Sprint naar content

Master Leren en Innoveren

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven, Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen

Ben jij een zelfsturende doorzetter die onderwijsvernieuwingen wil initiëren, onderzoeken en ontwerpen? En zie je het als uitdaging om je collega’s hierin mee te nemen en te begeleiden? Dan is de deeltijdopleiding Master Leren & Innoveren in Eindhoven en Tilburg echt iets voor jou.

Over de opleiding

De Master Leren en Innoveren richt zich op de onderwijsprofessional die zich wil verdiepen in het leren van studenten en leraren, de onderwijsorganisatie en het innoveren van het onderwijs. In de opleiding zijn de nieuwste inzichten op het gebied van leren en innoveren samengebracht en verbonden met de eigen onderwijscontext van jou als leraar. Je werkt aan je rolontwikkeling en rolneming in je eigen onderwijspraktijk, middels een zelfgekozen innovatievraagstuk. De opleiding verhoogt je professionaliteit zodat je in staat bent om onderwijsvernieuwingen in gang te zetten, te onderzoeken en te ontwerpen binnen de eigen school. Vervolgens (bege)leid je ook het proces van implementatie.

Waarom de opleiding Master Leren en Innoveren?

 • Een volgende stap in je ontwikkeling als onderwijsprofessional middels een persoonlijk leerproces in een krachtige leeromgeving
 • Anticiperen op duurzame verandering
 • Impact hebben in je eigen team door het inzetten van professionele rollen als ontwerper, onderzoeker en leider
 • Leren in verschillende leerteams (po-vo-mbo-hbo)
 • Flexibele master waarbij je jouw professionele identiteit ontwikkelt

 

Wat ga je leren?

De masteropleiding Leren en Innoveren richt zich op drie beroepsrollen:

1.Leraar als onderzoeker
2.Leraar als ontwerper
3.Leraar als leider

Vanaf de start van de opleiding werk je vanuit een ontwikkelvraagstuk uit de praktijk (een probleem waar je vaker tegen aanloopt). Tijdens de opleiding ontwikkel jij je door middel van het praktijkonderzoek, het onderwijsontwerp dat je met collega’s ontwikkelt en door het begeleiden van collega’s in het verandertraject. De ontwikkeling van jouw professionele identiteit loopt als een rode draad door de gehele opleiding. Verder ben je tijdens de master altijd nauw verbonden met onderwijskundige veranderingen binnen je eigen werkplek.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Studenten over de master

 

Hoe ziet je week eruit?

Een deeltijdstudie volgen naast je baan is hard werken. Bij de Master Leren en Innoveren zit je helemaal goed om je werk en studie goed op elkaar af te stemmen. 

 • De master bestaat uit gemiddeld 20 uur per week inclusief zelfstudie en wekelijkse contacttijd op de opleiding.
 • Lesdagen: in Eindhoven op maandagen van 13:30 - 19:30, in Tilburg op donderdagen van 10:00 - 16:00.
 
 

Toelatingseisen

havo 
Geen toelating mogelijk 

vwo 
Geen toelating mogelijk. 

mbo 
Geen toelating mogelijk. 

hbo & wo 
Je bent in bezit van een getuigschrift van een educatieve bachelor of master opleiding, of over een getuigschrift van een bachelor opleiding in een andere richting met een aanvullende didactische aantekening.

Overige toelatingseisen

Het is een vereiste dat je een geschikte werkplek hebt: een onderwijsorganisatie (alle sectoren) waar je aan onderwijs innovatie kan werken met ondersteuning vanuit de organisatie of leidinggevende.

Verder is het belangrijk dat je beschikt over een getuigschrift van een educatieve bachelor of master (bijvoorbeeld van de pabo) of over een getuigschrift van een bachelor in een andere richting met een aanvullende didactische aantekening.

Iedere student die zich aanmeldt krijg een intakeprocedure. De intake is bedoeld om zicht te krijgen op: voorkennis en ervaring van de student; werkcontext en facilitering van de studie; ambitie en verwachting van de student en afstemming hiervan met de opleiding. De bevindingen uit de intake leiden tot een advies voor het wel of niet starten. 

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Oud-studenten over de master

 

Opbouw

In de master volg je je eigen leerroute in drie opeenvolgende fasen: de oriëntatiefase, ontwikkelfase en evaluatiefase.

