Sprint naar content

Beleid Belangen Beïnvloeden

Startmoment(en)
September, February
Locatie
Tilburg
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week

 • Over deze minor
 • Inhoud
 • Opbouw programma
 • Instroomeisen
 • Minor voorlichtingen
 • Inschrijven
In deze minor krijg je inzicht in de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken: de verschillende groepen die betrokken zijn bij een probleem, de (soms heftig) botsende belangen van de groepen en de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.

Je leert dat de overheid bij zulke complexe kwesties wel een rol móet spelen om werkbare oplossingen te vinden en besluiten te nemen en je leert hoe beleid gemaakt wordt binnen een politiek-bestuurlijke context.

Ontdek welke manieren (groepen) mensen hebben om invloed uit te oefenen op beleids- en besluitvormingsprocessen en welke rol (social) media daarbij spelen.

Ten slotte leer je na te denken over de ethische kanten van beleid en bestuur en zodoende je eigen moreel kompas te hanteren.

Theorie

In deze minor volg je vijf theoretische modules:

 • Maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Bestuurlijke kaart;
 • Beinvloeding: Sociale psychologie;
 • Beinvloeding: media;
 • Ethiek.

In deze modules verdiep je je steeds vanuit een andere invalshoek in de thematiek van de minor. De modules worden verzorgd door een team van enthousiaste, deskundige docenten.

Beleidsonderzoek en - advies

Het blijft niet alleen bij theorie in deze minor: een centrale plek wordt ingenomen door een onderzoeksopdracht. Je werkt, in opdracht van een (lokale) overheidsorganisatie, aan een beleidsonderzoek. Uiteindelijk lever je een beleidsadvies op.

Dit onderzoek voer je uit in een kleine groep, maar de andere groepen ontmoet je zeer regelmatig in een Professionele Leergemeenschap (PLG). Daar bespreek je al je ideeën, de voortgang en eventuele obstakels waar je mee te maken krijgt. Een mooie manier om niet alleen feedback te krijgen van je docenten, maar ook van je medestudenten, die met hun uiteenlopende studieachtergronden samen over een schat aan kennis en ervaring beschikken!

Waarover gaan die onderzoeken? En wie zijn de opdrachtgevers?

In de afgelopen jaren hebben onze minorstudenten zich over de meest uiteenlopende thema’s gebogen.

Een paar voorbeelden:

 • Participatie van jongeren in gemeentelijke politiek;
 • Agressie tegen medewerkers van de gemeente;
 • Laaggeletterdheid;
 • Imagoverbetering van arbeidsmigranten;
 • Huisvesting van drugsverslaafden en ex-gedetineerden;
 • De schaduwkanten van partydrugs;
 • Meldingsbereidheid van drugsproductie;
 • Eenzaamheid in een stadswijk;
 • De ontwikkeling van creatieve woonvormen voor jongeren in dorpen.

Onze opdrachtgevers zijn meestal gemeenten. Daarnaast krijgen we ook opdrachten van de politie en de provincie.

Trainingen en excursies

Je krijgt in deze minor een aantal vaardigheidstrainingen die afgestemd zijn op de inhoud van de minor en de fasen van het adviesonderzoek: argumenteren, presenteren, schrijven van beleid en een mediatraining.


Ten slotte gaan we er ook samen op uit. Zo wonen we in Hilversum de opnames van een actualiteitenprogramma bij en we nemen een kijkje achter de schermen van een overheidsorganisatie (gemeente, provincie of Tweede Kamer).

Periode 1 - Theorievakken:

 • Bestuurlijke kaart
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Beinvloeding: sociale psychologie

Periode 2 - Theorievakken:

 • Beinvloeding: media
 • Ethiek

Periode 1 & 2 - Beleidsonderzoek en -ontwerp:

In opdracht van een externe opdrachtgever ga je in kleine groepjes aan de slag om een aanpak te bedenken voor een maatschappelijk vraagstuk.

Periode 1 & 2 - Trainingen en excursies:

 • Presentatievaardigheden
 • Schrijfvaardigheden
 • Argumentatievaardigheden
 • Mediatraining
 • Diverse excursies

Beleid Belangen Beinvloeden is een voltijd minor. De colleges en trainingen worden zoveel mogelijk op drie dagen geconcentreerd, de andere dagen werk je zelfstandig of in een groep aan je vakken of je beleidsadviesonderzoek.

Om aan deze minor deel te nemen, moet je je propedeuse gehaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van je eigen opleiding. Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht.

Motivatie en interesse zijn uiteraard wel belangrijk:

 • Heb je belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken?
 • Ben je geïnteresseerd in de rol die overheid én burgers kunnen spelen bij de aanpak van zulke vraagstukken?
 • Wil je weten hoe beleid tot stand komt binnen een politiek-bestuurlijke context?
 • Wil je begrijpen op welke manieren (groepen) mensen invloed hebben op politieke processen?
 • Wil je zelf goed beslagen ten ijs komen in een politiek-bestuurlijke omgeving?

Als je dit soort vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan is deze minor voor jou een goede keuze!

Let op! Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding Maatschappijleer.

Heb jij al nagedacht over je minorkeuze? Wil je jezelf verder in je vak verdiepen, of juist iets totaal anders doen? Je minorkeuze kan best lastig zijn. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat écht bij jou past. Zo kun je jezelf onderscheiden van anderen en je studie nog persoonlijker maken. Maar hoe kies je dan? En waaruit kun je kiezen?  

(Online) minor voorlichtingsweek
Om je te helpen met je keuze organiseren we een (online) minor voorlichtingsweek van 11 t/m 14 november 2024. Tijdens deze voorlichtingen kom je meer te weten over de inhoud van de minoren en kun je eventuele vragen stellen. Aanmelden is nu mogelijk!

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meld je aan voor een minor die start in februari vanaf 1 juli tot uiterlijk 15 december.

Meld je aan voor een minor die start in september vanaf 1 februari tot uiterlijk 1 juli.


 • Niet elke minor start in februari en september, bovenaan de pagina van de minor vind je de startdata.
 • Minoren kunnen een numerus fixus instellen waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!
  • Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van jouw opleiding.