22
december
2021
|
18:26
Europe/Amsterdam

Na de kerstvakantie, update 60

Update C

De persconferentie van 18 december jl. zorgde voor de nodige dynamiek in onze organisatie; het omzetten van fysiek onderwijs naar online, aanpassing van roosters, het informeren van (toekomstige) studenten en het verzetten van afspraken. Er is in het weekend enorm veel werk verzet. Het cct heeft hier grote waardering voor. Er is bewondering voor de inzet en flexibiliteit die getoond is in het belang van onze studenten.

Nu kort voor de kerstvakantie nog een laatste update van 2021.

Toetsen
De ontwikkeling van het virus maakt dat we anders naar grootschalige toetsen moeten kijken. Het is niet uitlegbaar dat – hoewel toegestaan – meer dan 250 studenten in één ruimte een toets maken, ook al is dit op anderhalve meter afstand van elkaar. Daarom is besloten is om voorlopig niet meer dan 250 studenten in één ruimte een toets te laten maken. Het advies luidt om grotere groepen op te delen. Mochten daarvoor onze gebouwen niet geschikt zijn of onvoldoende ruimte bieden, dan bestaat de mogelijkheid uit te wijken naar externe locaties.

Cohesie en welzijn
De werkgroep Cohesie en Welzijn is bezig met de vraag hoe we op korte en middellange termijn medewerkers in de organisatie kunnen helpen het gesprek te voeren over hoe we samen een veilige en fijne werk- en leeromgeving kunnen (blijven) creëren. De werkgroep organiseert daarvoor een webinar ‘Cohesie en Verbinding’. De deelnemers ontvangen na de Kerstvakantie een uitnodiging.

Geen onderwijs op locatie maar gebouwen blijven open
Alle gebouwen blijven open, behalve tijdens de collectieve sluiting van 27 – 31 december. Sowieso voor de uitzonderingen (tentamens, praktijkonderwijs, kwetsbare studenten en medewerkers) maar ook voor medewerkers die een belangrijke bijdrage leveren aan het doorgaan van essentiële processen van onze organisatie, dienend aan het onderwijs en onderzoek.

Na de Kerstvakantie
We weten op dit moment nog niet hoe het hoger onderwijs er na de kerstvakantie uitziet en welke maatregelen er dan van kracht zijn. Na de persconferentie van 3 januari a.s. weten we meer over wat ons te doen staat na 10 januari. Laten we de kerstvakantie gebruiken om écht even afstand te nemen van het werk en uit te rusten.