Sprint naar content

Minor Recht

Startmoment(en)
September, February
Locatie
Tilburg
ECTs
30
Duur
20 weken
Contact uren
15 - 20 uur per week

 • Over deze minor
 • Doel
 • Opbouw
 • Trajecten
 • Toetsing
 • Minor voorlichtingen
In elk beroep kom je juridische aspecten tegen. Juridische problemen zijn vaak complex van aard en betreffen vragen die eerst gedefinieerd en geanalyseerd moeten worden voordat een oplossing gevonden kan worden. Om te kiezen voor de juiste oplossing en deze juridisch goed te onderbouwen, dien je niet alleen over voldoende kennis van het recht te beschikken maar dien je ook een goede analyse te maken en de mogelijke oplossingen te beoordelen. In deze minor doe je niet alleen juridische kennis op maar leer je ook juridische informatie te vinden en te gebruiken om juridische problemen te analyseren en oplossingen te genereren. De kennis en vaardigheden die je hierbij opdoet zijn toepasbaar binnen vrijwel elke beroepspraktijk.

Het doel van de minor is:

 1. Kennismaking met verschillende relevante rechtsgebieden binnen het gekozen thema;
 2. Eenvoudige juridische vraagstukken analyseren, interpreteren en daarvoor oplossingen generen;
 3. Beheersing van basale juridische vaardigheden.

De student:

 • Doet elementaire juridische kennis op van verschillende relevante onderwerpen binnen het gekozen thema;
 • Is in staat een eenvoudige juridische analyse te maken die consistent is en toepasbaar als antwoord op de gegeven probleemstelling;
 • Is in staat een gekozen juridische oplossing logisch en duidelijk te onderbouwen en te presenteren;
 • Is in staat juridische informatie te vinden, op zijn waarde te schatten en te gebruiken.

De minor Recht bestaat uit tien minoronderdelen, waarvan je er vijf volgt (welke dit zijn is afhankelijk van het gekozen thema). Daarnaast dient er een beroepsproduct te worden gemaakt dat bestaat uit praktijkgerichte opdrachten die zijn gekoppeld aan de minoronderdelen. Elk minoronderdeel en het beroepsproduct omvat 140 Sbu’s.

De minoronderdelen worden aangeboden binnen twee thema’s. Dat betekent dat de onderdelen binnen een thema goed op elkaar en op het thema aansluiten.

In schema ziet het er als volgt uit:

Mens en recht (periode 1 en 2)Bedrijf en recht (periode 3 en 4)
Inleiding rechtInleiding recht
Inleiding strafrechtArbeidsrecht
Personen- familie- en jeugdrechtIT en Privacyrecht
Forensische PsychiatrieOndernemingsrecht
GezondheidsrechtIntellectueel Eigendomsrecht
B e r o e p s p r o d u c t

Het thema “Mens en recht” wordt aangeboden van september tot en met januari en het thema ‘Bedrijf en recht’ wordt aangeboden van februari tot en met juni.

Per minoronderdeel worden er hoorcolleges en werkcolleges aangeboden. Het hoorcollege kan verschillende elementen bevatten: ordenende, prikkelende, motiverende en kennisoverdragende. In het werkcollege worden de opdrachten van de week besproken. Het beroepsproduct maakt de student zelfstandig maar hij krijgt daarbij wel begeleiding van een tutor.

Let op: Het jaarrooster van de minor Recht wijkt af van het jaarrooster van Fontys. Informatie over het jaarrooster kan worden opgevraagd bijexterneminor.jhs@avans.nl

De minor wordt niet aangeboden als er minder dan 20 aanmeldingen zijn. Twee maanden voor de start van de minor zal de student op de hoogte worden gesteld indien het gekozen thema niet doorgaat.

Er worden twee trajecten aangeboden. Dat betekent dat de vakken binnen een traject goed op elkaar aansluiten. Traject 1 start in september en traject 2 start in februari.

Traject 1 Traject 2
Inleiding recht Inleiding recht
Inleiding strafrecht Ondernemingsrecht
Personen-, familie-, en jeugdrecht Arbeidsrecht
Forensische Psychiatrie Intellectueel eigendomsrecht
Gezondheidsrecht Privacyrecht

Door sommige opleidingen wordt een traject aanbevolen. Echter, elk traject kan worden gevolgd door studenten van iedere opleiding (behalve de opleiding HBO rechten). Traject 1 wordt aanbevolen voor studenten van de opleidingen Pedagogiek en Social Studies. Traject 2 wordt aanbevolen voor studenten Personeel en Arbeid.

Een traject wordt niet aangeboden wanneer er minder dan 20 aanmeldingen zijn.

De minoronderdelen zijn:

 • Inleiding recht
 • Ondernemingsrecht
 • Inleiding strafrecht
 • Arbeidsrecht
 • Intellectueel eigendomsrecht
 • Privacyrecht
 • Personen-, familie,- en jeugdrecht
 • Forensische Psychiatrie
 • Gezondheidsrecht

Praktische informatie

Leslocatie: Tilburg
Start traject 1: september
Start traject 2: februari
Voertaal: Nederlands
Toegankelijk voor alle majorstudenten, behalve studenten die nu de bachelor HBO-Rechten volgen.

De toetsing van de minoronderdelen bestaat uit een schriftelijke toets in de vorm van een tentamen, een verslag, en/of een presentatie. Dit is afhankelijk van het betreffende minoronderdeel en te vinden in onderstaand overzicht. Als overkoepelend element maakt je een beroepsproduct. Dit beroepsproduct bestaat uit diverse praktijkgerichte opdrachten.

Toets Toetsvorm Individueel/groep Individueel/groep
Inleiding rechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Inleiding strafrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Personen- familie en jeugdrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Forensische Psychiatrieschriftelijke toets / presentatieindividueel / groep1-10
Gezondheidsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Arbeidsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Intellectueel eigendomsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Ondernemingsrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
IT en Privacyrechtschriftelijke toetsindividueel1-10
Beroepsproductopdrachtentweetallen1-10

Bij aanvang van de onderwijsperiode wordt bekend gemaakt in welke week de toetsen worden afgenomen. De datum en het tijdstip van de schriftelijke toetsen worden gepubliceerd op de digitale leeromgeving Blackboard.

Heb jij al nagedacht over je minorkeuze? Wil je jezelf verder in je vak verdiepen, of juist iets totaal anders doen? Je minorkeuze kan best lastig zijn. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat écht bij jou past. Zo kun je jezelf onderscheiden van anderen en je studie nog persoonlijker maken. Maar hoe kies je dan? En waaruit kun je kiezen?  

(Online) minor voorlichtingsweek
Om je te helpen met je keuze organiseren we een (online) minor voorlichtingsweek van 11 t/m 14 november 2024. Tijdens deze voorlichtingen kom je meer te weten over de inhoud van de minoren en kun je eventuele vragen stellen. Aanmelden is nu mogelijk!

Minimaal aantal aanmeldingen

De minor wordt niet aangeboden als er minder dan 20 aanmeldingen zijn

Toegankelijk voor:

Majorstudenten van Fontys en Avans en opleidingen die zijn aangesloten bij KOM, behalve studenten die nu de bachelor HBO-Rechten volgen.

Contact:
Ivo de Leeuw en Marieke Vromen

Email: minorrecht.jhs@avans.nl