Sprint naar content

Leven Lang Ontwikkelen van medewerkers, teams en organisaties

 • Start september
 • Nederlands
 • 30 ECTS
 • 5 maanden
Eindhoven
Vind jij het interessant hoe medewerkers leren en ontwikkelen? Wil jij leren hoe je dit als organisatie kunt bevorderen? Meer weten over teamontwikkeling? Dan is de minor Leven Lang Ontwikkelen van mensen, teams en organisaties (LLO) iets voor jou!

Over de minor

In de minor LLO leer je hoe je ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt vertaalt naar praktische tools en acties om de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties vorm te geven. Je leert advies geven over hoe je medewerkers blijvend kunt stimuleren en faciliteren om hun talenten te ontdekken, benutten en ontwikkelen en hoe ze hiermee van betekenis kunnen zijn voor organisaties en voor de samenleving.

Waarom de minor LLO?

 • LLO is een ‘hot topic’ in organisaties
 • Tijdens de praktijkdagen bij organisaties kom je op andere plekken in het land
 • Afwisselende werkvormen online en op locatie
 • Unieke samenwerking tussen verschillende hogescholen en werkveld
 

Meer over de minor

De arbeidsmarkt is volop in beweging door ontwikkelingen op o.a. het gebied van technologie, duurzaamheid en inclusie. De minor LLO vertaalt deze ontwikkelingen naar wat dit betekent voor werk en de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties a.d.h.v. vijf thema’s.

 • Thema’s van de minor
 • Innovatief: Online, onderwijsdagen en praktijkdagen
 • Integrale leerlijn en coachingsleerlijn
 • Toetsing
 
 

 

 

Opbouw

De eerste week starten we met een kennismaking rondom het thema en de aanpak van de minor. In de daarop volgende weken, ben je iedere keer drie weken actief met een inhoudelijk thema. De vijf thema’s zijn:

 1. De toekomst van werk
 2. Leren en ontwikkelen binnen organisaties
 3. Teamontwikkeling
 4. Leren van kwetsbare medewerkers
 5. Regie op loopbanen

Bijzonder aan deze minor is dat het leermateriaal is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van onderzoekers en docenten van opleidingen human resource resource management, bedrijfskunde en learning & development van zes hogescholen (Fontys, Saxion, Windesheim, HAN, InHolland en de Haagse Hogeschool). Hierdoor staat er een stevig en door meerdere hogescholen ontwikkeld fundament aan leermaterialen in de vorm van Massive Open Online Courses (MOOC's).

Deze MOOC-modules bevatten theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Je kunt deze zelfstandig doorlopen. Naast dit online leermateriaal vindt er op twee lesdagen onderwijs plaats: op dinsdag en donderdag (onder voorbehoud). Dinsdag geldt daarbij als themadag waarbij verdieping op de verschillende thema’s van de MOOC-modules centraal staat en donderdag is ingepland voor gezamenlijke werktijd, vraaggerichte begeleiding en coaching.

Naast de dagen dat je de MOOC-modules doorloopt én bij Fontys onderwijs volgt, vindt er voor ieder thema een praktijkdag plaats, georganiseerd door een van de hogescholen die is aangesloten bij het samenwerkingsverband. Tijdens deze praktijkdag ga je met een groep studenten aan de slag met een ontwikkelvraagstuk van een organisatie. Deze organisaties zijn afkomstig uit verschillende sectoren.

De minor LLO kent twee leerlijnen: een integrale leerlijn gericht op de inhoud van de vijf thema’s en een coachingsleerlijn. Zo leer je bijv. bij het thema Teamleren hoe je de samenwerking en het leerproces in teams optimaliseert. Je houdt je bezig met vragen als: waarom is teamontwikkeling belangrijk? Ook ga je voor ieder thema aan de slag om innovatieve oplossingen te bedenken voor echte praktijkproblemen van organisaties. De coachingsleerlijn helpt je om inzichten te vertalen naar je eigen ontwikkeling en dilemma’s rondom LLO.

Tijdens de lesweken werk je aan je portfolio. Dit bestaat uit de volgende twee onderdelen:

interventie-portfolio: je levert bewijsmateriaal aan waarmee je kan aantonen de leeruitkomsten te beheersen van integrale leerlijn. De interventies (oplossingen voor ontwikkelvraagstukken) die je hebt ontwikkeld voor de organisaties, maken onderdeel uit van het portfolio.

Ontwikkelportfolio: je levert bewijsmateriaal aan waarmee je jouw eigen professionele ontwikkeling gedurende de minor inzichtelijk maakt.

Tussentijds kun je gedurende de modules docenten om feedback vragen op (onderdelen van) je portfolio. Deze feedback – en hoe je deze hebt verwerkt – wordt duidelijk in je definitieve portfolio zodat jouw leerproces inzichtelijk is. Dit wordt vervolgens getoetst in een portfolio-gesprek.

 

 

Toelatingseisen

Deze minor is bedoeld voor iedereen die op een professionele wijze van betekenis wil zijn in het stimuleren en faciliteren van het leren en ontwikkelen van medewerkers en teams binnen organisaties. In de praktijk denken we dat deze minor vooral interessant is voor studenten van een opleiding op het gebied van economie, mens & maatschappij en educatie.

Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht. Wel is het zo dat je als student aan een HRM-opleiding soms al bekend zal zijn met bepaalde begrippen. Alle begrippen en modellen worden echter uitgebreid toegelicht in de MOOC-modules, waardoor je, onafhankelijk van je voorkennis, het gewenste niveau kunt behalen. Daarnaast bieden de MOOC-modules ook verdieping van de thema’s die wellicht al bekender zijn.

De opzet van de minor is uitermate geschikt voor studenten met een actieve houding ten aanzien van zelfstudie die een voorkeur hebben om online onderwijs via MOOC-modules te combineren met (fysieke) contacttijd. Hoewel je de MOOC-modules zelfstandig kunt doorlopen, wordt de kracht versterkt door de combinatie met aanvullend onderwijs waarin de interactie tussen studenten, docenten en het aangeboden leermateriaal centraal staat

Andere toelatingseisen

Om te kunnen deelnemen aan de minor is het belangrijk dat je je propedeuse hebt behaald of dat je toestemming hebt van de examencommissie van jouw opleiding om de minor te mogen volgen.

Let op: deze minor wordt slechts één keer per jaar aangeboden. De startdatum is in september.

 

 

Aanmelden voor deze minor

Februari

Aanmeldperiode voor minor die start in februari loopt van 1 juli 2023 t/m 15 december 2023.

September

Vanaf 1 februari 2024 kun je je aanmelden voor de minoren die starten in september 2024. De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2024.

Let op: Minoren kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!


  Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student:

  • De propedeuse behaald hebben of;
  • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.
   
   

  Agenda

  Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

  Praktische info

  De voertaal van deze minor is Nederlands.

  Wil je alvast meer weten over de inhoud van de vijf thema’s of alvast een kijkje nemen bij de MOOC-modules? Kijk dan op de vakcommunity levenlangontwikkelen.

   

  Locatie en contact

  Eindhoven

  Emmasingel 28
  minorllo@fontys.nl
  Instagram
  Minorcoördinator Rachel Verheijen-Tiemstra
  minorllo@fontys.nl