Sprint naar content

Projectmanagement in Zorg, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening (Deeltijd)

Startmoment(en)
February
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Deeltijdminor
Let op dit is een deeltijd minor!

 • Inhoud
 • Wat je leert
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Organisaties in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn aan veel veranderingen onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen moeten worden doorgevoerd onder hoge druk en met beperkte middelen in termen van tijd, geld en menskracht. En dat wordt steeds vaker in projecten uitgevoerd. Door een bewezen methode toe te passen is de kans op slagen groter. In deze minor ga je aan de slag met de theorie en praktijk van projectmanagement.

We werken met een methode die internationaal gebruikt wordt (o.a. Prince2). Je leert daardoor de taal spreken die ook toepasbaar is op andere plekken. Samen met andere deeltijdstudenten die werkzaam zijn in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening leer je theorie en ga je in groepjes aan de slag met een project in de praktijk. Geen fictieve casus, maar een echt project bij jullie werkgevers.

Studenten die de minor hebben doorlopen geven aan een streepje voor te hebben binnen de organisatie en meer van projectmanagement af te weten dan collega's in de organisatie. Dit maakt het mogelijk te groeien in je huidige functie en ook op andere plekken in jouw of een andere organisatie deze kennis in te gaan zetten in de toekomst.

In de minor ga je een project als projectleider starten, initiëren, conceptualiseren, faseren, beheersen en afronden met behulp van het structurerings- en beheersingsinstrumentarium van een van de aangereikte methodieken, gebruikmakend van de benodigde competenties als projectmanager.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a.:

 • Projecten initiëren, opstarten, fases managen en beheersen, projecten succesvol afsluiten.
 • Competenties van de projectleider.
 • Opzet projectorganisatie.
 • Product decompositie en planning.
 • Kwaliteitsmanagement.
 • Omgaan met risico's, issues en wijzigingen.
Voertaal:Nederlands
Lesmateriaal:Nederlands
Locatie:Afwisselend bij Fontys Mens en Gezondheid en bij de opdrachtgever
Lestijden:1 dag per week, dinsdag of vrijdag (afhankelijk van startmoment en groepsindeling).
Maximaal aantal inschrijvingen:20
Deeltijd minor:Alleen toegankelijk voor deeltijdstudenten met werkervaring of projectbetrokkenheid in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening.
Toetsing:De toetsing bestaat uit een projectplan en beheersingsverantwoording als groepsproduct. Daarnaast is er een individuele mondelinge toets en reflectie.
Ingangseisen:3e of 4e jaars hbo-student. Deeltijdstudent werkzaam in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverleningsorganisaties.
Studiepunten:30 ECTS
Inschrijving:Bij inschrijving zal een korte toelichting en motivatie gevraagd worden.

Februari

Aanmeldperiode voor minor die start in februari loopt van 1 juli 2023 t/m 15 december 2023.

September

Vanaf 1 februari 2024 kun je je aanmelden voor de minoren die starten in september 2024. De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2024.

Let op: Minoren kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!


  Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student:

  • De propedeuse behaald hebben of;
  • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.
  Sfeerafbeelding Fontys

  Contact

  Contactpersoon inhoudelijk: Juriën van den Broek, 088 5086 149

  Contact over inschrijving en administratieve zaken: Bureau Onderwijs en Onderzoek

  De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Mens en Gezondheid.

  Fontys Mens en Gezondheid

  Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

  Locatiekaart op adres: Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

  Let op, dit is een deeltijd minor!

  Deze minor is alleen toegankelijk voor deeltijdstudenten met werkervaring of projectbetrokkenheid in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening.