Sprint naar content

Praktische informatie

Praktische informatie


Uitslag en geldigheid

Binnen vijftien werkdagen na afname van de toets(en) wordt de uitslag per mail bekend gemaakt. Per toets ontvang je een certificaat. Dit bewijs is 4 jaar geldig.

Inzage in je toets?

Wil je inzage in jouw toets hebben dan dien je dit tijdig kenbaar te maken (zie data & aanmelden). In de uitslag mail staat meer informatie over hoe je je kunt aanmelden voor de inzage. Tijdens de inzage kun je alleen het gemaakte werk inzien en er mogen geen aantekeningen of foto’s worden gemaakt.

Herkansingsmogelijkheid

Je hebt 1 herkansingsmogelijkheid per studiejaar (behalve bij de toetsen in juni).

Functiebeperking

Denk je in aanmerking te komen voor een bijzondere voorziening om de toets te kunnen maken (bijvoorbeeld vanwege dyslexie), dan kun je dit aangeven bij de inschrijving voor een toelatingstoets. Je ontvangt daarna een mail met verdere instructies.

Regeling toelatingstoetsen

De Regeling toelatingstoetsen geeft regels voor de uitvoering van de toelatingstoetsen. Je kunt de regeling hieronder downloaden:


Download hier de Regeling toelatingstoetsen

Locaties toetsafname

Fontys heeft een samenwerkingsverband met NHL Stenden hogeschool (NHLS) in Leeuwarden, van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden) en de Hanzehogeschool (Hanze) in Groningen. De toetsen worden op papier op locatie afgenomen. Bij aanmelding maak je de keuze op welke locatie je de toets wilt gaan maken. Dit mag een andere hogeschool zijn, dan waar je gaat studeren. De resultaten van de afgenomen toets zijn bij alle 4 de hogescholen geldig.


Ga naar de website van het samenwerkingsverband