Sprint naar content

Leraar Engels

 • 4 jaar
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
Tilburg, Sittard

Open dag

 • Open dagen
 • Meeloopdagen
 • Proefstuderen

Een 'window to another world'... De Engelse taal is een gemeenschappelijk communicatiemiddel waarmee je je wereld vergroot. Ben je breed georiënteerd en heb je interesse in de Engelstalige wereld? Wil je van betekenis zijn voor leerlingen, hen 'future proof' maken? Dan is de lerarenopleiding Engels iets voor jou!

Over de opleiding

Tijdens de lerarenopleiding Engels studeer je niet alleen de Engelse taal, literatuur en cultuur... Je leert ook om dit enthousiast over te brengen op jongeren. Je ontwikkelt de juiste kennis en vaardigheden om te kunnen lesgeven, om leerlingen persoonlijk te begeleiden en om (buitenlandse reizen) te organiseren. Je leert hoe je collega's in het tweetalig onderwijs kunt helpen om hun vak in het Engels te geven. We stimuleren je om te groeien als docent. Zo word jij de ‘unforgettable teacher’.

Na deze hbo bacheloropleiding ben je tweedegraads lesbevoegd.
De opleiding is er in: voltijd | (verkort) deeltijd

Waarom Leraar Engels bij Fontys?

 • Internationaal programma met buitenlandse studiereizen
 • Proficiency Exam van Cambridge
 • Prettige sfeer met persoonlijke aandacht
 • De meest veelzijdige lerarenopleider van Nederland
 

Wat ga je leren?

Tijdens de lerarenopleiding ervaar je vanaf het eerste jaar hoe het is om docent te zijn. Tijdens de lessen doe je de (pedagogische, didactische en communicatieve) vaardigheden op om vol zelfvertrouwen voor de klas te kunnen staan. En je loopt veel stage. Je leert hoe je goed les geeft en lessen kunt ontwikkelen. Je werkt aan de juiste beroepshouding. Je wordt expert in de Engelse taal en alles wat daarmee te maken heeft. Alle vakken zijn dan ook Engelstalig (circa 80% van de opleiding), behalve generieke vakken (zoals de beroepsvorming).

 • Alles over het Engelse taalgebied, de cultuur en literatuur
 • Aandacht voor lesgeven: (vak)didactiek, onderwijskunde, taalkundige vakken
 • Onderzoek, presenteren en (samen)werken binnen een schoolorganisatie
 • Je wordt breed opgeleid voor het tweedegraads werkveld: mbo, vmbo en onderbouw havo/vwo
 

Over de opleiding:

"Goede sfeer met mensen met dezelfde passie."
 

Hoe ziet je week eruit?

Je opleiding is net als het onderwijs elke dag anders. Studeren is hard werken. Niet erg, als er maar afwisseling in zit. Dat zit wel goed bij de lerarenopleiding Engels

 • Je hebt hoor- en werkcolleges met verschillende docenten en lesstijlen. Van collegezaal tot interactieve lessen en projecten in groepjes.
 • Je werkt vaak met medestudenten aan projecten, in verschillende werkvormen. Ook voer je opdrachten alleen uit.
 • Buiten de lessen werk je aan je opdrachten. Ook leer je voor tentamens.
 • Je loopt ieder jaar stage en kunt ieder jaar op studiereis.

Bij 'Opbouw' vind je per locatie meer informatie over de contacturen en inhoud van de opleiding.

 
 

Studie in cijfers

 
 
 
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Tevredenheid
 
3,6 gemiddeld, 77 respondenten
3,5 gemiddeld, 1091 respondenten
Aantal eerstejaars
 
67
110
Door naar het tweede jaar
 
57%
61%
Diploma gehaald
 
Deze opleiding 14%
15%
 
HBO-bachelor of hoger 24%
23%
Doorstuderen
 
20%
20%
Arbeidsmarkt
 
-
werk op niveau
92%
 
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Tevredenheid
 
3,6 gemiddeld, 81 respondenten
3,5 gemiddeld, 1091 respondenten
Aantal eerstejaars
 
37
110
Door naar het tweede jaar
 
68%
61%
Diploma gehaald
 
Deze opleiding 24%
15%
 
HBO-bachelor of hoger 30%
23%
Doorstuderen
 
44%
20%
Arbeidsmarkt
 
-
werk op niveau
92%
Bron: Studie in Cijfers Laatst bijgewerkt op 05-07-2023
sk123-logo-full
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 

Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?

Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.  

Buitenlands diploma

Wil je toegelaten worden tot de lerarenopleiding met een in het buitenland behaald diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina.