Na inschrijving volgt - nog voor de start van je opleiding - een check-in moment. Hierin maak je kennis met de opbouw van de opleiding, de beroepsrollen en enkele medestudenten. Vervolgens start de oriëntatiefase en oriënteer je je op de opleidingsdoelen (leeruitkomsten). Deze zijn gegroepeerd rondom drie rollen: Teacher Leader, Teacher Researcher en Teacher Designer. Daarnaast zijn er leeruitkomsten voor Professionele Identiteit. Je zult merken dat je gedurende de opleiding nieuwe kennis verwerft, andersoortige ervaringen opdoet en ook anders naar jezelf en de wereld om je heen gaat kijken. Je professionele identiteit verandert en hier staan we in de opleiding regelmatig bij stil. We bieden je structuur en ondersteuning, zodat je kunt wennen aan het niveau van zelfsturing in de opleiding en de complexiteit van het masterniveau.

In de oriëntatiefase verwerf je inzichten in de rol als MLI professional, in jezelf en in je praktijkcontext. Je verkent de inhouden van de beroepsrollen en maatschappelijke en technologische trends op hun betekenis voor toekomstgericht onderwijs. Je onderzoekt je professionele identiteit. Daarnaast verken je vraagstukken uit je eigen praktijk. Samen leidt dit tot de formulering van een innovatievraagstuk (je kernopgave). Dit vraagstuk speelt tijdens de opleiding een centrale rol in jouw ontwikkeling en benut je om de leeruitkomsten te realiseren. Afstemming met je leidinggevende over de keuze van het vraagstuk is belangrijk, ook dat maakt onderdeel uit van de oriëntatiefase.

De opleiding ziet leren als een dynamisch proces waarbij je steeds beweegt tussen je eigen identiteit, de praktische wijsheid vanuit je ervaringen en de kennis vanuit externe bronnen. Zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen leren is voor een professionele master een uitgangspunt. Dat betekent dat je zelf de lead neemt in de aansturing van je eigen leerproces. In de oriëntatiefase oriënteer je je dan ook op je eigen visie op leren.

Vanuit de oriëntatiefase start je met het ondernemen van doelgerichte handelingen in je eigen beroepspraktijk, passend bij je kernopgave, die gericht zijn op het realiseren van leeruitkomsten bij PI en de drie rollen (TR-TL-TD). Dit is een terugkerend proces, waarbij je steeds gericht blijft op de doelen die je wil realiseren. Je legt je ervaringen en inzichten vast en ontwikkelt beroepsproducten waarmee je jouw ontwikkeling zichtbaar maakt. Je onderbouwt deze beroepsproducten met relevante (wetenschappelijke) inzichten over leren en innoveren, verzamelt ze in je portfolio en voorziet ze van feedback en reflectie. De opleiding verzorgt hierbij een inspirerend aanbod en begeleiding vanuit de verschillende beroepsrollen en in tutorbijeenkomsten.

In deze fase pendel je bewust tussen beroepscontext, persoonlijk zelf-professioneel door middel van zelfonderzoek. Binnen de opleiding werken we met het assessment as learning. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw leerproces en voortdurend, actief, informatie verzamelt over je ontwikkeling. Je volgt hierin je eigen tempo en route. Je breidt je portfolio uit en groeit zo door naar het masterniveau. Je formuleert conclusies met betrekking tot het vervolg van je leerproces door in gesprek te gaan met docenten, peers, je leidinggevende of collega’s over jouw ontwikkeling en daarbij vraag je heel gericht feedback en feedforward in relatie tot de leeruitkomsten. Op die manier evalueer je regelmatig de mate waarin je de leeruitkomsten al hebt gerealiseerd op masterniveau en bepaal je jouw eigen studietempo.

Zodra uit deze evaluatie, onderbouwd met feedback en je portfolio, blijkt dat je de leeruitkomsten hebt gerealiseerd kun je een eenheid van leeruitkomsten (EVL) afronden. Je vraagt hiervoor een portfolio assessment aan, waarin je masterniveau beoordeeld wordt. Je kunt hiervoor jaarlijks gebruik maken van diverse toetsmomenten, zodat je een assessment ook echt pas aflegt als jij daar klaar voor bent.

 
 

Werk/stage

Het is een vereiste binnen de Master Leren & Innoveren om een werkplek te hebben. Binnen deze werkplek verwachten wij dat jij je verder ontwikkelt in het initiëren, implementeren en begeleiden van onderwijsvernieuwingen in de praktijk. Hierbij kun je denken aan vraagstukken rond digitale geletterdheid, formatief handelen, blended learning, werkplekleren of het verbeteren van rekenonderwijs. Dit innovatievraagstuk noemen we binnen de opleiding je kernopgave.

Na de opleiding

Na het behalen van de master blijf je actief als docent, maar kun je bredere taken en rollen oppakken. Denk hierbij aan een coördinerende of vernieuwende rol binnen de onderwijsorganisatie waarbij je onderwijsinnovaties initieert en begeleid.

