27
januari
2021
|
14:19
Europe/Amsterdam

Zorgtechnologieën succesvol invoeren

Samen delen, leren en doen in de regionale werkplaats zorgtechnologie

BvOF 2020_0626_ACN - Melissa van den Broek - onderzoek Medido

In de zorg worden op steeds grotere schaal technologieën ingezet. Die dragen immers bij aan meer zelfredzaamheid in de samenleving, het ontlasten van zorgverleners en mantelzorgers en houden de zorg kwalitatief goed maar ook betaalbaar. Iedere zorgorganisatie is hier vaak afzonderlijk mee bezig maar ondanks veel enthousiasme en hoge ambities blijven veel projecten in de pilotfase hangen.

Om daar verandering in te brengen hebben drie partijen in Zuidoost-Brabant de handen ineen geslagen: Precies!, Fontys Langer Veilig Thuis en het Regionale Zorginnovatieplatform. Door zaken bij de zorgorganisaties gemeenschappelijk op te pakken, kan er meer bereikt worden. Zo is er een hecht lerend netwerk ontstaan waarin zorgorganisaties en kennisinstellingen hun best-practices delen en leren van elkaars succesvolle en minder succesvolle ervaringen. Dit heeft al geleid tot een aantal geslaagde toepassingen van zorgtechnologieën.

Plannen voor 2021
De uitkomsten van een groot onderzoek door de partners vanuit Precies!, Fontys Langer Veilig Thuis, en het Regionale Zorginnovatieplatform, staan aan de basis van een aantal veelbelovende initiatieven die voor 2021 op de planning staan:

  1. Het ‘digitale rijbewijs’: een gepersonaliseerde, interactieve, online training voor zorgmedewerkers, geïntegreerd in de dagelijkse werkpraktijk, bevorderen de basiskennis en vaardigheden met betrekking tot de implementatie van zorgtechnologie.
  2. Praktijkgericht onderzoek: Zorgprofessionals en studenten werken samen in onderzoek naar de impact van zorgtechnologie op zelfredzaamheid, eigen regie en (werk)druk.
  3. Ontzorgen: partijen werken samen aan het ontzorgen van gebruikers van zorgtechnologie, zowel cliënten als zorgprofessionals.

Event Regionale Werkplaats Zorgtechnologie
Op 4 februari vindt, met een livestream vanuit de Effenaar, een interactief regionaal event plaats over de toepassing van zorgtechnologieën. Aan dit event, gericht op zorgprofessionals, nemen circa 200 zorgprofessionals van 12 zorgorganisaties uit de regio aan deel. De workshops tijdens dit event worden onder andere gefaciliteerd door docenten van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. 

Meer weten over de regionale werkplaats zorgtechnologie? Lees  het uitgebreide artikel op de website van Langer Veilig Thuis.

Auteur: Maria Verbaal