Kopopleiding

Ben jij al (bijna) afgestudeerd of is het minder dan zeven jaar geleden dat jij je hbo- of wo-getuigschrift behaalde in een vak aanverwant aan een schoolvak? Met de kopopleiding (voltijd) kun je bij de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg in één jaar je bevoegdheid behalen. 

 

Placeholder for Fontys video
Studenten vertellen
"Mijn doel is om leerlingen te laten houden van mijn vak!"
Lees hier het verhaal van studente Sam Schenkels (Tilburg) >>

"Bij Fontys word je gezien, je bent geen nummer"
Lees het verhaal van student Makan Vatan Khah (Tilburg) >>

Als je passie hebt voor je vak en voor jongeren, dan ga je het hier ongetwijfeld naar je zin hebben"
Lees het verhaal van student, Julia Poussart (Sittard)>>
 

Opbouw

Wat onze lerarenopleiding Engels kenmerkt is de ambitie studenten op te leiden tot zelfstandige, onderzoekende en kundige taaldocenten die zelf de taal beheersen op near-native (C2) niveau. Die op vakdidactisch niveau de vertaalslag kunnen maken naar begrijpelijke, innovatieve, originele en aansprekende materialen en lessen passend bij verschillende doelgroepen. Onze afstudeerders zijn cultuurdragers en kunnen leerlingen activeren, stimuleren en motiveren op het gebied van taalontwikkeling.Je kunt de voltijd opleiding Leraar Engels volgen in Tilburg of Sittard. Informatie over de opzet en inhoud van deze opleiding vind je hieronder per locatie en studiejaar.

Sittard

 • Sterk internationaal karakter (studiereizen, docentconferentie)
 • Proficiency Exam van Cambridge
 • Optie om in het derde studiejaar 8 weken te werken of studeren in een Engelstalig land
 • Creatieve projecten en samenwerking met het werkveld
 • Kleinschalige opleiding op loopafstand van het station

Kijk of de opleiding bij je past; scroll door de agenda van een student, volg proefcolleges en maak opleidingsspecifieke opdrachten.

Maandag t/m vrijdag
Het betreft een voltijdstudie waar je zo'n 40 uur per week mee bezig zult zijn. Een gedeelte hiervan volg je lessen op locatie, zoals Engelse taal en cultuur, waarvoor je ook verschillende boeken leest. Je mondelinge en schriftelijke vaardigheden bouw je uit. Daarbij horen natuurlijk grammatica en vocabulaire. Nieuwe vakken zijn: fonetiek en taalkunde met de geschiedenis van de Engelse taal, maar je doet ook projectwerk en een gedeelte zelfstudie. Voor de cursus Instituutspracticum (IP) geef je Engels in groepjes op een basisschool tot de kerstvakantie. Daarnaast loopt je drie dagein de week stage van februari t/m april in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Je leert hoe je kennis over kunt brengen. Oefenen met lesgeven hoort er al vanaf het begin bij. Samen met andere studenten ga je naar Dublin.
In het tweede jaar vergroot je je kennis van de Engelse taal en cultuur. Je krijgt ook nu weer een aantal taalkundevakken (zoals de theorie van het leren van een taal) en natuurlijk wordt je kennis van de grammatica verdiept. Je gaat 5 dagen naar een Britse stad voor een conferentie van docenten Engels. Je vaardigheid in het Engels wordt versterkt en je doet het Proficiency Exam van Cambridge.

Tijdens de stageweken is er in het tweede studiejaar meestal één collegedag.
Om de taal op hoger niveau te leren spreken, zijn er in het derde studiejaar verschillende mogelijkheden om 8 weken te werken of studeren in een Engelstalig land. Verder verdiep je je in (jeugd)literatuur en het gebruik van ICT in je Engelse lessen. Bij taalkunde leer je over verschillende soorten taalgebruik afhankelijk van situaties. Je leert CEF-taalniveaus te gebruiken bij je leerlingen. Je doet ook een klein onderzoek in groepjes tijdens je stage. 
In het vierde jaar (de 'afstudeerfase') kies je een afstudeerrichting: het algemeen vormend onderwijs (onderbouw havo/vwo) of het beroepsonderwijs (vmbo/mbo). Je krijgt specifieke vakonderdelen, werkt aan je afstudeeronderzoek en loopt de afrondende stage. Dit gehele jaar staat in het teken van het werkveld waarin je wilt gaat werken. Maar na de opleiding ben je bevoegd voor het gehele tweedegraads werkveld.

