals inkjet-, plasma- en 3D-printen zijn bestaande, makkelijk toepasbare en uiterst flexibele technieken die gebruikt kunnen worden om bovengenoemde knelpunten bij het ontwerpen en testen van nieuwe ideeën voor lab-on-a-chip systemen te omzeilen.

Projectdoelstelling

In dit project willen we aantonen dat deze printtechnieken bij uitstek geschikt zijn voor prototyping van biomedische sensoren. Om deze sensoren nog toegankelijker en flexibeler te maken willen we dat de sensoren uitgelezen kunnen worden met een smartphone. Dit laatste kan mogelijk gemaakt worden door een recente vinding van de Technische Universiteit Eindhoven die partner is in dit project. We willen daarbij twee demonstrators creëren: als eerste een sensor die een ernstige longontsteking kan onderscheiden van onschuldige verkoudheid en een sensor die gebruikt kan worden bij de diagnostiek en behandeling van kanker.

Sfeerafbeelding Fontys


Partners

TU/e; Rijnstate ziekenhuis; Genmab, Innophysics; Surfix; TNO; Saxion; Meyer Burger.

Subsidieverstrekker

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Dr. J.P.C. (Jan) Bernards

Lector Thin Films & Functional Materials