15
december
2020
|
10:47
Europe/Amsterdam

Ingrijpende maatregelen, alleen nog online onderwijs, update 41

Update C

 

Gisteravond heeft premier Rutte, namens het Kabinet, in een toespraak tot alle Nederlanders voor zeer veel sectoren in de samenleving een lockdown aangekondigd voor de periode van dinsdag 15 december 2020 tot dinsdag 19 januari 2021. Dat raakt ons allemaal, zowel privé als in ons werk of onze studie. Voor het hoger onderwijs, en dus voor Fontys, betekent dit dat we weer volledig overgaan op online onderwijs. Dit betekent voor velen van jullie dat we weer moeten omschakelen. Er wordt een groot beroep gedaan op onze wendbaarheid. Laten we hopen en erop vertrouwen dat dit ons ook nu lukt. In deze update vind je de belangrijkste aspecten en gevolgen van deze lockdown.

 

 

Online onderwijs
In deze fase van lockdown wordt alleen nog online onderwijs aangeboden. Vanaf 16 december tot en met in ieder geval 17 januari vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats. Het online onderwijs geldt voor iedereen met enkele specifieke uitzonderingen:

  • Kwetsbare studenten;
  • Praktijkonderwijs;
  • Toetsing en examens.

De uitzonderingen gelden uiteraard ook voor onderwijs dat op externe locaties wordt verzorgd. Alle gebouwen blijven hiervoor open en ook de faciliteiten die online onderwijs mogelijk maken (studio’s e.d.) blijven beschikbaar.

Kwetsbare studenten
Zelfstudie of groepswerk op locatie is ook niet meer toegestaan. Studenten die vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden thuis niet in de gelegenheid zijn om goed te kunnen studeren of om een andere reden kwetsbaar zijn, blijven welkom. Zij bespreken dit met hun studieloopbaanbegeleider. Deze studieloopbaanbegeleider maakt die afweging en er wordt gewerkt met reservering.

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is onderwijs waarvoor voorzieningen op locatie nodig zijn, zoals in laboratoria, werkplaatsen en oefenruimtes. Het gaat om onderwijs wat écht niet online kan worden aangeboden. We vragen je de randen van deze definitie niet op te zoeken en je gezond verstand te gebruiken, Neem bij twijfel contact op met het CCT via cct@fontys.nl.

Toetsen
De toetsroosters blijven ongewijzigd. De meeste toetsen zijn al online en de toetsen die op locatie zijn gepland, mogen daar gewoon worden afgenomen.

Groepsgrootte
Onderwijsactiviteiten die onder de uitzondering vallen en dus fysiek mogen plaatsvinden blijven uitgezonderd van de regels ten aanzien van groepsgrootte. Uiteraard blijft wel het maximaal aantal toegestane personen per ruimte van kracht en ook de basisrichtlijnen zoals anderhalve meter afstand houden, niesen in je ellenboog en regelmatig handen wassen.

Thuiswerken
Medewerkers werken thuis, tenzij het toegestane onderwijsactiviteiten op locatie betreft, werkplaats gebonden is of indien thuiswerken niet kan op Arbo- of welzijnsgronden. Medewerkers voor wie het om welke reden dan ook lastig is om thuis te werken, kunnen in overleg met hun leidinggevende afspraken maken om op locatie te werken.
Personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten wordt gezien als cruciaal beroepsbeoefenaren, wat betekent dat kinderopvang net als in het voorjaar beschikbaar zou zijn voor medewerkers van ho-instellingen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Samenkomsten niet toegestaan
Samenkomsten en evenementen op locatie, die nu via de huidige beslisboom Samenkomsten door konden gaan, zijn tot 18 januari niet toegestaan. Dit geldt ook voor samenkomsten op externe locaties.

Geen fysieke studiekeuzeactiviteiten
Fysieke activiteiten die niet direct bijdragen aan het georganiseerd onderwijs of locatiegebonden onderzoek worden volledig afgeschaald. Dit betekent ook dat alle geplande fysieke studiekeuzeactiviteiten in de komende periode worden afgelast.

Onderzoek
Onderzoeksactiviteiten kunnen net als nu alleen op de locatie van de instelling blijven plaatsvinden als deze strikt locatiegebonden zijn en niet online of vanuit huis kunnen worden uitgevoerd.

Mediatheken
Voor mediatheken geldt dat zij (weer) overgaan tot het online reserveren en uitlenen van boeken en ander studiemateriaal.

Reizen naar het buitenland
In de persconferentie is nogmaals gezegd: Reis niet naar het buitenland. Noodzakelijk reizen door zogenaamde grensstudenten en grenswerkers vormen hierop een uitzondering. Maar ook daarvoor geldt blijf zoveel mogelijk thuis.

Stages
Voor stages gelden de regels voor de sector/branche waar de stage gelopen wordt. Als die activiteiten door gaan, kan de stage ook doorgaan.

Contactberoepen
Opleidingen in deze beroepen kunnen doorgaan en vooralsnog kunnen hierbij de brancheprotocollen worden gebruikt zoals die tot nu toe golden, tenzij dit later alsnog anders wordt bepaald.

Het Centraal Crisisteam vergadert aanstaande donderdag weer. Naar aanleiding van dit bericht zullen wellicht nog vragen zijn. Je kunt deze stellen via cct@fontys.nl. Kijk ook op www.fontys.nl/corona en www.fontys.edu/corona