Tilburg

 • Proficiency Exam van Cambridge
 • ‘Internationalisation abroad’: studiereizen naar Engeland, Wales en Ierland
 • Optie om in het derde studiejaar te studeren of werken in een Engelstalig land of International School
maandag 08.30-17.30 uur 
dinsdag 08.30-13.00 uur * 
woensdag 08.30-13.00 uur * 
donderdag 08.30-13.00 uur * 
vrijdag 08.30-17.30 uur 
 
* Houd er rekening mee dat je sommige perioden op deze dagen mogelijk ook in de middag college(s) moet volgen. Wanneer je stageloopt, ben je de gehele dag aanwezig.  
 
Contactdagen en - tijden kunnen wijzigen. 

Het eerste jaar van de lerarenopleiding Engels is zo verdeeld: 

 • 804 uur zelfstudie 
 • 700 uur theorie 
 • 176 uur praktijk 

Het curriculum is zo ingericht dat je grote vakinhoudelijke kennis vergaart op het gebied van de communicatieve vaardigheden en van taalkunde, cultuur en literatuur en didactiek. Ook loop je stage en ga je op studiereis naar Engeland en Wales.  

De leerlijn van jaar 1 wordt doorgezet. Het curriculum is zo ingericht dat je verdere vakinhoudelijke kennis vergaart op het gebied van de communicatieve vaardigheden en van taalkunde, cultuur en literatuur en didactiek. Ook loop je weer stage waarbij je steeds meer verantwoordelijkheid draagt. Je hebt (minimaal) 2 dagen les. Ook tijdens stage.

Je kunt tijdens studiejaar 2 of 3 op studiereis naar Ierland.
De leerlijn van jaar 2 wordt doorgezet. Je gaat steeds dieper in op de taal- en letterkunde en krijgt een steeds groter palet aan pedagogische en (vak)didactische vaardigheden. Het programma wordt steeds student gestuurder met eigen keuzemogelijkheden. ‘Internationalisation abroad’ en internationalisering in het kader van een minor staan centraal. Studenten krijgen de kans om op professioneel en persoonlijk vlak de horizon te verbreden door een periode van 10 of 20 weken naar het buitenland te gaan en daar te werken. Bijvoorbeeld als begeleiding bij Summer Camp, als onderwijsassistent op scholen of als docent op een Internationale School. Fontys biedt opties (UK, USA, India, Thailand, Australië, Suriname, Indonesië), maar studenten mogen ook zelf een stageplaats regelen.
In het vierde jaar specialiseer je je voor het algemeen vormend onderwijs (onderbouw havo/vwo) dan wel het beroepsonderwijs (vmbo/mbo), al blijf je breed opgeleid. Je werkt aan je afstudeeronderzoeken en loopt het hele jaar zelfstandig de afrondende stage. Dit gehele jaar staat in het teken van het verder ontwikkelen van een onderwijsvisie en jouw didactische en vakinhoudelijke ontwikkeling als docent. Na de opleiding ben je bevoegd voor het gehele tweedegraads werkveld.

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding, bij welke bekwaamheden welke vakken horen, hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor kan krijgen?

 
 

Na je opleidingWerken in deze beroepen

Met deze Bachelor of Education (BEd) in het vak Engels kun je zowel binnen als buiten het onderwijs werken: 

 • als docent Engels met tweedegraads lesbevoegdheid: voor beroepsonderwijs vmbo/mbo, onderbouw havo/vwo, volwasseneneducatie
 • als ontwikkelaar van centrale examens Engels voor het (voorbereidend) beroepsonderwijs
 • in een (allround) functie binnen een schoolorganisatie met bijv. tweetalig onderwijs
 • bij (semi)overheidsinstellingen of onderwijsbegeleidingsdiensten
 • bij particuliere instellingen, zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladenDoorstuderen

 • Master of Education in Engels: tweejarige masteropleiding in Tilburg of Sittard voor een eerstegraads lesbevoegdheid (bovenbouw havo/vwo)
 • Verder specialiseren binnen het onderwijs met een educatieve master
 • Verder professionaliseren binnen het (tweedegraads) onderwijs
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Agenda

Meld je hier aan voor een van onze activiteiten. Zo weet je zeker of dit de opleiding voor jou is! Bekijk bijvoorbeeld een voorlichting vanuit huis of meld je aan voor een Open dag op de campus. Wat je ook kiest, hopelijk zien we je snel.

Voorlichting Leraar Engels Tilburg | Online
24 okt 2023 16:00 - 17:00
Programma
Online voorlichting Leraar Engels VT (FLOT)
Voorlichting Leraar Engels Sittard | Online
25 okt 2023 19:00 - 20:00
Programma

Online voorlichting Leraar Engels Voltijd bij Fontys lerarenopleiding Sittard (FLOS)

Open dag Leraar Engels | Sittard
05 nov 2023
Programma

Leuk dat je naar de open dag van Fontys Lerarenopleiding Sittard komt! De open dag duurt van10.00 – 14.00 uur.

Laat je inspireren tijdens de kick-off van de lerarenopleidingen. Hiervoor heb je keuze uit 2 tijdsloten voor de kick-off:10.10 uur en 12.10 uur. Meld je hieronder aan.

Bij binnenkomst lopen onze studenten graag met je mee naar de juiste ruimte(auditorium 2.23) voor de start van het programma.

Na de kick-off kan je zelf kiezen bij welke lerarenopleiding(en) je een kijkje wilt gaan nemen. Bij elke opleiding zijn docenten en studenten aanwezig, zodat je een duidelijk beeld krijgt van wat je kunt verwachten als je hier een opleiding gaat volgen.

Breng tijdens de open dag ook zeker een bezoek aan de studievereniging en STIP (studenten informatie punt). Zij zijn de experts als het gaat om studeren bij ons, het studentenleven en alle ins en outs van Sittard.

Als je het fijn vindt om iemand mee te nemen naar de open dag, dan mag dat zeker. We gaan uit van maximaal 2 extra personen.

Open dag Leraar Engels | Tilburg
05 nov 2023
Programma
Leuk dat je naar onze open dag komt! De open dag duurt van 10.00 – 13.30 uur.

Laat je inspireren tijdens de kick-off van de lerarenopleidingen. Hiervoor heb je keuze uit 3 tijdsloten voor de kick-off: 10.15 uur, 11.15 uur en 12.15 uur. Meld je hieronder aan.

Bij binnenkomst in het gebouw zie je de stand van Fontys Lerarenopleiding Tilburg gelijk in de hal. Onze studenten lopen graag met je mee naar de juiste ruimte (F2.04).

Na de kick-off kan je zelf kiezen bij welke lerarenopleiding(en) je een kijkje wilt gaan nemen. Bij elke opleiding zijn docenten en studenten aanwezig, zodat je een duidelijk beeld krijgt van wat je kunt verwachten als je hier een opleiding gaat volgen.

Breng tijdens de open dag ook zeker een bezoek aan de studieverenigingen. Zij zijn de experts als het gaat om studeren bij ons, het studentenleven en alle ins en outs van Tilburg.

Als je het fijn vindt om iemand mee te nemen naar de open dag, dan mag dat zeker. We gaan uit van maximaal 2 extra personen.
Open Dag
20, 21 jan 2024
Programma
Heb jij al een paar opleidingen in gedachten? Fijn! Dan is het tijd voor de volgende stap. Bezoek onze open dag en kom sfeer proeven, want of het écht klikt merk je het beste op onze campus. Onze studenten en docenten leiden je met plezier rond. 

Onze open dagen zijn op:
20 en 21 januari 2024.

Wil jij erbij zijn? Laat je gegevens achter en krijg als eerste bericht.

Meer weten over de opleiding Leraar Engels

Wil je graag een gesprek met iemand van de voltijdopleiding Leraar Engels? Dat kan!

Stuur een e-mail en wij nemen contact met je op:

Sittard

Opleidingscoördinator Tilburg:  Marjon van Winkelhof, m.vanwinkelhof@fontys.nl 

Tilburg

Opleidingscoördinator Sittard: Ellen Pecasse, e.pecasse@fontys.nl 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.
Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en laptop.   
Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink.
Meld je, bij voorkeur, vóór 1 mei aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren.

Aanmelden na 1 mei? Informeer bij de opleiding naar de mogelijkheden.

Houd je Studielink berichten in de gaten, deze ontvang je ook op het emailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Vanaf half mei is het mogelijk om je betaalgegevens in te voeren in Studielink.

Stap 2: Je wordt uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck.
De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Je wilt een hbo-opleiding gaan doen. Maar welke opleiding kies je? Een studie kiezen is soms best lastig. Gelukkig kunnen wij je helpen. Wij vinden het belangrijk dat jij een opleiding kiest die bij jou past. Wij bieden gemakkelijke tools om je te helpen bij je studiekeuze. Als je nog twijfelt, maar ook als je het nog niet helemaal weet.


Ouders en studiekeuze

Je kind zit in de bovenbouw van havo of vwo, of in het laatste jaar van het mbo en oriënteert zich op een vervolgstudie aan het hbo. Hoe werkt zo’n keuzeproces nu precies? Wat kun je als ouder doen om je kind daarin het beste te ondersteunen?

Leraar worden iets voor jou?

Doe de test >>

Neem contact op met student

Volgt in het nieuwe studiejaarVeelgestelde vragen

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, je vooropleiding en het collegegeld? Ben je benieuwd naar onze andere educatieve opleidingen? Of heb je een andere vraag?