Sprint naar content

Zij-instroom Onderwijs

Wil je de overstap maken naar het onderwijs met een betaald leer-werktraject? Of ben je al bevoegd docent en wil je in een ander vak of andere sector aan de slag? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor een verkort en gesubsidieerd zij-instroomtraject.

De voordelen van zij-instroom

 • je werkgever betaalt voor je opleiding
 • je hebt een baan in het onderwijs
 • je combineert leren met werken
 • je behaalt binnen twee jaar je bevoegdheid

Zij-instroom, iets voor jou?

Studieadviseurs Judith en Anne van Fontys Educatie bespreken graag met jou welke mogelijkheden en alternatieven er zijn.

Mail je vraag en cv voor een eerste advies Of vraag een gratis studieadviesgesprek aan

Met een betaald zij-instroomtraject leraar worden

Zij-instroom is een (subsidie)regeling voor mensen uit andere beroepstakken, of met een lesbevoegdheid in een ander vak, die de overstap naar docent of een andere onderwijssector willen maken. In 2 jaar tijd word je omgeschoold tot leraar basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs. Er is een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen:

Voorwaarden voor deelname

 • Een relevant diploma, namelijk:
 • voor leraar basisonderwijs: een hbo/wo bachelordiploma en maatschappelijke werkervaring
 • voor leraar vmbo-profielen: minimaal een afgeronde mbo-niveau 4 opleiding
 • voor leraar vmbo/havo/vwo/mbo: een hbo/wo bachelordiploma verwant aan het schoolvak

én daarnaast:

 • een (toegezegde) aanstelling voor minimaal 2 dagen per week op een school die de opleiding voor je gaat betalen
 • plus een succesvol doorlopen geschiktheidsonderzoek / competentieportfolio
 • plus een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Zij-instroom leerkracht basisonderwijs

Heb je minimaal een hbo- of hoger bachelordiploma en wil je via zij-instroom gaan werken als leraar in het (speciaal) basisonderwijs? Je combineert dan je studie met het opdoen van praktijkervaring voor de klas in een verkort praktijkgericht zij-instroomtraject, betaald door de school waar je gaat werken. Bekijk de voorwaarden of zo'n traject voor jou mogelijk is:

Zij-instroom leraar voortgezet onderwijs of mbo

Heb je een hbo- of hoger bachelordiploma in een aanverwant vak en wil je je omscholen tot leraar in het voortgezet onderwijs? Je kunt bij Fontys afhankelijk van je vooropleiding een eerstegraads of een tweedegraads bevoegdheid behalen. Ook met een Pabo-diploma zijn er mogelijkheden. Als je een onderwijsbevoegdheid wilt halen voor een vmbo-profiel kan dat in een aantal gevallen met een mbo-4 vooropleiding.

In deze video vertellen we je in 2,5 minuut hoe je via een zij-instroomtraject je tweedegraads lesbevoegdheid kunt behalen en wat de voorwaarden zijn.

Animatie zij-instroom leraar worden

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Heb je een bachelordiploma (hbo of wo / universitair) aanverwant aan een vak in het voortgezet onderwijs en wil je van je huidige baan overstappen naar (de onderbouw van) het voortgezet onderwijs, mbo of volwassenenonderwijs? Of ben je al bevoegd docent en wil je een tweede lesbevoegdheid halen of in een andere onderwijssector aan de slag? Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je in twee jaar tijd een deeltijd lerarenopleiding volgen in Tilburg of Sittard.

Met een eerstegraads bevoegdheid kun je lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo. Je bent ook direct bevoegd voor het tweedegraads lesgebied; de onderbouw van het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs.

Er zijn, afhankelijk van je vooropleiding, twee routes naar een eerstegraads bevoegdheid via het zij-instroomtraject:

Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid in hetzelfde vak als waarvoor je je eerstegraads bevoegdheid wilt behalen?

