11
januari
2021
|
16:50
Europe/Amsterdam

Het is officieel: Fontys opleiding Gezondheid van start in 2021

Fontys Venlo

Wat is de impact van big data, robotica en artificiële intelligentie in de zorg? Hoe stimuleer je bewegen en gezond eten al zo vroeg mogelijk op basisscholen? Kan iemand met de ziekte van Parkinson zelfstandig thuis wonen? Gezondheid is veel meer dan alleen niet ziek zijn en vraagt om een nieuwe vorm van zorgprofessionals. Fontys gaat die uitdaging aan in 2021!

De nieuwe bacheloropleiding Gezondheid is op 22 december na visitatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) namelijk definitief goedgekeurd. De hbo-opleiding start in september 2021 in Venlo. En leidt toekomstige studenten op tot specialist in gezondheidsbevordering in de brede zin van het woord.

Gezondheidsprofessional: beroep van de toekomst
De opleiding richt zich op preventie in de gezondheidszorg én op innovaties binnen het gezondheidslandschap waarbij technologie een belangrijke rol speelt. Diverse partners hebben zich al verbonden aan de opleiding. Denk hierbij aan Cohesie, Rendiz, de Zorggroep, Care+ en het Grescollege. Studenten gaan bij de start van de opleiding direct aan de slag met echte praktijkvraagstukken uit de regio. Joke Manders staat als projectleider bij Fontys Paramedische Hogeschool aan de wieg van deze opleiding: “Vanaf de start van de opleiding worden studenten betrokken bij de innovatieopdrachten van de partners. Het leren vanuit deze praktijkvraagstukken staat centraal. De begeleiding vanuit de opleiding zal dan ook deels bij de partners plaatsvinden, waardoor echte leergemeenschappen ontstaan.”

Totaalplaatje
De opleiding speelt in op de groeiende behoefte van bedrijven, zorginstellingen en overheid aan gezondheidsprofessionals. Professionals die zich richten op het totaal: op de hulpvraag vanuit gezondheid, de organisatie en de leefomgeving. En dus niet alleen op de symptomen (de kwaal of aandoening).

Eigen regie
De aanleiding voor de nieuwe bachelor Gezondheid is enerzijds de ontgroening en vergrijzing van de provincie Limburg en de regio Venlo. Anderzijds de veranderingen in zorg en welzijn waarbij integraal gekeken wordt naar: gezondheid, de veranderende visie op gezondheid in de samenleving en de wens voor eigen regie bij burgers. “Met deze nieuwe bachelor leiden we dé zorgprofessional van de toekomst op”, aldus Thom Rutten, directeur van Fontys Paramedische Hogeschool. “De opleiding is samen met het werkveld in de regio ontwikkeld. Onze studenten en docenten gaan in het leerproces aan de slag met de vragen van deze organisaties. Zo gaan we professionals opleiden die een bijdrage gaan leveren aan de specifieke zorgvraagstukken in de regio.”

Investeren in preventie loont
Preventie levert veel op. Het gaat daarbij niet alleen om gezondheidseffecten, maar ook om effecten in de zorg en economische en maatschappelijke voordelen, aldus de Sociaal Economische Raad in juni 2020. De opleiding levert niet alleen voor het domein van ziekte en zorg veel op. Zo kunnen afgestudeerden na de studie op diverse plaatsen aan de slag. Bijvoorbeeld als zorginnovator bij een zorginstelling, beleidsmedewerker bij de gemeente, preventiemedewerker bij de GGD of gezondheidsbevorderaar op scholen.

Praktijkgericht en individuele leerweg
De nieuwe Fontys bachelor organiseert een flexibele, individuele leerweg voor studenten. Zodat de student zelf in samenwerking met docenten en het werkveld vorm kan geven aan een leven lang leren. De focus ligt op het ontwikkelen van het kritisch denkvermogen en het innoveren in de praktijk.

De gezondste regio van Nederland
Fontys Paramedische Hogeschool is, als onderdeel van domein Mens & Maatschappij, penvoerder van deze nieuwe opleiding waarbij Venlo de standplaats is. “We zijn erg trots op het feit dat deze bacheloropleiding Gezondheid naar Venlo komt”, zegt wethouder Erwin Boom in oktober tegen Omroep Venlo. “Sinds jaren heeft Venlo weer een bacheloropleiding op het gebied van zorg. Deze opleiding is een belangrijke toevoeging aan het opleidingsaanbod en de kennisinfrastructuur van Venlo en draagt bij aan onze ambitie om als Noord-Limburg de gezondste regio van Nederland te worden.”

Wil je meer weten over deze nieuwe opleiding? Neem dan contact op met Joke Manders, projectleider bij Fontys Paramedische Hogeschool: joke.manders@fontys.nl, 06-23381125. Informatie over de opleiding vind je ook op de website van de bachelor Gezondheid.

Het project IZO wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid, Provincie Limburg en Gemeente Venlo.

 

Auteur: Rianne van Hoek