Sprint naar content

Minor Global Development Issues

Startmoment(en)
September, February
Locatie
Tilburg
ECTs
30
Taal
Nederlands, Engels
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week
 • Over deze minor
 • Inhoud
 • Doel
 • Inschrijven
 • Minor voorlichtingen
De wereld wordt gekenmerkt door diverse ontwikkelingsvraagstukken, zoals ruimtelijke ongelijkheid, de tegenstelling arm tegen rijk, milieuvraagstukken, de productie van voldoende en veilig voedsel voor iedereen, gewelddadige conflicten en ziektes. Al deze vraagstukken zijn veroorzaakt door mensen en zouden per definitie ook door mensen moeten worden opgelost. Als burgers, consumenten en aanstaande professionals zijn studenten nauw betrokken bij mondiale ontwikkelingsvraagstukken. Dat vraag om weloverwogen keuzes en het vermogen de juiste vragen te kunnen stellen op het terrein van duurzame ontwikkeling, rechtvaardigheid en interculturaliteit. Zo kunnen studenten betrokken raken bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Als je geen deel van de oplossing bent, dan ben je deel van het probleem!

Inhoud

De minor gaat over deze thema's:
- Rechtvaardigheid
- Inleiding in het ontwikkelingsvraagstuk
- Cultuur en interculturaliteit
- Meesterproef in de praktijk

De minor bestaat uit vier onderdelen, waarbij de eerste drie onderdelen een aanzienlijk theoretisch karakter hebben waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur en concepten met als doel de student een instrument in handen te geven voor de analyse van diverse ontwikkelingsvraagstukken. Studenten kunnen kiezen voor een Engelstalig of een Nederlandstalig programma waarbij moet worden aangemerkt dat er ook in de Nederlandstalige versie soms gebruik wordt gemaakt van Engelstalige literatuur.

De vier onderdelen zijn:

 • A Rechtvaardigheid
 • B Inleiding in het ontwikkelingsvraagstuk
 • C Cultuur en Interculturaliteit
 • D De meesterproef in de praktijk

Ontwikkelingsvraagstukken kunnen ook gezien worden als verdelingsvraagstukken. Bij de module rechtvaardigheid staat telkens de vraag centraal in hoeverre de wijze waarop verdeeld wordt, rechtvaardig is. Het oordeel of een bepaalde verdeling rechtvaardig is of niet, hangt niet alleen af van de feitelijke verdeling maar ook van de opvatting over rechtvaardigheid. De student maakt binnen de module rechtvaardigheid kennis met verschillende theorieën over rechtvaardigheid, analyseert situaties op micro-, meso- en macroniveau aan de hand van deze theorieën en kan aan de hand van deze theorieën tot een eigen opvatting over rechtvaardigheid en een oordeel over verdelingsvraagstukken komen.

In deze module maak je kennis met diverse ontwikkelingsvraagstukken in de wereld. Daarvoor leer je in eerste instantie vanuit een algemeen kader tegen vraagstukken aan te kijken. Dat kader bestaat uit een selectie van literatuur over ontwikkelingstheorieën, opvattingen over (duurzame) ontwikkeling, systeemdenken, globalisering en toekomstdenken. Vervolgens pas je deze kennis toe op vijf cases, zoals het grondstoffenconflict in de Democratische Republiek Congo ofhet kidnappen van bruiden in Kirgizië. Uiteindelijk toon je aan dat je in staat bent om mogelijke oplossingen voor ontwikkelingsvraagstukken te beoordelen.

Deze module vormt als het ware de ruggengraat van de minor. Met een groot aantal colleges gedurende twee periodes, workshops en een behoorlijke hoeveelheid literatuur ga je aan de slag om bijbehorende analysevaardigheden in de vingers te krijgen.

Je leert in dit onderdeel, hoe culturele identiteit geconstrueerd wordt en cultuur/culturen te analyseren aan de hand van theoretische concepten uit de culturele antropologie en aan de hand van culturele dimensies. Tevens kun je na afloop van de cursus de centrale waarden van de Nederlandse cultuur en hun belang voor het eigen oordelen en communiceren herkennen en theorieën over interculturele communicatie in concrete situaties toepassen. Je kunt je eigen culturele positie en die van anderen aan de hand van opvattingen over cultuur (cultuurvisies) reflecteren en geopolitieke conflicten vanuit een culturele invalshoek analyseren.
De theorie uit deze module gebruik je om de cultuuranalyse van de meesterproef te maken.

Als je gedurende de hele minor kennis hebt gemaakt met het ontwikkelingsvraagstuk, met rechtvaardigheidsprincipes én met interculturele communicatie, dan is een meesterproef bij uitstek hét moment om al het voorgaande samen te laten komen. Tijdens een stage van vier weken, participeer je in een bestaand project in een ontwikkelingsland, waarbij je – naast inhoudelijke doelen – zult moeten laten zien dat je in staat bent om intercultureel te communiceren.

