23
november
2021
|
21:18
Europe/Amsterdam

Voorstel invoering coronatoegangsbewijs stelt ons voor onmogelijke opdracht

20210222_Joep 3

‘Met het voorstel voor de mogelijke invoering van de coronatoegangsbewijzen (CTB) in het hoger onderwijs zoals deze nu aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, vraagt het kabinet het onmogelijke van de hogescholen en universiteiten van Nederland’, stelt de Vereniging Hogescholen in haar bericht https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/hoger-onderwijs-fysiek-onderwijs-essentieel-maar-kabinet-vraagt-met-ctb-s-het-onmogelijke

Cvb-voorzitter Joep Houterman schaart zich achter deze uitspraak. ‘Het voorliggende voorstel is ontzettend ingewikkeld. Het kabinet vraagt 100% toegankelijkheid tot het hoger onderwijs voor alle studenten, het CTB beperkt de toegang. Daarbij is het onmogelijk om alle studenten, medewerkers en docenten op al onze locaties bij binnenkomst te controleren. We kunnen bij Fontys niet op één plek een paar beveiligers neerzetten en dan is het klaar.

Bovendien worden instellingen door het kabinet verplicht studenten die om welke reden dan ook geen CTB willen of kunnen laten zien een volwaardig alternatief programma aan te bieden. Ook aan deze verwachting kunnen we niet voldoen. Natuurlijk willen we bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het virus, maar zoals nu voorgesteld wordt, is niet uitvoerbaar. De belangrijkste reden daarvoor is de enorme druk die het op onze docenten legt.

 We zien op dit moment dat het verzorgen van fysiek onderwijs heel veel vraagt van onze docenten. De werkdruk is al enorm hoog. Een groot deel van hen heeft ook zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun naasten. De kans is bovendien groot dat zij in hun privé-situatie te maken hebben met de gevolgen van de oplopende besmettingen. Veel kinderen zitten immers thuis in quarantaine of omdat hun school dicht is, dat vraagt om flexibiliteit van het hele gezin. Het is niet realistisch van deze docenten te verwachten naast het fysieke onderwijs ook online onderwijs te verzorgen. Dat is gewoon een veel te zware belasting’, aldus Joep Houterman.

Fontys steunt daarom de oproep van de onderwijskoepels Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH) aan de Tweede Kamer om te besluiten de coronatoegangsbewijzen niet op deze wijze toe te passen in het hoger onderwijs en de hogescholen en universiteiten de ruimte te geven eerst te kijken naar alternatieven.

Auteur: Mascha Arts