Sprint naar content

Shoe-TIMeS

Wat houdt het project in?

Wereldwijd heeft 10% van de bevolking te maken met een vorm van diabetes. Een ziekte die, als gevolg van minder gevoel in de voet, kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. In het meest ernstige geval kan dit zelfs leiden tot (gedeeltelijke) amputatie van de voet. Shoe-TIMeS is een tweejarig SIA-RAAK project waarin onderwijs, zorgpartners en bedrijfsleven op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden om druk- en schuifkrachten van de voet in beeld te brengen. Het doel? Een meetapparaat ontwikkelen dat voortdurend krachten en druk kan meten tijdens iemands activiteiten in het dagelijks leven. Orthopedisch schoentechnologen en podotherapeuten kunnen zo’n apparaat gebruiken om de effectiviteit van de schoenen en inlegzolen die ze gemaakt hebben, te onderbouwen. Als dit lukt, kunnen zorgprofessionals een probleem als diabetisch ulcus tijdig herkennen of zelfs zien aankomen. En tijdig acties inzetten om dergelijke voetproblemen te voorkomen.

Project Shoe-TIMeS startte in 2017 en eindigde eind 2020.

In de media

Shoe-TIMes als good practice in wetenschapsbrief OCW

‘Nieuwsgierig en betrokken’ zo heet de notitie die minister Van Engelshoven van Onderwijs, cultuur en wetenschap op 28 januari 2019 aan de Tweede Kamer aanbood. “De verwevenheid van onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen is een belangrijke kracht van ons stelsel. Alleen door die verwevenheid kan Nederland een kweekvijver en haven voor talent zijn. Door de verbinding met onderzoek ontwikkelen studenten in Nederland een onderzoekende houding, leren ze creatief denken en worden ze gestimuleerd om nieuwe wegen te verkennen.” In de notitie is ook aandacht voor het onderzoek aan hogescholen. “Hogescholen kiezen een eigen oriëntatie in hun onderzoek waarmee ze met het praktijkgericht onderzoek een onmisbare positie innemen in de Nederlandse kennisinfrastructuur. Dit onderzoek is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de hbo afgestudeerden, op het responsief houden van het onderwijs én op het innoveren van de beroepspraktijk.”
Op bladzijde 48 van de wetenschapsbrief wordt het project Shoe-TIMes als good practice genoemd van publiek private samenwerking in het hoger (beroeps) onderwijs!

Sfeerafbeelding Fontys

Vraag het ons

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader ons!

Fred Holtkamp

f.holtkamp@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys

Geert-Jos van der Maazen

g.vandermaazen@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys