Sprint naar content

Bedrijfsvoering in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening (deeltijd)

Startmoment(en)
September, February
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken

 • Inhoud
 • Inschrijven
 • Contact

De veranderingen in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening zorgen voor steeds hogere eisen aan de bedrijfsvoering. Beleidsdoelen van de organisatie worden bijvoorbeeld steeds belangrijker, net als sturen op kosten en jaarplannen en het afstemmen van vraag en aanbod van zorg. Vaak is daar in de opleiding geen aandacht aan besteed.

In deze minor kruip je in de rol van manager bedrijfsvoering en leer je de belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering. Deze inzichten pas je ook meteen toe in je eigen organisatie. Dus als de beleidsdoelen aan de orde komen, dan wordt gevraagd deze van je eigen organisatie kritisch te beschouwen. Een ander voorbeeld: bij het onderwerp begroting wordt gevraagd naar de uitgangspunten van de begroting binnen je eigen organisatie. Je werkt veel in groepjes samen met andere professionals uit de praktijk en er zijn aparte consulten met de docent. Uiteindelijk levert je dit zodanig inzicht op over de bedrijfsvoering van je eigen organisatie dat je hiervoor vanuit een onderbouwde visie verbetervoorstellen kunt formuleren.

De hoofdonderdelen van deze minor bestaan uit:

 • Evalueren en verbeteren van beleidsdoelen met als thema’s: missie, visie en strategie, p&c-cyclus, relevante interne- en externe ontwikkelingen, jaarplan van de eigen organisatie, meten en bijsturen van .
  • Vaststellen van de benodigde financiële middelen (begroting) en bijsturen. Thema's: begrotingscyslus, begroting, inkomsten en uitgaven, kostenplaatsen en kostensoorten, monitoren van de realisatie en bijsturen op basis daarvan, de financiële gezondheid van de eigen organisatie.
   • Afstemmen van vraag en aanbod (capaciteitsmanagement). Thema’s: huidige zorgvraag en capaciteit, verwachte zorgvraag en capaciteit in de toekomst, optimale afstemming gedurende het jaar, modellen om te komen tot capaciteitsplanning, omgaan met pieken en dalen, HRM-beleid, roostersystematieken.

    Lestijden

    Een dag per week, afwisselend bij Fontys (Eindhoven) en bij de eigen zorgorganisatie. De precieze dag wordt bepaald bij sluiting van de inschrijvingen. De lesdagen bestaan uit theorie, oefeningen, intervisie en consulten.
    .

    Februari

    Aanmeldperiode voor minor die start in februari loopt van 1 juli 2023 t/m 15 december 2023.

    September

    Vanaf 1 februari 2024 kun je je aanmelden voor de minoren die starten in september 2024. De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2024.

    Let op: Minoren kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!


     Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student:

     • De propedeuse behaald hebben of;
     • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.

     Toelating

     Je bent 3e of 4e jaars hbo-student, studeert in deeltijd en werkt in een zorg, welzijn, of maatschappelijke dienstverleningsorganisatie. Bij inschrijving zal een korte toelichting en motivatie gevraagd worden.

     De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Mens en Gezondheid.

     Contactpersoon inhoudelijk: Juriën van den Broek  j.vandenbroek@fontys.nl of 088 5086 149

     Contact over inschrijving en administratieve zaken: Bureau Onderwijs en Onderzoek

     Leslocatie

     Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

     Locatiekaart op adres: Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

     Contact

     Contactpersoon inhoudelijk: Juriën van den Broek, 088 5086 149

     Contact over inschrijving en administratieve zaken: Bureau Onderwijs en Onderzoek

     Sfeerafbeelding Fontys