Sprint naar content

21+ toelatingsonderzoek

Ben jij 21 jaar of ouder? En wil jij starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma? Dan kun je een 21+ toelatingsonderzoek (colloquium doctum) doen.

Wat houdt het 21+ toelatingsonderzoek in?

 • Als je een Nederlandstalige opleiding wilt gaan volgen, maak je een Adaptieve Capaciteiten Test (ACT algemene intelligentie) en een Nederlandse taaltoets. De Nederlandse taaltoets vindt plaats na de capaciteitentest. Je dient beide onderdelen te behalen.
 • Als je een Engelstalige opleiding wilt gaan volgen, maak je alleen de capaciteitentest (ACT algemene intelligentie). Indien je deze behaald hebt, dien je daarnaast op eigen gelegenheid een Engelse taaltoets (IELTS, TOEFL of Cambridge certificaat) te behalen.

De Engelstalige taaltoets wordt niet door Fontys aangeboden. De eisen voor het te behalen certificaat (en onder welke voorwaarden je vrijstelling kunt aanvragen voor de Engelse taaltoets) kun je navragen bij de opleiding van jouw keuze. Zij zijn vervolgens jouw contactpersoon voor de afhandeling van deze taaltoets. Je stuurt je certificaat of een eventuele aanvraag voor vrijstelling naar de opleiding.   

Beoordeling

Om te bepalen of je het 21+ toelatingsonderzoek behaald hebt, worden jouw resultaten vergeleken met een normgroep op hbo-niveau. Met het onderzoek wordt vastgesteld of je over het vereiste werk-, denk- en taalniveau beschikt voor een opleiding bij Fontys.

Voorwaarden voor deelname

 • Je bent 21 jaar of ouder op 1 oktober indien de Fontys-opleiding in september start.
 • Je bent 21 jaar of ouder op het moment dat de Fontys-opleiding tussentijds start (dat wil zeggen dat de opleiding niet in september start).
 • Mocht je al eerder hebben deelgenomen aan het 21+ toelatingsonderzoek bij Fontys, dan is dit minimaal 1 jaar geleden (testdatum is hierin leidend).
 • Je bent verplicht om een geldig identiteitsbewijs te overleggen bij aanvang van het afleggen van het toelatingsonderzoek 21+.

Uitzondering

Voor de volgende groepen geldt een uitzondering voor de leeftijdsgrens en mag deelgenomen worden aan het 21+ toelatingsonderzoek vanaf 17 jaar:

 • Als je kiest voor een opleiding bij de Hogeschool voor de Kunsten (m.u.v. de educatie opleidingen en de opleiding vormgeving). Bij twijfel of jouw opleiding onder de uitzonderingsregel valt, check je de toelatingseisen in de Onderwijs en Examenregeling (OER). Switchen naar een andere Fontys-opleiding waarvoor deze uitzondering niet geldt, is niet mogelijk voor je 21 jaar bent.
 • Vluchtelingen in het bezit van een verblijfsvergunning asiel (statushouders).

Data & Aanmelden

Data & tijden 2023 - 2024

DatumTijd
Dinsdag 12 maart 202418.00 - 21.00 uur
Dinsdag 9 april 202414.00 - 17.00 uur
Dinsdag 14 mei 202418.00 - 21.00 uur
Dinsdag 18 juni 202414.00 - 17.00 uur
Dinsdag 16 juli 202410.00 - 13.00 uur
Dinsdag 16 juli 202414.00 - 17.00 uur

Aanmelden

 1. Schrijf je in bij Studielink voor de studie van je keuze  

  Geef bij het toevoegen van je vooropleiding het volgende aan:  
  - Vooropleiding: laat het veld 'vooropleiding' leeg en klik rechtsonder op 'volgende'.
  - Beantwoord de vraag 'weet je het zeker' met ja.
  - Geef de opleiding van je keuze op.
  - Vlak voor afronding bevestig je de uitspraak 'ik ben me ervan bewust dat ik geen vooropleiding heb'.

  Neem bij twijfel over je toelaatbaarheid contact op met de opleiding van jouw keuze.  

