Sprint naar content

Community Development

Startmoment(en)
September, February
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
10 - 15 uur per week

Sociaal-economische, technologische, digitale en politiek-geografische ontwikkelingen gaan razendsnel en beïnvloeden de samenleving wereldwijd. Professionals staan steeds vaker voor de uitdaging om in een netwerk van groepen mensen en organisaties oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken.
De minor Community Development is interessant voor studenten die meer willen leren over deze maatschappelijke vraagstukken, en daarbij over de grenzen van één enkele discipline heen willen kijken. Binnen de minor baseren we ons op theorie uit o.a. de sociologie, (sociale) psychologie, bestuurskunde en organisatiekunde.

In de minor ga je concreet aan de slag met actuele maatschappelijke thema’s, zoals verbinding in de wijk (tussen jong & oud, autochtoon & allochtoon), armoede, leefbaarheid, ondernemerschap, etc. Dit doe je altijd samen met de doelgroep, waarbij je werkt vanuit hun talenten en behoeften.
Naast de meerdere theoretische invalshoeken (zie kopje ‘Wat gaan we doen?’) werken we procesmatig, wekelijks, vanuit Social Design. Dit is een ontwerpmethode waar nieuwe denkkaders mee worden gecreeërd om zo innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.

  De eerste weken bestaat de minor uit het fysiek langsgaan bij alle relevante organisaties in Eindhoven (de zgn. ‘inspiratiesessies’). Je haalt hier, met je medestudenten, informatie op over welke maatschappelijke vraagstukken volgens de betrokkenen belangrijk zijn.


  Vervolgens ga je individueel, of in een duo, werken aan een vraagstuk naar keuze, maar altijd mét de doelgroep/betrokkenen zelf. De uitvoering hiervan vindt plaats op één van de drie, door ons gekozen, fysieke locaties in Eindhoven. Je wordt dus, met medestudenten, gekoppeld aan één bepaalde wijk/buurt in de stad.


  Wekelijks is er een vaste lesdag om te werken aan het proces (middels Design Thinking en coaching). Bovendien bieden we wekelijks hoor- en werkcolleges, workshops en zelfs een stadssafari aan. Een gedeelte van het rooster wordt door jullie zelf worden vormgegeven.

  Theoretische basis

  De theorie in deze minor is gebaseerd op theorie uit de community psychology, sociologie, bestuurs- en organisatiekunde en social design.
  In de uitvoering met de doelgroep zelf staan drie pijlers centraal: Asset Based Community Development, de presentiebenadering en outreachend werken.

  Na de minor/opleiding

  Als community developer kan je met individuen en groepen werken, maar weet je ook invloed uit te oefenen binnen grotere sociale (regionale) instituties. Het geleerde kun je toepassen in allerlei contexten, zoals de wijk, de stad, het dorp, maar ook binnen bedrijven, ziekenhuizen, woningbouwverenigingen, educatieve instellingen en gevangenissen. Kortom, op alle plekken waarbij er een wens is om, vanuit de doelgroep, een gemeenschap te creëren of te bestendigen.

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  - Je kunt, voor jou interessante, regionale actuele maatschappelijke vraagstukken analyseren en aanpakken.
  - Je kunt draagvlak creëren, verschillende perspectieven met elkaar verbinden, (groepen) mensen motiveren en aansluiten bij de vraag en de context.

  - Je kunt een interventie ontwikkelen. Je werkt hierbij creatief, innovatief en community versterkend. Je onderbouwt je keuzes en aanpak methodisch en met integratie van relevante theorie.

  Aanvullende informatie:

  Voorafgaand aan de start van de minor vindt een gesprek plaats om wederzijdse verwachtingen te toetsen.
  Locatie: Eindhoven, Ds. Th. Fliednerstraat, maar vooral locaties verspreid over de stad.
  Kijk voor meer informatie, o.a. omtrent de leerdoelen en opzet, in de minorregeling.
  Deze kun je hier vinden.

  Portfolio-assessment

  De toets bestaat uit een portfolio-assessment aan het eind en drie go/no-go-presentaties tijdens de minor.

  In het portfolio-assessment wordt integraal getoetst hoe je theoretische inzichten en methoden hebt ingezet ten behoeve van het vraagstuk in de wijk.

  Je laat daarbij zien dat je interdisciplinair samengewerkt hebt, op welke wijze je draagvlak hebt gecreëerd, hoe je de betrokken actoren gemotiveerd hebt en welke oplossing je voor het vraagstuk hebt aangedragen.

  Heb jij al nagedacht over je minorkeuze? Wil je jezelf verder in je vak verdiepen, of juist iets totaal anders doen? Je minorkeuze kan best lastig zijn. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat écht bij jou past. Zo kun je jezelf onderscheiden van anderen en je studie nog persoonlijker maken. Maar hoe kies je dan? En waaruit kun je kiezen?  

  (Online) minor voorlichtingsweek
  Om je te helpen met je keuze organiseren we een (online) minor voorlichtingsweek van 11 t/m 14 november 2024. Tijdens deze voorlichtingen kom je meer te weten over de inhoud van de minoren en kun je eventuele vragen stellen. Aanmelden is nu mogelijk!

  Meld je aan voor een minor die start in februari vanaf 1 juli tot uiterlijk 15 december.

  Meld je aan voor een minor die start in september vanaf 1 februari tot uiterlijk 1 juli.


  • Niet elke minor start in februari en september, bovenaan de pagina van de minor vind je de startdata.
  • Minoren kunnen een numerus fixus instellen waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!
   • Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van jouw opleiding.

    Let op: voor de minor Community Development geldt een ondergrens van 20 studenten. Indien deze ondergrens niet wordt behaald zal de minor niet starten. We zullen je hier tijdig over informeren.

    De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Sociale Studies.

    Meer informatie

    Voor inhoudelijke vragen over deze minor kun je contact opnemen met Fontys Sociale Studies via fss-minor@fontys.nl of door te bellen naar 088 50 79511.