Dan kun je als zij-instromer in de reguliere masteropleiding starten bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg of Sittard. Deze duurt standaard twee jaar. Voorwaarde is dat je de opleiding ook daadwerkelijk in twee jaar kunt afronden. Je toont je competenties hiervoor aan in een portfolio en geschiktheidsassessment. Dit traject is met name interessant wanneer je geen gebruik (meer) kunt maken van de Lerarenbeurs.

Heb je geen tweedegraads lesbevoegdheid, maar wel een academische masteropleiding?

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een maatwerk zij-instroomtraject bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Voorwaarde is dat je masteropleiding aanverwant is aan het schoolvak waarvoor je je bevoegdheid wilt behalen en dat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je toont je competenties hiervoor aan in een portfolio en geschiktheidsassessment.

Het zij-instroom maatwerktraject is flexibel en ‘blended’ van opzet. Voor een deel is het scholingstraject online vormgegeven, afgewisseld met fysieke lesdagen en workshops. Tijdens de opleiding moet je een docentenaanstelling van minimaal 0.4 fte hebben en verzorg je acht lessen of meer in het vak waarvoor je de bevoegdheid wilt halen, in het eerstegraads en soms ook tweedegraads vakgebied. Er vindt afstemming plaats tussen de school en Fontys lerarenopleiding Tilburg over de invulling en begeleiding tijdens je studie en werk.

Let op: Je kunt dit zij-instroom maatwerktraject bij Fontys alleen voor de vakken Engels, Frans, Duits, Biologie, Geschiedenis en Aardrijkskunde volgen. Voor de bètavakken kun je voor een vergelijkbaar traject terecht bij de Universiteit van Eindhoven (ESoE). Voor Nederlands, Maatschappijleer, Economie en Filosofie kun je terecht bij de Universiteit van Tilburg (ULT).

Wil je meer informatie over dit maatwerktraject? Neem contact op met Mandy Klerkx via telefoon 08850-75869 of e-mail mandy.klerkx@fontys.nl.

Wil je docent worden op het vmbo en heb je minimaal een afgeronde mbo-niveau 4 opleiding? We bieden vier zij-instroomtrajecten voor vmbo-profielen aan. Bekijk de zij-instroomtrajecten voor de toelatingseisen:

Zij-instroom docent mbo

Wil je jezelf vanuit jouw vakgebied omscholen tot leraar in het mbo? Ook dat is mogelijk via zij-instroom. Je kunt kiezen voor een tweedegraads lesbevoegdheid (zie voorwaarden hierboven) of een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG):

Wil je een tweedegraads bevoegdheid behalen om les te kunnen geven in het mbo (of onderbouw voortgezet onderwijs of volwassenenonderwijs)? Dat kan mogelijk met een zij-instroomtraject als je een bachelordiploma hebt, aanverwant aan het schoolvak waarvoor je je bevoegdheid wilt halen. Of als je al een onderwijsbevoegdheid hebt en je wilt overstappen naar het mbo of een tweede bevoegdheid voor het mbo wilt behalen.

Ben je al ervaren in je vak, werk je als vakdocent in het mbo en wil je pedagogisch didactisch bekwaam worden om je kennis nog beter over te kunnen brengen? Dan kun je mogelijk binnen 18 maanden je Pedagogisch Didactisch Getuigschrift behalen.

Placeholder for Fontys video
"De opleiding dacht gelukkig heel flexibel mee"
Lenneke Rozendaal werd in één jaar docent (vo) met zij-instroom. En dat is uniek.

Lees het verhaal van Lenneke

Interesse in een zij-instroomtraject?

Heb je interesse in een zij-instroomtraject naar het onderwijs? Bel ons op 08850 70700 of stuur een e-mail naar fontyspro-educatie@fontys.nl. Voldoe je niet aan de voorwaarden of denk je niet binnen 2 jaar een hbo-studie te kunnen doen, dan vertellen we jou graag over alternatieven om leraar te worden.