Houd er rekening mee dat dit onderdeel van de minor de nodige financiële en organisatorische consequenties kan hebben!

Uiteraard denkt je begeleider van de minor met je mee, zodat je in alle gevallen een functionele stage kunt organiseren. Deze stage* mag ter verdieping of juist ter verbreding dienen van je major.
In de maanden voorafgaand aan de stage wordt je tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van de meesterproef voorbereid op je verblijf in het buitenland. Aan de hand van een werkplan formuleer je voor jezelf leerdoelen, beschrijf je het project en bereid je je voor op de lokale omstandigheden. Een goede voorbereiding is noodzakelijk om je naar je stageland af te laten reizen. De voorbereiding bestaat onder andere uit het maken van het eerder genoemde werkplan, een cultuuranalyse en diverse gastcolleges van experts.

* Je bent vrij in het kiezen van een stageplaats. Echter, in verband met hechtingsproblematiek is het niet toegestaan om stage in een kindertehuis te lopen.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Het doel van de minor is om studenten in staat te stellen op grond van kennis, inzicht en vaardigheden een veilige en krachtige omgeving voor zichzelf en voor anderen te kunnen scheppen met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken en interculturaliteit. De minor is vooral gericht op het verwerven van en flexibel gebruiken van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken in toekomstige beroepssituaties. Met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken en interculturaliteit in het algemeen, hanteert de minor het volgende doel: De student kan mondiale ontwikkelingsvraagstukken signaleren, analyseren en een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen, vanuit de eigen professie, de vier zogeheten bestaansdimensies en een interculturele omgeving. Met dit doel is de minor in staat een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van verschillende bacheloropleidingen binnen verschillende beroepscontexten. Studenten gaan de laatste vier weken van de minor naar een ontwikkelingsland voor hun meesterproef (stage). Deze Meesterproef mag dienen ter verdieping of juiste ter verbreding van de major.

Voorbeelden van stages:

 • Een student Bestuurskunde organiseert activiteiten voor jongeren in Malawi.
 • Een student van de Fontys Academy for Creative Industries maakt , in opdracht van de Stichting Gandong Kariu, een videoreportage over het duurzaam landbouwproject ‘Dusun Seihutu’ in de gemeente Kariu (Molukken).
 • Een student van de opleiding journalistiek loopt stage in het buitenland en stelt hierover een artikel op met duurzame tips voor het maandblad One World.
 • Een student van de lerarenopleiding verblijft in Roemenië en ondersteunt hiermee een uitwisselingsproject tussen scholen in Nederland en Roemenië.
 • Een student Journalistiek interviewt studenten met een studiebeurs van een studiebeurzenproject op het platteland van India.
 • Studenten met een economische achtergrond begeleiden projecten in Nepal op het gebied van microfinanciering.

*Je bent vrij in het kiezen van een stageplaats. Echter, in verband met hechtingsproblematiek is het niet toegestaan om stage in een kindertehuis te lopen.

Meld je aan voor een minor die start in februari vanaf 1 juli tot uiterlijk 15 december.

Meld je aan voor een minor die start in september vanaf 1 februari tot uiterlijk 1 juli.


 • Niet elke minor start in februari en september, bovenaan de pagina van de minor vind je de startdata.
 • Minoren kunnen een numerus fixus instellen waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!
  • Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van jouw opleiding.

   Heb jij al nagedacht over je minorkeuze? Wil je jezelf verder in je vak verdiepen, of juist iets totaal anders doen? Je minorkeuze kan best lastig zijn. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat écht bij jou past. Zo kun je jezelf onderscheiden van anderen en je studie nog persoonlijker maken. Maar hoe kies je dan? En waaruit kun je kiezen?  

   (Online) minor voorlichtingsweek
   Om je te helpen met je keuze organiseren we een (online) minor voorlichtingsweek van 11 t/m 14 november 2024. Tijdens deze voorlichtingen kom je meer te weten over de inhoud van de minoren en kun je eventuele vragen stellen. Aanmelden is nu mogelijk!

   Sfeerafbeelding Fontys

   Contact

   Contactpersoon: Marij Zöllner

   Sfeerafbeelding Fontys

   English variant minor Global Development Issues

   Minimum number of students for English variant is standard 15, otherwise the minor will not take place. You will be informed in time.

   Minor information in English

   Engelse variant Global Development Issues

   Minimum aantal studenten voor Engelse variant: is standaard 15, anders gaat de minor niet door. De student krijgt daarvan tijdig bericht.

   Sfeerafbeelding Fontys

   Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

   Locatiekaart op adres: Prof. Goossenslaan 1, Tilburg