 2. Na ontvangst van je Fontys inloggegevens (max. 1 werkdag), kun je je aanmelden voor het 21+ toelatingsonderzoek.

 3. Je kunt je tot uiterlijk 2 weken voor de testdatum aanmelden. Wil je zeker zijn van deelname? Wacht dan niet te lang. Een testdag kán namelijk al eerder vol zijn. Na je aanmelding ontvang je een automatisch gegenereerde bevestiging.
 4. Daarna controleren wij je aanmelding en ontvang je binnen 5 werkdagen een tweede bevestiging van Fontys via e-mail met daarin alle informatie die je nodig hebt voor de test.  
 5. Je ontvangt 14 dagen voor de testafname een factuur via e-mail. Zorg dat je uiterlijk 2 werkdagen voor de testdatum de factuur betaald hebt. Als je niet betaald hebt, betekent het dat je niet kunt deelnemen.. Heb je een week voor de testdatum nog geen factuur ontvangen via je mail? Neem dan contact op met 21plustoelatingsonderzoek@fontys.nl  
 6. Uiterlijk 2 werkdagen voor de testdatum ontvang je, indien je aan je betalingsverplichting voldaan hebt, een uitnodigingsmail met hierin de tijd en locatie van de toets.

Kosten en betaling

Deelname aan het 21+ toelatingsonderzoek kost € 150,-.
Er wordt geen korting verleend op het factuurbedrag indien vrijstelling wordt toegekend voor de Nederlandse taaltoets.

Betaling

Je ontvangt 14 dagen voor het plaatsvinden van het 21+ toelatingsonderzoek een factuur van Fontys per mail. De factuur dient 3 werkdagen voor de testdatum voldaan te zijn. Indien je niet betaald hebt, kun je niet deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Praktische informatie

Wil je in aanmerking komen voor de extra tijd variant van het 21+ toelatingsonderzoek vanwege bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, een visuele beperking of chronische aandoening)? Je ontvangt na aanmelding bericht hoe je extra tijd kunt aanvragen. Goedkeuring voor deelname met extra tijd wordt verleend na de beoordeling van jouw bewijslast door een studentendecaan van Fontys.

Het Fontys 21+ toelatingsonderzoek wordt afgenomen op campus Rachelsmolen in Eindhoven. LET OP: op dinsdag 21 november vindt de toets eenmalig plaats op de TU/e-campus Eindhoven; Fontys locatie S2.

Breng onderstaande items mee naar het 21+ toelatingsonderzoek: 

 • Laptop met volle accu
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Pen en papier
 • Eventueel een noise cancelling headphone
 • Het 21+ toelatingsonderzoek is behaald bij een voldoende resultaat op zowel de ACT Algemene Intelligentie Test als de taaltoets.
 • Het resultaat van het 21+ toelatingsonderzoek kan je de volgende werkdag vanaf 10:00u downloaden in de testomgeving. De resultaten worden ook verstuurd naar de opleiding van jouw keuze.
 • De opleiding kan naast het 21+ toelatingsonderzoek een aanvullend gesprek en/of inhoudelijke toets afnemen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de opleiding die je wilt gaan volgen.
 • Het behaalde 21+ toelatingsonderzoek is vijf jaar geldig.
 • Indien je wilt switchen van een Nederlandstalige opleiding naar een Engelstalige opleiding of andersom, moet er nog voldaan worden aan de taaleis. Neem bij vragen contact op met de opleiding.
 • Heb je het 21+ toelatingsonderzoek niet behaald? Dan mag je vanaf 1 jaar na de afnamedatum opnieuw deelnemen.
 • Heb je 1 onderdeel van het 21+ toelatingsonderzoek niet behaald? Dan mag je dat onderdeel vanaf 1 jaar na afnamedatum herkansen. Het eerder behaalde onderdeel blijft nog geldig.
 • Let op: heb je voor 1 november 2021 een 21+ toelatingsonderzoek gedaan, dan is de geldigheid twee jaar.

Uitzonderingen

Het Fontys 21+ toelatingsonderzoek is niet te gebruiken voor de opleidingen hbo rechten, de Nieuwste Pabo en de Technische stroom van de opleiding Verpleegkunde. Wil je één van deze opleidingen gaan volgen, neem dan contact op met de opleiding over de toelatingseisen.