Meer weten

Heb je interesse in het zij-instroomtraject, dan is het advies om je eerst bij Fontys te melden om te kijken of je in aanmerking komt voor het traject. Daarna kun je gaan solliciteren op een school en inschrijven voor de opleiding.

Flowchart stappen zij-instroom onderwijs

De verschillende stappen van de procedure hebben wij uitgebreid voor je beschreven:

De onderwijsinstelling waar je werkt of gaat werken, betaalt voor jouw opleiding. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, de scholing, begeleiding en het studieverlof. Zij-instromers kunnen ook zelf in aanmerking komen voor een vergoeding via de regeling ‘tegemoetkoming leraren’.
Het geschiktheidsonderzoek ofwel geschiktheidsassessment bepaalt of je dankzij vooropleiding en aangetoonde competenties de studie binnen twee jaar tijd kunt afronden en of je al voldoende geschikt bent om les te geven. Handig om te weten: dit traject duurt enkele maanden.
Over het algemeen wordt zij-instroom als een zwaar traject ervaren. Omdat je binnen een termijn van twee jaar het traject moet afronden vraagt het veel discipline, zelfstudie en doorzettingsvermogen. Ook het samenstellen van de portfolio’s voor je geschiktheidsassessment en eindassessment kosten tijd en energie.
 • - Voor de lerarenopleiding basisonderwijs geldt: starten in februari of september.
 • - Voor de lerarenopleiding voortgezet onderwijs / mbo geldt: er zijn meerdere startmogelijkheden per studiejaar.
 • - Voor de vmbo zij-instroomtrajecten geldt: starten in februari of september.
 • - Voor de pdg-trajecten geldt: er zijn meerdere startmogelijkheden per studiejaar.

  Let op: je kunt je het hele jaar aanmelden, maar uiterlijk voor 1 mei, om in september te kunnen beginnen met de opleiding. Deze tijd is nodig om te kunnen werken aan je geschiktheidsonderzoek.

Na afronding van de vakonderdelen en een positieve beoordeling van het bekwaamheidsassessment ontvang je een baccalaureaat (de bevoegdheid) dat volledig gelijkgesteld is aan:

- een eerstegraads bevoegdheid, bij afronding van het zij-instroomtraject Eerstegraad;

- een tweedegraads bevoegdheid, bij een afronding van het zij-instroomtraject Tweedegraad vo/mbo en vmbo-profielen;

- of een bevoegdheid Leraar Basisonderwijs, bij afronding van het zij-instroomtraject Leraar Basisonderwijs.

In enkele gevallen is dit mogelijk. Neem contact op met Fontys Pro Educatie voor meer informatie. Mail naar fontyspro-educatie@fontys.nl of bel 08850 70700.

Allereerst is het belangrijk om te weten of werken in het onderwijs het voor jou is. Wil je een carrièreswitch maken naar (meer) betekenisvol werk? Een sociaal, maatschappelijk en pedagogisch beroep hebben waarin je hét verschil kunt maken voor kinderen, jongeren of jongvolwassenen? Ga voor de klas en word leraar. Welke leeftijd je ook hebt, je bent nooit te oud om te leren. Juist 'op latere leeftijd' heb je veel aan jouw levenservaring en kun je dat inzetten voor de nieuwe generatie.

Heb je besloten de overstap te maken naar het onderwijs? Welke doelgroep en welke route past bij jou? Wij kijken graag met je mee of er voor jou mogelijkheden zijn voor een zij-instroomtraject tot docent, of wat eventuele alternatieven zijn.

Realiseer je dat een zij-instroomtraject een pittig traject is. Binnen twee jaar rond je een hbo bachelor opleiding af én werk je voor de klas. Zie je het helemaal zitten en denk je aan de voorwaarden te voldoen zoals genoemd op deze webpagina (vooropleiding, geschiktheid, verklaringen etc)? Wij staan voor je klaar!

Contact

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs?

Aanmelden Pro Educatie nieuwsbrief