Sprint naar content

CO2 Footprint

Emissies


CO2 footprint bedrijfsvoering
De CO2 footprint identificeert en inventariseert de belangrijkste energiestromen en het kwantificeren van CO2 emissies van de bedrijfsvoering. 2018 is het referentiejaar voor de CO2 uitstoot van de bedrijfsvoering en 2017 voor mobiliteit. Dit in verband met de beschikbaarheid van de data en het aangescherpte duurzaamheidsbeleid van Fontys.

Mobiliteit, het reizen, vormt bij Fontys het overgrote deel van de CO₂ uitstoot en dan met name het reizen door studenten. In hoeverre is het mogelijk voor Fontys deze waarden te verlagen? Voor een deel zal de reductie vanzelf gaan. Auto’s worden immers steeds ‘groener’, reizen met de trein is al bijna volledig CO₂ neutraal, het busvervoer vergroend gestaag en het toenemende gebruik van de elektrische fiets. Ook de studenten gaan er zeker voor zorgen dat er de komende jaren automatisch een daling van de CO₂ uitstoot waarneembaar is. Fontys heeft zich ten doel gesteld op termijn volledig CO₂ neutraal te willen zijn. Dit gaat echter niet vanzelf en aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk dit doel te verwezenlijken. Het reductiescenario vormt de leidraad voor het uitvoeren van circulaire en energiebesparende maatregelen.

Monitoring en rapportage
Een monitoringprogramma en een jaarlijkse CO2 footprint bedrijfsvoering draagt bij aan het ombuigen van een meer lineaire naar een circulaire bedrijfsvoering.

Of download de CO2 footprint voor 2018.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys