Sprint naar content

Achtergrond

Mobiliteit = kwaliteit van leven

Mobiliteit, kunnen bewegen en deelnemen aan maatschappelijke activiteiten hebben grote invloed op de kwaliteit van leven. Diabetespatiënten lopen vaak het risico om juist op dit vlak in te moeten leveren; als gevolg van hun aandoening krijgen zij op termijn vaak last van chronische voetproblemen. Als zij hun voet(en) niet of niet op tijd laten behandelen, rest op termijn geen andere oplossing dan deze te amputeren. In het allerergste geval is zelfs overlijden het gevolg.

Producten: draagbaar meetsysteem geeft realistisch beeld

Op dit moment zijn professionals in een klinische omgeving de enigen die druk- en schuifkrachten in beeld kunnen brengen. Deze is vervolgens afhankelijk van de inbreng van de patiënt, waarbij je je kunt afvragen of deze zich voldoende zeker voelt om te zeggen wat hij werkelijk voelt. Deels vanwege de hiërarchische verhouding met de arts, maar ook uit angst voor meer interventies. Doel van Shoe-TIMeS is dan ook om een meetsysteem te ontwikkelen dat diabetespatiënten kunnen dragen tijdens dagelijkse handelingen, zodat een zo realistisch mogelijke beeldvorming ontstaat. Op die manier vinden de metingen plaats terwijl de diabetes patiënt zich voort beweegt in het normale ritme. Ultimo zou u zich kunnen voorstellen, dat de smartphone van de drager van het meetsysteem tijdens de dagelijkse wandeling naar de bakker een waarschuwingssignaal afgeeft.

Huidige oplossing niet afdoende

De (preventie)oplossing voor voetproblemen bestaat op dit moment vaak uit het aanmeten van inlegzooltjes en aangepaste schoenen. Daarbij is het nog niet mogelijk om optimaal te checken of de zorgprofessional het inlegzooltje of de schoen correct heeft aangemeten. Ongemerkt kunnen daardoor alsnog de zeer ongewenste wondjes (ulcer) ontstaan. Het werkveld denkt, dat onder andere druk- en schuifkrachten invloed hebben op de ontwikkeling van deze wondjes. Net als onopgemerkte steentjes in de schoen.