Sprint naar content

Duurzaam bereikbaar

Visie en beleid

Fontys streeft naar een veilige, vitale en duurzame bereikbaarheid van haar locaties. Dat is essentieel. Voor de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van studenten en medewerkers. Zowel binnen als buiten Fontys vinden allerlei veranderingen plaats op het gebied van verkeersmobiliteit: we werken meer thuis, verplaatsingspatronen van mensen veranderen, deelmobiliteit is in opkomst en betaald parkeren is steeds meer een gemeengoed.

Ook komen er meer duurzame individuele vervoerwijzen en zijn er diverse initiatieven in de regio. Allemaal ontwikkelingen waar Fontys graag op inspeelt.

Fontys is de laatste jaren actief bezig geweest met het realiseren van haar Mobiliteitsagenda 2017-2021, waarin haar mobiliteitsvisie en uitvoeringsprogramma staat beschreven. Deze Mobiliteitsagenda krijgt een vervolg. Fontys bereidt op dit moment een Mobiliteitsagenda 2021-2026 voor, waarin zij koerst op een voortzetting van de huidige aanpak en verbinding met duurzaamheid, vitaliteit, vastgoedontwikkelingen en onderwijsontwikkelingen nog verder wenst te versterken.

Sfeerafbeelding Fontys

Van beleid naar uitvoering

Fontys biedt medewerkers en studenten veel voorzieningen op het gebied van duurzame bereikbaarheid. Ook heeft Fontys steeds meer aandacht voor de cultuur en het gedrag rondom reisgedrag en gezond leven. Meer en meer informeren en stimuleren wij onze medewerkers en studenten over de reisopties naar de campussen toe.

Fontys vertaalt haar agenda door een aanpak dat zich richt op:

  1. Verbeteren van faciliteiten en voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan overdekte stallingen, douches, lockers, (e-)dienstfietsen, laadpalen, e-deelauto, (afgesloten) parkeerterreinen.
  2. Verbeteren van arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de nieuwe thuiswerk- en reiskostenregeling, maximale keuzevrijheid en stimuleren duurzaam reizen als kern. Maark ook het thuiswerkbeleid (nieuwe cultuur), thuiswerkfaciliteiten en dagelijkse thuiswerkvergoeding.
  3. Verbeteren van cultuur (gedragsverandering). Samen met Dienst P&O, Fontys Vitaal en het Centraal Crisis Team (n.a.v. covid-19) zijn er diverse campagnes gehouden en wordt er actieve communicatie ingezet.

Van uitvoering naar monitoring 

Om meer inzicht te krijgen in het effect van het mobiliteitsbeleid en de gerealiseerde voorzieningen monitort Fontys continu. De belangrijkste mobiliteitscijfers staan samengevat in onze tweejaarlijkse mobiliteitsenquête onder medewerkers en studenten (beschikbaar over 2020), onze jaarlijkse CO2-meting, en het daaruit voortkomende rapport Mobiliteit in beeld (beschikbaar over 2019). Het Dashboard Mobiliteit is tot slot een instrument die deze beide rapportages samenvat per vestiging en de ontwikkeling over de jaren laat zien (beschikbaar over 2018/2021).