 

 

Agenda

Meeloopdag Leren en Innoveren | Tilburg
30 mei 2024 10:00 - 16:00
Programma
nog 1 plek
Leuk dat je mee komt lopen bij de Master Leren en Innoveren. Je loopt deze dag mee met een (eerstejaars) student. Je volgt een lesdag die in het teken staat van meerdere beroepsrollen en/of tijd voor feedbackgesprekken en intervisie. Je wordt om 9.50 uur opgehaald bij de balie van gebouw P1 op Campus Stappegoor. Neem voor deze dag zelf een lunchpakketje mee of koop een lunch in het restaurant van de campus. We kijken uit naar je komst!
Open avond Master Leren en Innoveren | Tilburg
05 jun 2024 18:00 - 20:30
Programma

Je bent van harte welkom op onze open avond op woensdag 5 juni tussen 18.00 en 20.30 uur.

Tijdens de open avond kun je deelnemen aan de voorlichtingssessie van de Master Leren en Innoveren om 18.15 uur of om 19.15 uur in lokaal D1.08 op de 1e verdieping, vleugel D. Daarnaast krijg je de kans om in gesprek te gaan met onze docenten, coaches, studenten en medewerkers, die graag al jouw vragen beantwoorden en je meer kunnen vertellen over de opleidingen.

We nodigen je uit om ook een kijkje te nemen op onze campus of in het gebouw, zodat je de sfeer kunt proeven en een idee krijgt van de faciliteiten die wij bieden.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via FHKE@fontys.nl.

We kijken ernaar uit je te verwelkomen op 5 juni!

Open avond Master Leren en Innoveren | Eindhoven
05 jun 2024 18:00 - 20:30
Programma

Je bent van harte welkom op onze open avond op woensdag 5 juni tussen 18.00 en 20.30 uur.

Tijdens de open avond kun je deelnemen aan de voorlichtingssessie van de Master Leren en Innoveren om 18.15 uur of om 19.15 uur in lokaal 1.07 op de 1e verdieping van gebouw R13.

Daarnaast krijg je de kans om in gesprek te gaan met onze docenten, coaches, studenten en medewerkers die graag al jouw vragen beantwoorden en je meer kunnen vertellen over de opleidingen.

We nodigen je uit om ook een kijkje te nemen op onze campus of in het gebouw, zodat je de sfeer kunt proeven en een idee krijgt van de faciliteiten die wij bieden.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via FHKE@fontys.nl. We kijken ernaar uit je te verwelkomen op 5 juni!

Parkeren open avond

In verband met een groot Fontys event op campus Rachelsmolen is het 5 juni niet mogelijk te parkeren op deze locatie. Er is voldoende parkeergelegenheid op het TU/e terrein (Eindhoven University of Technology) dat op slechts enkele minuten loopafstand ligt. Gebruik hiervoor de ingang 'Den Dolech' (Den Dolech, 5612 AZ Eindhoven). Deze ingang ligt direct tegenover gebouw R13 op Campus Rachelsmolen waar de open avond plaatsvindt. Een gratis uitrijkaart wordt bij binnenkomst uitgedeeld. De ingang van onze Fontys-campus is alleen toegankelijk via de Kennedylaan. Dit wordt met borden aangegeven.

Meeloopdag Leren en Innoveren | Eindhoven
10 jun 2024 13:30 - 19:30
Programma
Volgeboekt

Leuk dat je mee komt lopen bij de Master Leren en Innoveren. Je loopt deze dag mee met een (eerstejaars) student. Je volgt een lesdag die in het teken staat van meerdere beroepsrollen en/of tijd voor feedbackgesprekken en intervisie. Je wordt om 13.20 uur opgehaald beneden bij de ingang van gebouw R13 op campus Rachelsmolen. Neem voor deze dag zelf avondeten (b.v. een salade) mee.

We kijken uit naar je komst!

Meer weten over de opleiding Master Leren en Innoveren

Wil je graag een gesprek met iemand van de Master Leren & Innoveren? Dat kan! Stuur een mail naar fontyspro-educatie@fontys.nl en iemand van het team van deze master neemt dan contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.

  In onderstaande video's vertellen onze docenten je meer over de inhoud van de opleiding.

  Beroepsrollen & kernopgave
  Check-in
  Beroepsrollen en kernopgave van de master leren en innoveren

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Check-in van de master leren en innoveren

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Het beroepsprofiel van Fontys Hogeschool Kind en Educatie beschrijft het beroeps- en opleidingsprofiel van de master en werkt deze uit in een doorgaande leerlijn van leeruitkomsten.